Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ: Αύξηση κατά 5,01% οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2014

Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 248,44 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 236,59 εκατ. ευρώ, το 2013.

Αύξηση κατά 5,01% κατέγραψαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, τη χρήση 2014, οι οποίες ανήλθαν στα 248,44 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 236,59 εκατ. ευρώ, το 2013, αύξηση που προήλθε από την έντονη ζήτηση για τα προϊόντα του ομίλου, υποστηριζόμενη από τις συνεχείς ενέργειες προβολής και προώθησης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ξένες χώρες του ομίλου.

Η Ελλάδα αφενός συνεισέφερε 35,79% στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου, παρουσιάζοντας άνοδο πωλήσεων κατά 5,1%, στα 88,93 εκατ. ευρώ, απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες αφετέρου που αντιπροσωπεύουν 64,21% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, συνέχισαν να διατηρούν την θετική πορεία τους, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,96%, στα 159,51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε άνοδο κατά μέσο όρο 6,02%, εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι ευνοϊκότερες συμφωνίες προμήθειας υλών και υπηρεσιών, καθώς και οι ενέργειες που στοχεύουν σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής, συνεχίζουν να ωφελούν το μικτό κέρδος του ομίλου, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Το βελτιωμένο μικτό κέρδος, σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κόστους λοιπών λειτουργικών και μη λειτουργικών εξόδων, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου.

Λόγω αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου και του τρόπου απόδοσης παροχών εμπορίου στην πολωνική αγορά, παροχές εμπορίου, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, μεταφέρθηκαν από τη γραμμή των λειτουργικών εξόδων στη γραμμή των πωλήσεων. Η τροποποίηση αυτή είχε επίδραση, κατά το 2014, σε επίπεδο πωλήσεων και μικτού κέρδους, καθώς και στα περιθώρια κερδοφορίας τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο ομίλου.

Για λόγους συγκρισιμότητας με τα μεγέθη του 2013, οι σημαντικότερες επιδράσεις έχουν, ως εξής:

Σε επίπεδο ομίλου:
Πωλήσεις στα 253,43 εκατ. ευρώ, το 2014, αυξημένες κατά 7,12% σε σύγκριση με το 2013.

Μικτό κέρδος: 125,61 εκατ. ευρώ, το 2104, αυξημένο κατά 7,58% σε σύγκριση με πέρυσι.

Περιθώριο μικτού κέρδους στο 49,56%, το 2014, από 49,35% πέρυσι.

Περιθώριο ΕΒΙΤ στο 8,70% από 8,19% πέρυσι.

Σε επίπεδο χωρών:

Πωλήσεις Πολωνίας: 70,78 εκατ. ευρώ, το 2014, από 70,44 εκατ. ευρώ, το 2013, εμφανίζοντας οριακή άνοδο κατά 0,5% και περιθώριο ΕΒΙΤ στα 5,21% έναντι 4,38% πέρυσι.

Πωλήσεις ξένων χωρών: 164,50 εκατ. ευρώ, το 2014, από 151,97 εκατ. ευρώ, το 2013, αυξημένες κατά 8,24%, με το περιθώριο ΕΒΙΤ στα 5,72% έναντι 5,29% πέρυσι.

Αναλυτικότερα, τα δημοσιευμένα μεγέθη έχουν, ως εξής:

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 11,18%, στα 25,64 εκατ. από 23,07 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,32% από 9,75%, το 2013. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 22,05 εκατ. ευρώ από 19,38 εκατ. ευρώ, το 2013, αυξημένα κατά 13,76% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ενισχύθηκε στο 8,87% από 8,19% πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) παρουσίασαν άνοδο κατά 8,89%, στα 21,49 εκατ. ευρώ από 19,73 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBT ανήλθε στο 8,65% από 8,34%, το 2013. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,40%, στα 17,14 εκατ. ευρώ από 15,53 εκατ. ευρώ και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 6,90% από 6,56%, το 2013.