Hellenic Properties: Η νέα εποχή της ελληνικής αγοράς επενδυτικών ακινήτων

Η εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων στοχεύει εντός του 2020 να διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της, αξίας 20 εκατ. ευρώ.

∆ιαθέτοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιό ακινήτων που ξεπερνούν τα 20 εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται δυναµικά, η Hellenic Properties έχει θέσει ως στόχο, το 2020, να υπερδιπλασιάσει το µέγεθός του.

Αν σε αυτά συνυπολογιστεί και ένα development pipeline της τάξης των 15 εκατ. ευρώ, η διοίκησή της στοχεύει µέσα στα επόµενα τρία χρόνια να µετατραπεί σε έναν σηµαντικό παίκτη στην αγορά των επαγγελµατικών ακινήτων. Πρόκειται για την εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων που εξειδικεύεται σε επενδυτικά ακίνητα προστιθέµενης αξίας, η οποία κατά κύριο λόγο προβαίνει στην αγορά παλιών ή κενών ακινήτων, των οποίων η χρήση έχει ξεπεραστεί και επενδύει στην ανανέωσή τους, δίνοντάς τους νέα ζωή, εκσυγχρονίζοντας τις υποδοµές και τους εξοπλισµούς τους, ώστε να προσελκύσουν νέες χρήσεις και να λειτουργήσουν µε θετικό αντίκτυπο για τους χρήστες – πελάτες της εταιρείας και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Άλλωστε, οι χρήστες δεν αρκούνται πια στην προσφορά ενός κτιρίου ή κάποιων τετραγωνικών κενού χώρου. Έχουν πλέον άµεση ανάγκη διαχείρισης χώρων και υπηρεσιών που συνδέονται µε τις εταιρικές αξίες τους, την περιβαλλοντική τους πολιτική και την ευηµερία των ανθρώπων τους.

Μεταξύ των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι κτίρια γραφείων στο Μαρούσι, εµπορικά καταστήµατα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, last-mile logistics εντός περιφερειακού Αθήνας και πολυτελείς κατοικίες στην Αντίπαρο. Το 2019 ολοκληρώνεται µε τέσσερις νέες επενδύσεις σε δύο νέους κλάδους και σηµαντική άνοδο των αποτιµήσεων του χαρτοφυλακίου της τάξης του 23%, µια απόδοση πρωτόγνωρη για τις συνθήκες των τελευταίων ετών και για την οποία οι επενδυτές της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι. Για το 2020 η εταιρεία προγραµµατίζει την απόκτηση τουλάχιστον πέντε νέων ακινήτων και την ολοκλήρωση ενός επενδυτικού προγράµµατος της τάξης των 15 εκατ. ευρώ. Με εµπειρία που έχει τις ρίζες της στο 1927, η διοίκηση της Hellenic Properties αναγνωρίζει ότι ο κλάδος των ακινήτων στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραµατικά λόγω της εισόδου νέων τεχνολογιών και του σηµαντικά διαφοροποιηµένου µείγµατος των παικτών στην αγορά. Εξαιρετικά επιτυχηµένες εταιρείες µε παρουσία δεκαετιών στον κλάδο έχουν εξαφανιστεί, ενώ περνάµε σε µια πολύ ενδιαφέρουσα φάση στην οποία ο έλεγχος των ακινήτων και της αγοράς µεταφέρεται από τους πολλούς µικρούς ιδιώτες ιδιοκτήτες, σε λίγους έµπειρους και sophisticated παίκτες µε σηµαντικούς πόρους στη διάθεσή τους όπως οι επενδυτικές εταιρίες, οι τράπεζες και τα funds. Αυτό θα οδηγήσει στην ανανέωση µεγάλου µέρους του στοκ ακινήτων της ελληνικής αγοράς. Υπενθυµίζεται ότι η αγορά ακινήτων στο σύνολό της από τα υψηλά του 2010 έχει µεσοσταθµικά χάσει το 45% της αξίας και το 90% της δραστηριότητάς της. Ένα σηµαντικό κοµµάτι έχει αρχίσει να ανακτάται από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραµµα Golden Visa, ωστόσο, όπως επισηµαίνει η οµάδα της Hellenic Properties, δυστυχώς, έχουµε ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουµε για να ανακτήσουµε το χαµένο έδαφος.

Για την Hellenic Properties το timing για επενδύσεις στο ελληνικό real estate είναι κατάλληλο, δεδοµένου ότι η χώρα µας συνιστά τη φθηνότερη αγορά ακινήτων στην Ευρώπη, έχει σταθερό ενιαίο νόµισµα και υποδοµές, και είναι προφανές ότι επίκειται οικονοµική ανάκαµψη και ένα «κύµα» νέων εξωτερικών επενδύσεων FDI (Foreign Direct Investment). Οι ελληνικές αποδόσεις των ακινήτων είναι υπερδιπλάσιες από συγκρίσιµες αγορές και η άνοδος της αγοράς εκτιµάται ότι θα ωθήσει τις υπεραξίες σε πρωτόγνωρα επίπεδα τα επόµενα χρόνια. Στον ξενοδοχειακό κλάδο βασική ανταγωνίστρια είναι η Τουρκία, η οποία όµως έχει πολύ υψηλότερα συστηµικά ρίσκα λόγω πολιτικής και νοµισµατικής αστάθειας, ενώ ισχυρός ανταγωνισµός για επενδύσεις προκύπτει από αγορές µε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές, όπως η Κύπρος. Σύµφωνα µε την Hellenic Properties, ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα της ελληνικής αγοράς είναι ότι υστερεί στο κοµµάτι της ασφάλειας συναλλαγών και σε αυτό οι νοµοθέτες θα πρέπει να εστιάσουν. Η έλλειψη κτηµατογράφησης και ασφάλειας τίτλων στερούν λειτουργικότητα, σταθερότητα και πιστωτική επέκταση στην εγχώρια αγορά και ως εκ τούτου µας αποκλείει από ένα ευρύ επενδυτικό κοινό υψηλής ποιότητας και σηµαντικών πόρων. Επιπρόσθετα, το µέγεθος των έργων είναι ακόµα σε πολύ περιορισµένα µεγέθη και το οποίο µας καθιστά εκτός πεδίου ενδιαφέροντος µεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων. Αναµφίβολα, το µεγαλύτερο κοµµάτι των κινήτρων πρέπει να κατευθυνθεί στην «πραγµατική οικονοµία». Τα προγράµµατα τύπου Golden Visa και non-dom, είναι µια καλή αρχή αλλά στην πραγµατικότητα είναι χαµηλής προστιθέµενης αξίας, καθώς στην πλειονότητά τους είναι αγοραπωλησίες ήδη υπαρχουσών ή ελαφρά ανακαινισµένων κατοικιών.

Η προσέλκυση περισσότερων και πιο έµπειρων παικτών µπορεί να δηµιουργήσει κλίµα ανάπτυξης, εφόσον δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις και ανθρώπους να µετεγκατασταθούν, να αναπτυχθούν, και να µεταφέρουν τις δραστηριότητες στην Ελλάδα η οποία προσφέρει υψηλότατο βιοτικό επίπεδο και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. Τέλος, πρέπει να αντιµετωπιστούν παθογένειες που έχουν να κάνουν µε πιο εξειδικευµένες φορολογικές πρακτικές όπως ο πιστωτικός κατασκευαστικός ΦΠΑ σε οικιστικά έργα ή η φορολογία υπεραξίας στις ΑΕ σε αντίθεση µε αυτόν των φυσικών προσώπων.

Φωτογραφία: Ερρίκος Αρώνες, Managing Director Hellenic Properties