Η Huawei παρουσιάζει τη δική της «έξυπνη πόλη»

Η κινεζική εταιρία παρουσίασε στην Βαρκελώνη τις προτάσεις της για την εξέλιξη μιας πόλης σε έναν σύγχρονο ζωντανό οργανισμό, μέσω της τεχνολογίας.

Η κινεζική εταιρία Huawei που έχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη τεχνολογιών της επικοινωνίας (ICT) παρουσίασε στην Βαρκελώνη τις προτάσεις της για την εξέλιξη μιας πόλης σε έναν σύγχρονο ζωντανό οργανισμό, μέσω της τεχνολογίας. Η παρουσίαση αυτή έγινε στο πλαίσιο της διοργάνωσης (Smart City Expo World Congress -SCEWC).

Υπό το θέμα: “Διαχείριση της Νέας Τεχνολογίας (ICT) για την Δημιουργία ενός Έξυπνου Νευρικού Συστήματος στην Πόλη,” η Huawei υποστήριξε στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι μία “Έξυπνη Πόλη’ μπορεί να εξελιχθεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός που εργάζεται και μαθαίνει συνεχώς, βελτιώνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες.”

Τα συστατικά στοιχεία μιας Έξυπνης Πόλης εντοπίζονται στον “εγκέφαλο” που είναι το κέντρο ελέγχου του κεντρικού συστήματος λειτουργίας (Intelligent Operation Centre -IOC), αλλά και τα “περιφερειακά νεύρα” που είναι ένα δίκτυο αισθητήρων που συλλέγουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση, τις υποδομές, αλλά και το περιβάλλον της πόλης.