Goldman Sachs: Είναι «φούσκα» που θα σπάσει τα κρυπτονομίσματα; – Γιατί το Ethereum θα ξεπεράσει το Bitcoin

Στα ερωτήματα τι είναι τα κρυπτονομίσματα, το Blockchain αλλά και γιατί το Ethereum θα ξεπεράσει το Bitcoin σε αξία απαντά η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, που θεωρεί πως τα νέα ψηφιακά assets, παρότι παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα, δεν είναι ούτε πυραμίδα ούτε… φούσκα.

Ο όρος κρυπτονομίσματα, τον οποίο χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι για να χαρακτηρίσουν τα ψηφιακά νομίσματα, σε αντιπαραβολή με τα παραδοσιακά, fiat νομίσματα, είναι κάπως παραπλανητικός. Από την άλλη, το σύστημα Βlockchain, όπου λειτουργούν, δεν προοριζόταν να παρακάμψει το νομισματικό μονοπώλιο των κρατών, αλλά να υπάρξει ως αποτελεσματικός τρόπος πληρωμών. Ειδικότερα, o κρυπτογραφικός αλγόριθμός του, εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές θα εκτελεσθούν με ακρίβεια και ότι δεν θα παρεμβληθεί κάποιος τρίτος παράγοντας.

Όπως είναι λοιπόν ευνόητο, προώρισται να αντικαταστήσει το τραπεζικό σύστημα, ενισχύοντας ψηφιακές υπηρεσίες όπως αυτές που προσφέρει η PayPal, που χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα για να αποφύγει τις διπλές χρεώσεις και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της. Για να γίνει, όμως, αυτό, χρειαζόταν και ένα αξιόπιστο asset. Tο σύστημα, λοιπόν, δημιούργησε ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν υπόκειτο σε υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες αξιώσεις, και μπορούσε να τύχει διαπραγμάτευσης.  Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι τεχνολογίες Blockchain χρησιμοποίησαν φυσικούς πόρους – πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, ουράνιο και υδρογόνο – μέσω συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης υπολογιστικής ισχύος.

Από αυτή την οπτική γωνία, η εγγενής αξία του δικτύου έγκειται στις αξιόπιστες πληροφορίες που παράγει το Blockchain μέσω της διαδικασίας της εξόρυξης, με τα νομίσματα που είναι εγγενή στο δίκτυο να θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για να ξεκλειδώσουν αυτές τις αξιόπιστες πληροφορίες και να τις κάνουν εμπορεύσιμες και ευέλικτες. Είναι, επομένως, αδύνατο να ειπωθεί ότι το δίκτυο έχει αξία και ρόλο στην κοινωνία χωρίς να ειπωθεί ότι και το νόμισμα έχει επίσης. Και η αξία του νομίσματος εξαρτάται από την αξία και την ανάπτυξη του δικτύου.

Τούτου λεχθέντος, επειδή το δίκτυο είναι αποκεντρωμένο και ανώνυμο, οι νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μελλοντική ανάπτυξη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι μεγάλες.  Πάντως, το μερίδιο αγοράς των νομισμάτων που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των νομισμάτων, όπως «έξυπνα συμβόλαια» και «διακριτικά πληροφοριών» πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι μη νομισματικές χρήσεις θα πρέπει να αναγνωριστούν από τα δικαστήρια για να γίνουν αποδεκτές σε εμπορικές συναλλαγές – ένα ερώτημα που η Goldman Sachs αφήνει να απαντήσουν οι δικηγόροι.

Το δίκτυο δημιουργεί αξία

Αντίθετα με άλλα εμπορεύσιμα προϊόντα, τα νομίσματα αντλούν αξία από το δίκτυό τους. Ως εκ τούτου το Bitcoin δεν έχει αξία εκτός Blockchain. Φυσικά, και το πετρέλαιο αντλεί αξία από δίκτυο μεταφοράς του, όμως με το πετρέλαιο κάποιος μπορεί να ζεσταθεί. Σε ό,τι αφορά τον φυσικό χρυσό, δεν χρειάζεται καθόλου δίκτυο για την πρόσκτηση αξίας.

Η αξία εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από τη ζήτηση, ενώ ο κάτοχος του εμπορεύματος αντιμετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται με την ύπαρξη ενός παρωχημένου δικτύου. Ομοίως, οι ιδιοκτήτες Bitcoin αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποσύνθεσης του δικτύου τους από ένα ανταγωνιστικό δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίζεται από ένα νέο κρυπτονόμισμα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένου ότι η ζήτηση για χρυσό δεν εξαρτάται από ένα δίκτυο, τελικά θα ξεπεράσει το πετρέλαιο και το bitcoin – η εντροπία του χρυσού βρίσκεται στη μονάδα, όχι στο επίπεδο του δικτύου, υποστηρίζει η Goldman Sachs.

Τι είναι τελικά τα κρυπτονομίσματα;

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, τα κρυπτονομίσματα είναι ένα ισχυρό network effect. Οι χρήστες και εξορύκτες πληρώνονται όλοι στο εγγενές νόμισμα, κάτι που κατοχυρώνει την επιτυχία του. Αυτό δίνει στους κατόχους Bitcoin ένα κίνητρο για να προωθήσουν αγορές των δικών τους προϊόντων με Bitcoin, κάτι το οποίο, με τη σειρά του, δημιουργεί περισσότερη ζήτηση για τα νομίσματα που κατέχουν ήδη. Ομοίως, οι κάτοχοι ether έχουν κίνητρο για τη δημιουργία εφαρμογών και άλλων προϊόντων στο δίκτυο Ethereum για να αυξήσουν την αξία των νομισμάτων τους. Και αυτοί είναι η διαφορά της εποχής των κρυπτονομισμάτων με τη φούσκα dot.com, οπότε οι κάτοχοι μετοχών δεν είχαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή εμπόρευμα να διαπραγματευτούν.

