Γιατί διστάζουν οι Έλληνες επενδυτές;

Γιατί διστάζουν οι Έλληνες επενδυτές;

Οι Έλληνες προτιμούν να επενδύουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Franklin Templeton.

Διστακτικοί εμφανίζονται οι Έλληνες επενδυτές, όπως προκύπτει από την παγκόσμια έρευνα για το επενδυτικό κλίμα 2014 της Franklin Templeton (GISS). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι Έλληνες επενδυτές θεωρούν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας είτε ασθενή είτε πολύ ασθενή και ενδιαφέρονται για επενδύσεις στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι ερωτήθηκαν 11.113 επενδυτές από 22 χώρες της Αφρικής, της Ασίας-Ειρηνικού, της αμερικανικής ηπείρου και της Ευρώπης, σχετικά με την τρέχουσα στάση τους, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, αλλά και τις προσδοκίες τους για το 2014 και τη δεκαετία που διανύουμε.

Η έρευνα GISS σηματοδοτεί την πρώτη φορά που συμπεριλήφθηκαν στους ερωτώμενους και Έλληνες επενδυτές και οι απαντήσεις τους αναδεικνύουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το τρέχον επενδυτικό κλίμα και μακροπρόθεσμα με θετική προοπτική. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων επενδυτών θεωρεί ότι οι προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης είναι δυσοίωνες και φαίνεται να προτιμά περιουσιακά στοιχεία φυσικής μορφής, λόγω των οικονομικών προκλήσεων, που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα από την αρχή της κρίσης χρέους, το 2009.

Πέντε χρόνια από την έναρξη της πτώσης της αγοράς, την περίοδο 2008-2009, οι επενδυτές συνεχίζουν να εμφανίζουν τάσεις αποστροφής του επενδυτικού κινδύνου, παρά το ότι για το μέλλον αναδύεται μία αισιόδοξη προοπτική. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 52% των επενδυτών σκοπεύουν να ακολουθήσουν μία πιο συντηρητική τακτική στη στρατηγική τους για φέτος, αναλαμβάνοντας λιγότερο κίνδυνο και αποδεχόμενοι την προοπτική χαμηλότερων αποδόσεων. Ωστόσο, η εν λόγω τάση αποστροφής κινδύνου είναι λιγότερο έντονη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν η έρευνα είχε δείξει ότι το 57% των επενδυτών σκόπευε να ακολουθήσει συντηρητικότερη γραμμή στις επενδύσεις του.

Στην Ελλάδα, η επιφυλακτικότητα στις επενδύσεις ήταν έντονη, με περίπου το 60% των ερωτηθέντων να σκοπεύει να υιοθετήσει συντηρητική προσέγγιση για τις επενδύσεις τους, το 2014. Οι προσδοκίες για τις αποδόσεις μάλλον εμφανίζονται “συγκρατημένες” για φέτος, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μέση απόδοση 7,5% στο έτος, με αύξηση στο 13,8%, την επόμενη δεκαετία. Ενώ η προοπτική για φέτος είναι συγκρατημένη, εμφανίζεται καλύτερη, σε σχέση με το μέσο όρο για την Ευρώπη, ο οποίος διαμορφώνεται στο 6,8%.

Η εσφαλμένη αντίληψη των Ελλήνων επενδυτών για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2013 οδηγεί σε επιφυλακτικότητα, αν και οι επενδυτές αυτοί εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις μετοχές το 2014

Η έρευνα έδειξε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται οι επενδυτές την αγορά συχνά αποκλίνει από την πραγματικότητα, γεγονός που μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ικανότητά τους να λαμβάνουν σωστά τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Μόλις λίγοι πάνω από τους μισούς (ποσοστό 55%) επενδυτές πιστεύουν ότι το χρηματιστήριο της χώρας τους σημείωσε άνοδο τον προηγούμενο χρόνο, όταν, στην πραγματικότητα, 17 από τις 22 αγορές, που ερευνήθηκαν, (ποσοστό 77%) κατέγραψαν θετική απόδοση.

Η εικόνα ήταν παρόμοια και στην Ελλάδα, όπου η αντίληψη των επενδυτών απείχε από την πραγματικότητα, καθώς μόνο το 40% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η αγορά σημείωσε άνοδο, το 2013, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πέρυσι μία από τις δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη απόδοση στις μετοχές.

