Γιατί οι γυναίκες είναι καλύτεροι επενδυτές απ’ τους άνδρες;

Γιατί οι γυναίκες είναι καλύτεροι επενδυτές απ’ τους άνδρες;

Σε ότι αφορά ζητήματα διαχείρισης χρημάτων οι γυναίκες είναι καλύτερες. 

Γυναίκες εναντίον ανδρών. Ποιος κερδίζει τελικά σε αυτή τη μάχη; Μπορεί οι γυναίκες να βασίζονται σε αρκετά πράγματα πάνω στους άνδρες, αλλά υπάρχει ένας τομέας στον οποίο δε μπορούν να συγκριθούν. Ποιος; Στη διαχείριση των χρημάτων.

Σύμφωνα με τις νέες έρευνες, οι γυναίκες είναι «ειδικοί» σε θέματα αποταμίευσης και επενδύσεων. Αρχικά οι γυναίκες αποταμιεύουν περισσότερα. Έρευνα της εταιρείας Fidelity Investments έδειξε ότι οι άνδρες αποταμιεύουν το 7,9% των αποδοχών τους, ενώ οι γυναίκες το  8,3 % του μισθού τους.

Η διαφορά της μιας αυτής μονάδας μπορεί να μην είναι μεγάλη, αν το σκεφτείτε όμως σε βάθος χρόνου μιλάμε για  εκατοντάδες δολάρια το χρόνο και δεκάδες χιλιάδες μακροπρόθεσμα.

Έπειτα, οι γυναίκες έχουν καλύτερη απόδοση στις επενδυτικές κινήσεις. Από την έρευνα των Terrance Odean και Brad Barber προκύπτει πως οι γυναίκες ξεπερνούν τους άνδρες κατά περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα ετησίως.

Η έρευνα της εταιρείας Betterment, της αυτοματοποιημένη υπηρεσίας επενδύσεων για ιδιώτες, έδειξε πως στο δείγμα 60.000 επενδυτών των οποίων οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν, περίπου το ένα τέταρτο από αυτούς ανήκουν σε γυναίκες.

Οι γυναίκες επενδυτές επισκέπτονται το λογαριασμό τους 45% λιγότερο συχνά και αλλάζουν την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων τους 20 % λιγότερο συχνά από τους άνδρες επενδυτές.

Ενώ ταυτόχρονα είναι πιο «προσγειωμένες», είναι λιγότερο πιθανό δηλαδή να «πετάξουν» όλα τα αποθέματά τους και να πάνε σε ομόλογα ή το αντίστροφο – μια τακτική που συχνά ακολουθούν οι άνδρες.

Για να είμαστε ειλικρινείς, είτε άνδρες είτε γυναίκες δεν έχει διαφορά. Και τα δύο φύλα πρέπει να δείξουν ωριμότητα σε ότι αφορά ζητήματα αποταμίευσης και να μπορέσουν να σχεδιάσουν το μέλλον τους.