Η ανατομία και τα οφέλη των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων πρέπει να βασίζεται στην αποκρυστάλλωση των στόχων της χώρας μας, αναφέρει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

«Η αυξανόμενη κινεζική παρουσία στην Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει πολύ σημαντικά οφέλη, όμως η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων πρέπει να βασίζεται στην αποκρυστάλλωση των στόχων της χώρας μας».

Αυτό σημειώνεται στα συμπεράσματα της έκθεσης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) με τον τίτλο «Κινεζικές Επενδύσεις στην Ελλάδα και η Συνολική Εικόνα των Ελληνοκινεζικών Σχέσεων». Τα κυριότερα συμπεράσματα, στα οποία καταλήγουν οι συγγραφείς της έκθεσης, ο Πλάμεν Τόντσεφ και η Πολυξένη Νταβαρίνου, είναι τα ακόλουθα:

– Ο αυξανόμενος όγκος των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα σχετίζεται πρωτίστως με το σχέδιο για τη δημιουργία του Νέου Δρόμου του Μεταξιού, λόγω της σημαντικής θέσης της χώρας μας. Τη «ναυαρχίδα» των κινεζικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά από την COSCO, ακολουθεί η εξαγορά μέρους του ΑΔΜΗΕ από τον κολοσσιαίο οργανισμό China State Grid. Άλλες μεγάλες κινεζικές επιχειρήσεις, ως επί το πλείστον κρατικές, δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

– Επισημαίνεται ότι, ενώ ο συνολικός όγκος των κινεζικών επενδύσεων δεν αποτυπώνεται με ακρίβεια στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για λόγους καθαρά μεθοδολογικούς, η Κίνα δεν συμπεριλαμβάνεται ακόμη στην πρώτη δεκάδα των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα, κατά πόσο τα κινεζικά επενδυτικά κεφάλαια μπορούν από μόνα τους να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

– Οι μελλοντικές κινεζικές επενδύσεις εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης 2017-2019, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών τον περασμένο Μάιο στο Πεκίνο και εξειδικεύεται συνεχώς το περιεχόμενό του. Ιδιαίτερη πρόοδος σημειώνεται στον ενεργειακό τομέα, πχ σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για την κατασκευή υποβρύχιας ενεργειακής σύνδεσης, από το Ισραήλ μέχρι την ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω της Κύπρου και της Κρήτης.

– Η Ελλάδα προσδοκά σημαντικά οφέλη από τις κινεζικές επενδύσεις εν είδει δημοσίων εσόδων και τόνωσης της απασχόλησης. Στην έκθεση επισημαίνεται, ότι οι στοχεύσεις των δύο πλευρών δεν έχουν τον ίδιο βαθμό επεξεργασίας, με την Κίνα να ακολουθεί μία σαφώς πιο συνεκτική στρατηγική, ενώ οι επιδιώξεις της Ελλάδας είχαν κατά καιρούς αξιοσημείωτες διακυμάνσεις. Τονίζεται δεόντως η ανάγκη οι ξένες -συμπεριλαμβανομένων και των κινεζικών- επενδύσεις στη χώρα μας να τυγχάνουν πλήρους αξιολόγησης, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη.

– Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες ελληνοκινεζικές σχέσεις, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανειλημμένες υποχρεώσεις έναντι των Ευρωπαίων εταίρων και τις προτεραιότητες της Κίνας. Στην έκθεση του ΙΔΟΣ υπογραμμίζεται ότι η χώρα μας ορθώς επιδιώκει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις απ΄ όλες τις θεμιτές πηγές και η Κίνα ευλόγως κατατάσσεται ανάμεσα σ’ αυτές. Συγχρόνως, ενώ η αυξανόμενη κινεζική παρουσία στην Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει πολύ σημαντικά οφέλη, η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοκινεζικών σχέσεων πρέπει να βασίζεται στην αποκρυστάλλωση των στόχων της χώρας μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