Η Airbnb αλλάζει τον τρόπο πληρωμής

Η Airbnb αλλάζει τον τρόπο πληρωμής
Photo:

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν στον λογαριασμό τους για να δουν αν έχουν επιλεγεί για αυτή την πιλοτική εφαρμογή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Airbnb λανσάρει δοκιμαστικά ένα νέο χαρακτηριστικό πληρωμών για τους οικοδεσπότες. Παραδοσιακά, οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν το πλήρες μίσθωμα της διαμονής τους μέσα σε 24 ώρες από την άφιξη του επισκέπτη. Τώρα όμως, η Airbnb δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ζητούν το 50% της κράτησης να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από αυτή και το υπόλοιπο, 24 ώρες μετά την άφιξη των επισκεπτών.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν επιλεγεί για αυτήν την πιλοτική δοκιμή, θα το ανακαλύψουν μπαίνοντας στους λογαριασμούς τους όπου θα δουν ότι η εταιρία τους δίνει τη δυνατότητα να δεχθούν ή όχι τη νέα λειτουργία. Φυσικά, αυτή η «έγκαιρη» εξόφληση του 50% του ποσού εμπεριέχει και μία μικρή «απώλεια» της τάξης του 1% για το μίσθωμα, ποσοστό που κρατά η Airbnb για την εξυπηρέτηση.

Τι γίνεται αν τελικά ακυρωθεί η προπληρωμένη κράτηση 

Όπως αναφέρεται στους όρους της υπηρεσίας, αν ένας επισκέπτης που έχει εξοφλήσει το 50% της κράτησης εν τω μεταξύ ακυρώσει, ο ιδιοκτήτης κρατά το 50% που έχει εισπράξει και η Airbnb του το παρακρατά από την επόμενη ενοικίαση.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά κυρίως τους επαγγελματίες πελάτες, με περισσότερες από 6 αγγελίες στην πλατφόρμα, αλλά ύστερα από σχετικό αίτημα μπορεί να επεκταθεί και στους απλούς ιδιώτες.