Γιατί ο όμιλος ΤΙΤΑΝ πάει Βρυξέλλες μετά από 116 χρόνια

Γιατί ο όμιλος ΤΙΤΑΝ πάει Βρυξέλλες μετά από 116 χρόνια

Η ερμηνεία της απόφασης της μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας, η Ελλάδα και το νέο στοίχημα των μετόχων της. 

Τον δρόμο άλλων μεγάλων βιομηχανικών ομίλων, όπως η Βιοχάλκο και η Coca Cola Hellenic, που μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, ακολουθεί ο όμιλος Τιτάν με την απόφασή του να ιδρύσει την Titan Cement International S.A., βελγική ανώνυμη εταιρεία με καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες, η οποία θα εισαχθεί στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Ο όμιλος γνωστοποίησε τις προθέσεις του χθες με αναλυτική ανακοίνωσηστην οποία περιγράφει τη διαδικασία για αλλαγή έδρας και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών.

Η νεοϊδρυθείσα Titan Cement International -η οποία προς το παρόν έχει ως μετόχους μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την Τιτάν το 1911- υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν με νέες μετοχές της International. Η τιμή ανά μετοχή ορίζεται σε 3,45 ευρώ και η σχέση ανταλλαγής μία προς μία. Η Titan Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων.

Ο βασικός λόγος που προωθείται μια τέτοια κίνηση είναι ότι ο κλάδος των τσιμέντων, στον οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος για περισσότερα από 100 χρόνια, είναι εντάσεως κεφαλαίου. Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ με μια τέτοια κίνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει περισσότερα κεφάλαια από τους μετόχους του για τη συνέχιση της ανάπτυξής του. Θα ενισχυθεί το brand άρα και η ρευστότητα των μετοχών, θα διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων και η πρόσβαση στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

Με το ίδιο άλλωστε σκεπτικό δικαιολόγησε η ΤΙΤΑΝ και την υποβολή της χθεσινής δημόσιας πρότασης, σημειώνοντας: «Οι κύριοι στόχοι της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής είναι:

– να αντικατοπτριστεί και να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου ΤΙΤΑΝ,

– να εισαχθεί ο όμιλος ΤΙΤΑΝ σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του και

– να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού»

Αν αυτή η κίνηση πετύχει (που είναι και το πιο πιθανό), τότε ενισχύονται οι προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους μετόχους του, την παρουσία στην Ελλάδα, στην οποία παραμένει η παραγωγή, και την ελληνική οικονομία.

Από την άλλη αποτελεί και ένα ακόμη μήνυμα ότι τα δομικά προβλήματα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι για μεγάλους και εξωστρεφείς ομίλους που θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είχε διαμηνύσει από την τακτική γενική συνέλευση του περασμένου Ιουνίου : «Η παραμονή της έδρας μας στην Ελλάδα μάς έχει στοιχίσει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να μας στοιχίζει. Κάτι που μας έχει επισημανθεί και από αναλυτές του εξωτερικού. Εμείς παλεύουμε στα ίσα με τα ξένα μεγαθήρια ως μια ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία. Επιθυμία μας είναι να μείνουμε στην Ελλάδα, αλλά έχουμε την υποχρέωση να εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να παραμείνουμε ανεξάρτητοι και ανταγωνιστικοί».

Η απόφαση του Τιτάνα συνδέεται και με την εγχώρια οικονομική κατάσταση, καθώς το υψηλό ρίσκο χώρας, το υψηλό λειτουργικό κόστος και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της από τις αγορές κοστίζει στις εταιρείες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ανταγωνιστικά κεφάλαια της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Φυσικά, η μεταφορά της φορολογικής έδρας του Τιτάνα στις Βρυξέλλες και η εισαγωγή των μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια δεν σημαίνει ότι η εταιρεία «φεύγει» από την Ελλάδα καθώς τα εργοστάσια, οι εργαζόμενοι και η παραγωγή της παραμένουν εδώ. Παράλληλα πρόταση της διοίκησης είναι οι μετοχές της να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται δευτερογενώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ η υφιστάμενη διοικητική ομάδα θα συνεχίσει να ηγείται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του.

Η καταστατική έδρα της TITAN Cement International είναι στο Βέλγιο, μία χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η διοίκησή της θα ασκείται από την Κύπρο, χώρα στην οποία ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πολύχρονη παρουσία και εμπειρία.