Η προοπτική που βλέπουν οι επενδυτές για το Χρηματιστήριο της χώρας τους φέτος είναι πιο αισιόδοξη, καθώς ένα ποσοστό 62% αυτών πιστεύει ότι η αγορά θα καταγράψει θετική πορεία. Αξιοσημείωτο είναι το ότι, μετά από ένα έτος πτώσης, οι Ινδοί επενδυτές εμφανίστηκαν σημαντικά πιο αισιόδοξοι, σε σχέση με άλλους επενδυτές, με το 80% αυτών να αναμένει ότι το 2014 θα είναι μία καλή χρονιά για τις μετοχές της χώρας τους. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίστηκαν αντίστοιχα αισιόδοξοι, αν και σε πιο συγκρατημένο βαθμό, με λίγο παραπάνω από τους μισούς (ποσοστό 54%) να πιστεύουν ότι το χρηματιστήριο θα προσφέρει θετικές αποδόσεις το 2014.

Οι Έλληνες επενδυτές ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο εξωτερικό και θεωρούν ότι οι καλύτερες μετοχικές αποδόσεις θα σημειωθούν στην Ασία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δύο τρίτα των επενδυτών πιστεύουν ότι οι καλύτερες ευκαιρίες στις μετοχές και τους τίτλους σταθερού εισοδήματος θα υπάρξουν φέτος εκτός της χώρας τους, γεγονός που αντανακλά τα ευρήματα της έρευνας της Franklin Templeton για το 2013.

Οι Έλληνες επενδυτές βρέθηκαν στο υψηλότερο τμήμα του φάσματος αυτών που εμφανίζουν το εντονότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο εξωτερικό, με το 80% και το 85% αυτών να ενδιαφέρεται για επενδύσεις σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, αντίστοιχα. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι επενδυτές από τη Ν. Αφρική και την Ιταλία, οι οποίοι εξέφρασαν το εντονότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο εξωτερικό, με το 85% αυτών να θεωρεί ότι οι καλύτερες ευκαιρίες υφίστανται εκτός των συνόρων τους. Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι επενδυτές των ΗΠΑ εξέφρασαν το μικρότερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο εξωτερικό φέτος, με ποσοστό άνω του 60% αυτών να πιστεύει ότι οι καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες θα προκύψουν στη χώρα τους.

Οι Έλληνες επενδυτές πιστεύουν ότι η Ασία θα προσφέρει τις καλύτερες μετοχικές αποδόσεις φέτος, αλλά και κατά την επόμενη δεκαετία. Για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, οι Έλληνες επενδυτές πιστεύουν ότι οι καλύτερες αποδόσεις το 2014 θα προκύψουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για τα επιτόκια, η Ελλάδα είναι η χώρα όπου υπάρχουν οι μικρότερες προσδοκίες αύξησης των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Προσδοκίες των Ελλήνων επενδυτών για συγκεκριμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: Αισιόδοξη προοπτική για τα ακίνητα, τα εμπορεύματα εκτός μετάλλων και τις μετοχές

Οι μετοχές, τα ακίνητα και τα πολύτιμα μέταλλα, βρέθηκαν στην κορυφή των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες, σύμφωνα με τις προσδοκίες των επενδυτών, θα καταγράψουν τις καλύτερες αποδόσεις φέτος. Περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 55%) επενδυτές πιστεύουν ότι οι μετοχές θα είναι μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με την καλύτερη απόδοση φέτος, ενώ το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό επενδυτών ήταν 50%. Τα πολύτιμα μέταλλα βρέθηκαν εκτός των προτιμήσεων ορισμένων επενδυτών φέτος, σε ποσοστό που μειώθηκε από το 53 στο 39%, ενώ η προοπτική που διαβλέπουν οι επενδυτές για τα ακίνητα παρέμεινε σχετικά σταθερή, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Από τους ερωτηθέντες όλων των χωρών, οι Έλληνες επενδυτές εμφανίστηκαν με την πιο αισιόδοξη προοπτική για τα πολύτιμα μέταλλα (58%), ενώ ήταν, επίσης, αισιόδοξοι για τα εμπορεύματα εκτός μετάλλων και τις μετοχές το 2014, με τις προσδοκίες τους για τα ακίνητα σε ορίζοντα δεκαετίας να διαμορφώνονται υψηλότερα απ’ ό,τι για το 2014.

Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν μία προτίμηση για τα περιουσιακά στοιχεία σε φυσική μορφή, πράγμα που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένων και των αντιλήψεων για την οικονομική ανάκαμψη στη χώρα, καθώς 81% των επενδυτών θεωρεί ότι η ανάκαμψη είναι είτε “πολύ ασθενής” είτε “ασθενής”. Από τις χώρες που κάλυψε η έρευνα, οι επενδυτές στην Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ εξέφρασαν τη μεγαλύτερη προτίμηση για μετοχές, με πάνω από το 77% αυτών να κατατάσσει τις μετοχές μεταξύ των τριών κορυφαίων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων από άποψη αναμενόμενης απόδοσης το 2014. Οι επενδυτές της Αυστραλίας και της Μαλαισίας εξέφρασαν την εντονότερη προτίμηση για επενδύσεις σε ακίνητα φέτος.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες επίτευξης οικονομικών στόχων, οι Έλληνες επενδυτές εμφανίστηκαν θετικοί, με το 72% αυτών να δηλώνουν αισιόδοξοι ή πολύ αισιόδοξοι για το θέμα αυτό, αν και το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το παγκόσμιο αποτέλεσμα της έρευνας που διαμορφώθηκε στο 80%.

Προς τα που κινείται το χρήμα; – Προτιμώμενες Κατηγορίες Περιουσιακών Στοιχείων για το 2014
Συνολικά, οι επενδυτές, παγκοσμίως, εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να αυξήσουν το 2014 τις θέσεις τους σε μετοχές ακινήτων, της χώρας προέλευσής τους και των αναδυόμενων αγορών, καθώς και στα πολύτιμα μέταλλα. Σε ποσοστό άνω του ενός τρίτου (36%) σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε ακίνητα. Οι επενδυτές της Χιλής εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι, με ποσοστό 64% αυτών να σκοπεύει να επενδύσει σε ακίνητα φέτος.

Ποσοστό 30% των επενδυτών, παγκοσμίως, σκοπεύει να προσθέσει στα χαρτοφυλάκιά του ή να αυξήσει τις θέσεις του σε εγχώριες μετοχές, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών (23%) σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε μετοχές των αναδυόμενων αγορών και πολύτιμα μέταλλα.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που προτιμούν οι Έλληνες επενδυτές και σε αντιστοιχία με το γενικά επιφυλακτικό κλίμα, σχεδόν το ένα τέταρτο των Ελλήνων επενδυτών δεν σκοπεύουν να προσθέσουν περιουσιακά στοιχεία στις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν, όμως το ένα τρίτο αυτών θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό του επενδύσεις σε ακίνητα, γεγονός που έρχεται σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες για υψηλότερες αποδόσεις κατά το υπόλοιπο διάστημα του 2014.

Οφέλη της συνεργασίας με χρηματοοικονομικό σύμβουλο
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδυτές που συνεργάζονται με χρηματοοικονομικό σύμβουλο έχουν περισσότερο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και είναι πιθανότερο να επενδύσουν εκτός της χώρας τους, σε σχέση με όσους δεν απευθύνονται σε σύμβουλο. Επίσης, συχνότερα εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι για την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων και έχουν υψηλότερες προσδοκίες για τις αποδόσεις των επενδύσεών τους.

Κυριότερες Ανησυχίες – Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρώπη
Σε σχέση με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη, το 62% των επενδυτών, παγκοσμίως, θεωρεί κορυφαία ανησυχία του την «κρίση χρέους στην Ευρωζώνη». Οι τρεις κορυφαίες ανησυχίες συμπληρώνονται με την “προοπτική αργής πορείας της οικονομίας” (46%) και τη “γενική μεταβλητότητα της αγοράς” (35%). Από όλες τις περιφέρειες του κόσμου, οι Ευρωπαίοι επενδυτές (66%) είναι αυτοί που θεωρούν κορυφαία τους ανησυχία την κρίση χρέους της Ευρωζώνης σε ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις στην Ευρώπη.

Για τους Έλληνες επενδυτές, η κρίση χρέους της Ευρωζώνης αποτέλεσε την κορυφαία ανησυχία αναφορικά με τις επενδύσεις στην Ευρώπη, καθώς 41% αυτών θεωρεί την κρίση χρέους κορυφαία του ανησυχία, ακολουθούμενη από τη γενική μεταβλητότητα της αγοράς (15%) και την αστάθεια της εγχώριας πολιτικής (12%).

Διαβάστε ακόμη:

Ποιοι επενδυτές αγόρασαν το νέο ελληνικό ομόλογο

Πώς μπορεί μια γυναίκα να «γοητεύσει» τους επενδυτές;

Για τους επενδυτές, τα διαμάντια μπορεί να είναι ο νέος χρυσός