Goldman Sachs για Ελλάδα: Εκτίναξη 7% στο ΑΕΠ έως το 2026 με «όπλο» το Ταμείο Ανάκαμψης

Εκτίναξη 7% στο ελληνικό ΑΕΠ έως το 2026 με «όπλο» το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένει η Goldman Sachs. Eιδικότερα, η επενδυτική τράπεζα εξετάζει τα σχέδια που κατέθεσαν Ελλάδα και Πορτογαλία στην Κομισιόν, σε νέα έκθεσή της, με τίτλο «Μικρές οικονομίες, παλιές προκλήσεις και νέες ευκαιρίες».

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προβλέπει δημοσιονομική επέκταση 18% επί του ΑΕΠ, για την περίοδο 2021 – 2026.

Συνδυάζοντας επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μπορεί να προσφέρει τη δυναμική για ταχεία ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, πλέον θα έχει πρόσβαση σε ένα πακέτο τόνωσης που είχε τόσο ανάγκη ύστερα από μια δεκαετία απογοητευτικών επιδόσεων. Σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση θα επωφεληθεί από τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ, διεκπεραιώνοντας το σχέδιο επενδύσεων το οποίο έχει καταρτίσει. Βάσει των προαναφερόμενων, λοιπόν, η Goldman Sachs αναμένει σωρευτική ανάπτυξη  του ΑΕΠ τουλάχιστον 7% έως το 2026%.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και την παραγωγικότητα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τον συνδυασμό της αξιοποίησης των κεφαλαίων με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα αναμένεται να προβεί σε πληθώρα θεσμικών μεταρρυθμίσεων (68 στον αριθμό) που στοχεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, του δικαστικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Η μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ελληνικής κυβέρνησης εξασφαλίζει επί του παρόντος την ορθή πορεία και την πιστή εφαρμογή του επιδιωκόμενου πλάνου.

Δημοσιονομικός χώρος

Η Ελλάδα παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί στο 18% του ΑΕΠ της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Ανάκαμψης της προσφέρει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, που είχαν υποστεί καθίζηση. Σημειώνεται πως το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας, σύμφωνα με την Goldman Sachs, ανέρχεται στο 55% σε σχέση με τον μέσο όρο των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ο δημοσιονομικός χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι, παρά την πανδημία, τα ελλείματα είναι μικρότερα από αυτά των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης.

 

Δεδομένου του περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, το σχέδιο της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τις εθνικές προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια στην οικονομία της Ελλάδας για τους εξής λόγους.

Πρώτον, το μέγεθος της προβλεπόμενης δημοσιονομικής επέκτασης θα υποστηρίξει τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στις οικονομίες, μέσα από την αύξηση που θα υπάρξει στα κεφαλαιακά αποθέματα.

Δεύτερον, η Ελλάδα θα μπορέσει να μοχλεύσει κεφάλαια για να προωθήσει την ψηφιακή μεταρρύθμιση που σχεδιάζει, αλλά και τη μετάβαση σε μια πιο «πράσινη» οικονομία.

Πέρα όμως από την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση, έμφαση δίνεται στην εκ νέου κατάρτιση του εργατικού δυναμικού τους μέσω της κατανομής σχεδόν 2,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής αδυναμίας, η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στη «συσσώρευση» ιδιωτικών επενδύσεων και στην επέκταση του αντίκτυπου του προγράμματος στις οικονομίες τους.

Η Ελλάδα έχει χαράξει μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική δεσμεύοντας ολόκληρο το κομμάτι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης (7% του ΑΕΠ) για τη συγχρηματοδότηση έως και του 50% των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα

Ο αντίκτυπος της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους – κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Σημειώνεται πως για την Ελλάδα το χρονοδιάγραμμα είναι πιο ελαστικό από της Ισπανίας ή της Ιταλίας.

Επενδυτικό χάσμα

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία που συντονίστηκε από τον βραβευμένο με Νόμπελ Χριστόφορο Πισσαρίδη επεσήμανε ότι το χαμηλό επίπεδο συσσώρευσης κεφαλαίου στην Ελλάδα οφείλεται ουσιαστικά στη χαμηλή επενδυτική τάση του ιδιωτικού τομέα.
Με τις επιχορηγήσεις να χρησιμοποιούνται πρώτα και τα δάνεια να αυξάνονται ολοένα από το 2023 και μετά, η Ελλάδα θα παράσχει εκτεταμένη δημοσιονομική υποστήριξη για μια ανάκαμψη που οδηγείται από επενδύσεις οι οποίες θα βασίζονται όλο και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι, κατά μέσο όρο, το άμεσο αποτέλεσμα του Ταμείου θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% κατά τη διάρκεια του 2021-26, δίνοντας μια αθροιστική ώθηση που θα φτάσει το 7% περίπου.
Δύο βασικοί παράγοντες ξεχωρίζουν για την εκτίμηση του αντίκτυπου της δημοσιονομικής στήριξης σχεδίου ανάκαμψης στις οικονομίες της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.
Πρώτον, η συντριπτική πλειονότητα των σχεδίων (πάνω από το 80% του συνόλου) σχετίζεται με επενδύσεις και οι πολλαπλασιαστές είναι μεγαλύτεροι για τέτοιες δημοσιονομικές δαπάνες.
Δεύτερον, οι προβλέψεις για υψηλότερους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές στην αρχή του προγράμματος επειδή η Ελλάδα ανακάμπτει από μια πολύ μεγάλη πτώση του ΑΕΠ.