Γιατί το μέλλον των χρηματοπιστωτικών αγορών βρίσκεται στο cloud

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τεχνολογία της αγοράς του Nasdaq, η οποία τροφοδοτεί περισσότερες από 100 άλλες αγορές παγκοσμίως, μας εξυπηρετεί χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα γεγονότα και τάσεις σε συνδυασμό με την πρόσφατη ακραία μεταβλητότητα ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το μέλλον των αγορών βρίσκεται στο cloud.

των Brad Peterson* και Lars Ottersgard**

Όταν σκεφτόμαστε τις κρίσιμες υποδομές πιθανότατα έρχονται στο μυαλό τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η γεωργία και οι κατασκευές, καθώς τα δίκτυα, τα αγροκτήματα, οι δρόμοι και οι γέφυρες κρατούν τις οικονομίες ζωντανές. Ωστόσο, ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συγκαταλέγεται επίσης σε αυτήν την ομάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, ο κλάδος έχει ευθύνη για επενδύσεις στη μελλοντική ευημερία της οικονομίας μας. Σε τελική ανάλυση, οι καλά λειτουργούσες αγορές συνδέουν εταιρείες και ανθρώπους με τα κεφάλαια, τις πληροφορίες και την τεχνολογία που χρειάζονται για να προωθήσουν την καινοτομία, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ παγκοσμίως.

Η υποδομή της αγοράς είναι η ραχοκοκαλιά με την οποία πραγματοποιείται κάθε συναλλαγή. Δοκιμάστηκε τον Μάρτιο όταν, λόγω της πανδημίας του COVID-19, η μεταβλητότητα αυξήθηκε και ο όγκος στις αγορές του Nasdaq έφτασε σε ιστορικά υψηλά με περισσότερα από 60 δισ. μηνύματα κάθε μέρα. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ.

Η τεχνολογία της αγοράς του Nasdaq, η οποία τροφοδοτεί περισσότερες από 100 άλλες αγορές παγκοσμίως, μας εξυπηρετεί χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα γεγονότα και τάσεις σε συνδυασμό με την πρόσφατη ακραία μεταβλητότητα ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το μέλλον των αγορών βρίσκεται στο cloud.

Πολλές εταιρείες χρηματοοικονομικών συναλλαγών έχουν τους διακομιστές τους στα τοπικά κέντρα δεδομένων των χρηματιστηρίων για να επιτύχουν τη χαμηλότερη δυνατή καθυστέρηση του δικτύου. Ωστόσο, αυτή η πρόσβαση έχει ένα τίμημα: Δεδομένου ότι ο φυσικός χώρος έχει κόστος, η εγκατεστημένη υποδομή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων ή την εκτέλεση ανάλυσης στοιχείων, καθιστώντας την λιγότερο ιδανική για αυτές τις εργασίες. Η ευελιξία του cloud θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες στο cloud έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατές, αποτελεσματικές, ασφαλείς και επεκτάσιμες. Η εξωτερική ανάθεση σε έναν πάροχο διαχειριζομένων υπηρεσιών που βασίζεται στο cloud μπορεί να μειώσει την κεφαλαιακή επιβάρυνση των εταιρειών και να τους επιτρέψει να επικεντρώσουν πόρους στην βασική τους εξειδίκευση και να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες προσφορές με γρήγορο χρόνο πρόσβασης στην αγορά.

Εντωμεταξύ, οι εταιρείες fintech που γεννήθηκαν στο cloud με λιτά, αποδιοργανωτικά επιχειρηματικά μοντέλα αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος και απήχηση. Ορισμένες πλατφόρμες και λύσεις ανταγωνίζονται άμεσα τους κατεστημένους φορείς στις κεφαλαιαγορές. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μεγάλες αγορές και οι χρηματιστές έχουν αρχίσει να συνεργάζονται επιλεκτικά με τις νεοσύστατες εταιρείες fintech ως ένας τρόπος για γρήγορη καινοτομία με μικρότερο κίνδυνο.

Επιπλέον, οι περισσότεροι υπάλληλοι των κεφαλαιαγορών εργάζονται από το σπίτι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19, και αυτό πιθανότατα θα συνεχιστεί έως ότου οι εταιρείες μπορέσουν να φέρουν τους υπαλλήλους πίσω στα γραφεία με ασφάλεια. Στη νέα καθημερινότητα, το cloud μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη απομακρυσμένων ομάδων και λειτουργιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Βεβαίως, υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει. Όλο το οικοσύστημα πρέπει να προετοιμαστεί για ένα νέο επιχειρησιακό πρότυπο. Πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε ορισμένα τεχνικά εμπόδια αναφορικά με τον ντετερμινισμό (με άλλα λόγια, παρέχοντας ένα συνεπές και προβλέψιμο προφίλ χρόνου απόκρισης για την επεξεργασία συναλλαγών), την καθυστέρηση και τη δικαιοσύνη πριν μπορέσουμε να κάνουμε συναλλαγές μετοχών στο cloud, αλλά αυτά τα προβλήματα είναι επιλύσιμα.

Οι κύριοι πάροχοι cloud έχουν δώσει προτεραιότητα στην εξάλειψη τεχνικών, γεωγραφικών και κανονιστικών εμποδίων που προηγουμένως απέτρεπαν την ευρύτερη χρήση τους από τις κεφαλαιαγορές. Ταυτόχρονα, έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην καινοτομία και την επέκταση του γεωγραφικού αποτυπώματος, και οι αγορές αρχίζουν να το εκμεταλλεύονται.

Η επενδυτική τάση και η καινοτομία στο cloud έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και έχουν επιταχυνθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας. Ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση της κρίσιμης υποδομής της αγοράς στο cloud. Θα μας επιτρέψει να εργαστούμε πιο έξυπνα και να διοικήσουμε καλύτερα για τη μελλοντική ευημερία της οικονομίας μας και για το ευρύτερο καλό της κοινωνίας.

* Εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας & πληροφοριών στο Nasdaq.

** Εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας αγοράς στο Nasdaq.