Γίνε οδηγός στην Ε.Ε. με μισθό 1900 ευρώ και επιδόματα

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Η Ε.Ε. ζητάει 110 οδηγούς με μισθό αντίστοιχο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σύμφωνα με προκήρυξη του διαγωνισμού, που έγινε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Η προκήρυξη αφορά στη μεταφορά προσωπικοτήτων καθώς και μόνιμων ή άλλων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο, αλλά και σε άλλα κράτη – μέλη και τρίτες χώρες.

Επίσης θα μεταφέρουν επισκέπτες, αντικείμενα και έγγραφα καθώς και την αλληλογραφία.

Οι βασικές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.907,24 ευρώ και σε αυτές προστίθενται συνήθως επιδόματα και άλλες παροχές. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ.