Hellas online: Κέρδη προ φόρων στα 1,9 εκατ. ευρώ

Hellas online: Κέρδη προ φόρων στα 1,9 εκατ. ευρώ

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του 2013 ανήλθε σε 519.072 πελάτες, αύξηση 5,4% σε σχέση με το 2012.

Η hellas online (hol) ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δωδεκάμηνο του 2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα € 227,4 εκατ. από € 240,7 εκατ. το 2012, μειωμένα κατά € 13,3 εκατ. (-5,5%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 61% ή € 8,1 εκατ. περίπου στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο της hellas online. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των λειτουργικών εσόδων συγκρατήθηκε στο -2,1%.

Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα € 159 εκατ., μειωμένα κατά € 17,4 εκατ. (-9,9%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στις σημαντικότερες μειώσεις συγκαταλέγεται η μείωση της πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά € 5,5 εκατ. ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης των διαδικασιών είσπραξης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 6,3% και διαμορφώθηκαν σε € 68,4 εκατ., σε σύγκριση με € 64,3 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, στην σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία αντιστάθμισε την απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε € 54,6 εκατ. από € 64,9 εκατ. το 2012, παρουσιάζοντας μείωση € 10,3εκατ., ή 15,9%. Τα χρηματοοικονομικά κόστη παρουσίασαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν σε € 11,9 εκατ. από € 17,5εκατ. το 2012. Η συνολική μείωση κατά € 5,6 εκατ. αποδίδεται στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού, στην μείωση του κόστους χρήματος και τέλος στη μείωση του κόστους για τόκους προς προμηθευτές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το 2013 ανήλθαν στα € 1,9 εκατ., έναντι ζημιών € (18)εκατ. το 2012. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία πέρασε σε θετικό πρόσημο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, για πρώτη φόρα, το α’ τρίμηνο του 2013 και παρέμεινε συνεπής όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο 12μηνο του 2013, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα € 9,7 εκατ. έναντι € 16 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών μεταφράζεται σε αποπληρωμές προμηθευτών καθώς και σε μείωση τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των προμηθευτών διαμορφώθηκε στα € 73 εκατ., μειωμένο κατά € 7 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο του 2012, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα € 166,5 εκατ., βελτιωμένος κατά € 7,4 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του 2012.

Διαβάστε ακόμη: H HOL «πάει» Hollywood

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του 2013 ανήλθε σε 519.072 πελάτες, αύξηση 5,4% σε σχέση με το 2012, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,1%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης ανέφερε: «Το 2013 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την hellas online, καθώς είναι ο πρώτος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη χώρα μας που παρουσίασε, για πρώτη χρονιά, κέρδη προ φόρων. Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, η εταιρεία διεύρυνε την πελατειακή της βάση, αύξησε τη λειτουργική κερδοφορία, μείωσε τα λειτουργικά έξοδα και αξιοποίησε το 16% των εσόδων της σε επενδύσεις, μεταξύ άλλων, για τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς. Με συνέπεια στη στρατηγική μας, επικεντρωθήκαμε τα τελευταία χρόνια στην αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και την ορθολογική ανάπτυξη με στόχο να προσφέρουμε αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας.»

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις της το 2013 ανήλθαν στα € 36,7 εκατ., αυξημένες κατά 26,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση του οπτικού δακτυλίου της Πελοποννήσου, καθώς και σε τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς FTTx, VDSL προσφέροντας ακόμα υψηλότερες ευρυζωνικές ταχύτητες στους συνδρομητές. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα € 441 εκατ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.200 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 363 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ από 322 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Διαβάστε επίσης: Νέες ταινίες στο hol video club

Διακρίσεις
Σημαντικές διακρίσεις σε τομείς που επιβραβεύουν την αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία απέσπασε η hellas online τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία διακρίθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, με τα βραβεία «Καινοτομία στην Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Επαγγελματίας της Χρονιάς – Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών». H hellas online απέσπασε το Ermis Gold για την εταιρική παρουσίαση της ολοκληρωμένης υπηρεσίας hol cloud στα Ermis Awards 2013 στην κατηγορία «Ermis Production: Εταιρικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια» που διοργανώνονται από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα στην επικοινωνία στη χώρα μας. Τέλος, η εταιρεία ήταν και φέτος από τους μεγάλους νικητές των Sales Excellence Awards 2013 του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ), καθώς απέσπασε 2 βραβεία στη 2η τελετή απονομής του θεσμού. Η εταιρεία διακρίθηκε με τα βραβεία: «Εξυπηρέτηση πελατών» στην κατηγορία Καινοτομία στις Πωλήσεις & Πελατοκεντρικότητα και «Αριστείο Πωλήσεων» στην κατηγορία Υπηρεσίες –Τηλεπικοινωνίες.