Το Horizon 2020 και η Ελληνική επιχειρηματικότητα

Ο ρόλος του ΣΕΚΕΕ στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. 

O Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ και ιδρυτής και πρόεδρος της Globo plc, χαιρέτησε την εναρκτήρια εκδήλωση για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» : Πιστεύω ότι το Horizon 2020 θα στηρίξει την Ελληνική επιχειρηματικότητα και θα δώσει νέους πόρους για αναπτυξιακή πορεία. Για αυτό και εμείς αποφασίσαμε να είμαστε χορηγοί σε αυτή την εκδήλωση στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας».

Ο κ. Παπαδημητρακόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Horizon 2020» επιχειρείται η Ευρώπη να επανέλθει στο προσκήνιο της παγκόσμιας καινοτομίας, βοηθώντας τους πανεπιστημιακούς φορείς σε συνδυασμό με φορείς της αγοράς, να προάγουν την καινοτομία μέσα από την έρευνα και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Ανακαλύπτοντας και αξιοποιώντας παγκόσμιες πατέντες που μπορούν να έχουν απήχηση στην αγορά. Δημιουργώντας δηλαδή καινοτομία σε πρωτογενές επίπεδο».

Ακόμη έθεσε την ενίσχυση του τομέα τεχνολογίας, καινοτομίας και έρευνας ως βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μέσω της διάδοσης και της ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και νέου κύματος καινοτομίας, που χρειάζεται η Ευρώπη για να ανταγωνιστεί τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και την Αμερικανική πρωτοκαθεδρία.

Ο ρόλος του ΣΕΚΚΕ
Ο ΣΕΚΕΕ ιδρύθηκε το 2010 από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας mobile εφαρμογών και σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 80 επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εκτείνονται από την ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες μέχρι σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών, mobile marketing, κ.α.

«Σε επίπεδο χώρας, υπάρχει μια τέτοια συντονισμένη στρατηγική, που εκφράζεται από τον ΣΕΚΕΕ. Είναι ο Σύνδεσμος που έρχεται να τονώσει την καινοτομική δραστηριότητα μέσω ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας. Ο ΣΕΚΕΕ αποτελείται από επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας (εταιρείες κινητών εφαρμογών προστιθέμενης αξίας), μεταξύ των οποίων και αρκετές νεοφυείς εταιρείες και μπορεί πραγματικά να προσδώσει αξία στο πρόγραμμα «HORIZON 2020», αφού με την ιδιότητά του προσδοκά να φέρει ιδέες που γεννιούνται σε εργαστηριακό ή σε start up περιβάλλον, στην αγορά. Με την εμπειρία του σε επίπεδο οργάνωσης και υποστήριξης θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων (incubator) αλλά και τη στήριξη καινοτόμων ιδεών με business plans αλλά και με διαδικασίες εύρεσης και άντλησης κεφαλαίων, ο ΣΕΚΕΕ μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον των κινητών εφαρμογών (mobile apps)».