H Eurobank συμφώνησε τη μεταβίβαση των εταιρειών Bancpost, ERB Retail Services, και ERB Leasing στην Banca Transilvania

H Eurobank συμφώνησε τη μεταβίβαση των εταιρειών Bancpost, ERB Retail Services, και ERB Leasing στην Banca Transilvania

Η συναλλαγή αυτή είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων των ρουμάνικων θυγατρικών μας, δήλωσε ο Σταύρος Ιωάννου.

Ο Όμιλος Eurobank ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Banca Transilvania («ΒΤ») για την πώληση των μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, σχολίασε σχετικά: «Με την αποεπένδυση από τις θυγατρικές της στη Ρουμανία, η Eurobank εκπληρώνει πλήρως τη σχετική δέσμευσή της για τη μείωση του ενεργητικού της στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια συναλλαγή κεφαλαιακά θετική για την Τράπεζα. Θεωρώ πως αυτή η συναλλαγή με έναν τόσο αξιόπιστο εταίρο όπως η Banca Transilvania, είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων των ρουμάνικων θυγατρικών μας. Εφεξής η Eurobank θα επικεντρωθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω στις βασικές αγορές της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας στις Ρουμανικές θυγατρικές μας για τη στενή και γόνιμη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τα στελέχη της BT για αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα».

Ο κ. Horia Ciorcilă, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BT δηλώνει: «Η απόκτηση της Bancpost συνιστά για την Banca Transilvania μια ευκαιρία για την επαύξηση της αξίας της μέσα από τη συνένωση των δύο τραπεζών. Η απόκτηση θα συνεισφέρει στη στρατηγική οργανικής ανάπτυξης της BT έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην τοπική αγορά. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε με υπευθυνότητα στη νέα διάσταση της Banca Transilvania, σε ένα νέο κεφάλαιο. Η ΒΤ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τους στόχους της για στήριξη των Ρουμάνων επιχειρηματιών και της τοπικής οικονομίας, με σκοπό την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους υπαλλήλους της ΒΤ. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Eurobank για την υποστήριξη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αυτής της συναλλαγής που είναι στρατηγικής σημασίας για αμφότερα τα μέρη».

Η Bancpost και η Banca Transilvania θα εξακολουθήσουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους ανεξάρτητα μέχρι την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (NBR) και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίες αναμένονται στους επόμενους μήνες. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης, η ΒΤ θα εργαστεί πάνω στο πλάνο συνένωσης των δύο τραπεζών, με την υποστήριξη των ομάδων της ΒΤ και της Bancpost.

Οι τράπεζες HSBC Bank Plc και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της Eurobank σε σχέση με τη συναλλαγή, και οι νομικοί οίκοι Shearman & Sterling LLP και Schoenherr si Asociatii SCA παρείχαν νομικές συμβουλές.

Η Barclays Bank PLC ενήργησε ως Μοναδικός Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη ΒΤ σε αυτή τη συναλλαγή. Η PeliFilip παρείχε νομικές συμβουλές, ενώ η Deloitte παρείχε χρηματοοικονομικές συμβουλές επί ορισμένων ζητημάτων λογιστικής και ελέγχων.

Σχετικά με την τράπεζα Bancpost

Η Bancpost είναι η 9η τράπεζα στη Ρουμανία, με μερίδιο αγοράς περίπου στο 3% και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 11,6 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ). Η Bancpost απασχολεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους μέσα από δίκτυο 150 περίπου καταστημάτων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο πελάτες.

Σχετικά με την τράπεζα Banca Transilvania: Με μερίδιο αγοράς άνω του 13%, και σύνολο στοιχείων ενεργητικού την 31/12/2016, ανερχόμενο στα 54,9 δισεκατομμύρια Λέι Ρουμανίας (11,9 δισεκατομμύρια Ευρώ), η Banca Transilvania είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία.

Η ΒΤ απασχολεί πάνω από 7.000 εργαζόμενους, έχει 2,2 εκατομμύρια πελάτες και περίπου 500 καταστήματα. Η ιστορία της ΒΤ, ενός από τα ισχυρότερα ονόματα στη Ρουμανία, και της πρώτης τράπεζας στη χώρα η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου, ξεκίνησε πριν από περίπου 24 χρόνια, στην πόλη Cluj-Napoca, από μια ομάδα 13 ανθρώπων.