Η Algosystems κοντά στις ανάγκες των παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου»

Η Εταιρεία χορήγησε στην «Κιβωτό του Κόσμου» laptops τελευταίας τεχνολογίας για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης των παιδιών.

Κοντά στις αυξημένες ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των παιδιών, βρίσκεται η Algosystems. Η Εταιρεία χορήγησε στην «Κιβωτό του Κόσμου», laptops τελευταίας τεχνολογίας για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης των παιδιών που διαμένουν στις δομές ολοήμερης φιλοξενίας στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Άνοιξη.

Παράλληλα, εκτός του να παρέχει τα μέσα για να μπορέσουν τα παιδιά στην «Κιβωτό του Κόσμου» να δώσουν το παρόν στην σχολική τους τάξη εξ αποστάσεως, η Algosystems θέτει βάσεις μέσω της δωρεάς αυτής για την εξοικειώση τους με την τεχνολογία και τις νέες μορφές σύγχρονης εκπαίδευσης.

Σχετικά άρθρα