Δεδομένου ότι η αξία του νομίσματος εξαρτάται από την αξία των αξιόπιστων πληροφοριών, η τεχνολογία Βlockchain έχει βαρύτητα με αυτή των ιατρικών και φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Για το Blockchain του Bitcoin, αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη καταγραφή συναλλαγών στο δίκτυο – όπως κάνουν οι τράπεζες. Στην περίπτωση ενός έξυπνου συμβολαίου – ένα κομμάτι κώδικα που εκτελείται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο κανόνα – για το Ethereum, τόσο οι όροι αυτής της σύμβασης (ο κωδικός) όσο και η κατάσταση της σύμβασης (είτε εκτελούνται ή όχι) είναι οι πληροφορίες που επικυρώνονται στο Blockchain του Ethereum. Ως αποτέλεσμα, ο αντισυμβαλλόμενος σε μια σύμβαση δεν μπορεί να αξιώσει μεταφορά χρημάτων χωρίς το δίκτυο να «συμφωνήσει» ότι πράγματι εκτελέστηκε η σύμβαση. Κατά την Goldman Sachs, τα πιο πολύτιμα κρυπτονομίσματα θα είναι εκείνα που θα βοηθούν στην επαλήθευση των πιο κρίσιμων πληροφοριών στην οικονομία.

Προσωπικά δεδομένα

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, με την πάροδο του χρόνου, η αποκεντρωμένη φύση του δικτύου θα μειώσει τις ανησυχίες. Το ψηφιακό προφίλ κάποιου μπορεί να περιέχει προσωπικά δεδομένα, όπως ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων, ιατρικό ιστορικό και ακόμη και δικαιώματα IP. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αμετάβλητες – δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς συναίνεση – μπορούν στη συνέχεια να επικυρωθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής.

Μια πλατφόρμα Blockchain όπως αυτή του Ethereum θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη αγορά για πωλητές αξιόπιστων πληροφοριών, όπως η Amazon είναι για τα καταναλωτικά αγαθά σήμερα.

Το Ethereum θα ξεπεράσει το Bitcoin

Δεδομένης της σημασίας των πραγματικών χρήσεων σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό τους  ως store of value, το Ether, το κρυπτονόμισμα του Blockchain Ethereum, συγκεντρώνει μεγάλη πιθανότητα να προσπεράσει το bitcoin. Το οικοσύστημα Ethereum υποστηρίζει έξυπνες συμβάσεις και παρέχει στους προγραμματιστές έναν τρόπο δημιουργίας νέων εφαρμογών. Οι περισσότερες εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) χτίζονται στο δίκτυο Ethereum και τα περισσότερα μη-μόνιμα tokens (NFT) που εκδίδονται σήμερα αγοράζονται με χρήση Ether. Ο μεγαλύτερος αριθμός συναλλαγών σε Ether έναντι του Βitcoin αντικατοπτρίζει αυτήν την κυριαρχία. Καθώς η χρήση κρυπτονομισμάτων σε DeFi και NFTs γίνεται πιο διαδεδομένη, το Ether θα διασφαλίσει το πλεονέκτημα της «πρώτης κίνησης». Το Ethereum μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σχεδόν οποιωνδήποτε πληροφοριών με ασφάλεια και ιδιωτικότητα, σε ένα αποκεντρωμένο καθολικό.

Πλεονέκτημα υπέρ του Bitcoin είναι η σπάνη: Μπορούν να εκδοθούν μόλις 21 εκατομμύρια νομίσματα, και αυτή τη στιγμή έχουν εξορυχθεί περίπου 18 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι πιο σπάνιο ακόμα και από τον χρυσό, η προσφορά του οποίου αυξήθηκε 2% το 2021. Βέβαια, μεγάλο μειονέκτημα είναι η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, που ξεπερνά την κατανάλωση ενέργειας ακόμα και ολόκληρων χωρών.

Τέλος, όπως αναφέρει η Goldman Sachs, το Ethereum μεταβάλλεται από ένα Proof of Work σε ένα Proof of Stake δίκτυο, ενώ το Bitcoin μπορεί να αναβαθμιστεί με την εισαγωγή του Lighting Network.

Η υψηλή μεταβλητότητα θα παραμείνει

Η μεταβλητότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό των κρυπτονομισμάτων, παρότι στο «παιχνίδι» έχουν εισέλθει πολλοί θεσμικοί επενδυτές. Αυτή η αστάθεια είναι απίθανο να μειωθεί έως ότου το bitcoin αποκτήσει μια υποκείμενη πραγματική, οικονομική χρήση, ανεξάρτητη από την τιμή του, που θα βοηθά στην επαναφορά της κανονικότητάς σε περιόδους έντονων πωλήσεων (sell off).

Συμπέρασμα…

Συνελόντι ειπείν, που έλεγαν και οι αρχαίοι ημών… πρόγονοι, τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ακριβώς «φούσκα», καθώς έχουν κάποιου είδους εγγενή αξία. Σε ό,τι αφορά τους δύο κυριάρχους, όπως λέει η Goldman Sachs, το Ethereum λύνει οικονομικά προβλήματα «εδώ και τώρα» ενώ το Bitcoin είναι απλά μια λύση που αναζητά ένα πρόβλημα.