Νίκος Κατσιµπέρης: Η ασφαλιστική αγορά θα περάσει σε μεγαλύτερα και πιο δυναμικά σχήματα

Ο Νίκος Κατσιμπέρης, CEO της ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers μιλάει για για τις νέες τάσεις στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς που οδηγούν στον ταχύ μετασχηματισμό της.

Ένα νέο τοπίο διαµορφώνεται διεθνώς στην ασφαλιστική αγορά, το οποίο επιτάσσει από τους επαγγελµατίες του κλάδου στροφή 180 µοιρών σε ό,τι αφορά στον τρόπο προσέγγισης των επιχειρήσεων, αλλά και των προϊόντων που θα επιλέξουν να προωθήσουν στους πελάτες τους. Οι διαδοχικές κρίσεις, οικονοµικές και υγειονοµικές, έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες και έχουν αναγάγει τη διαρκή ανάληψη ρίσκου σε αναγκαιότητα.

Ανεξάρτητα από την έλευση της πανδηµίας COVID-19, η αγορά βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, σε ένα µεταβατικό στάδιο, αναζητά τον βηµατισµό της και αξιολογεί τα ερεθίσµατα που δέχεται προκειµένου να υπογραµµίσει τον ζωτικής σηµασίας ρόλο που ασκεί στην εύρυθµη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ο Νίκος Κατσιµπέρης, διευθύνων σύµβουλος της ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers, ανεξάρτητης εταιρείας παροχής ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1935, µιλά στο Fortune για τις νέες τάσεις στον χώρο της ασφάλισης. Ο ίδιος εκτιµά ότι οσονούπω θα δούµε µετατόπιση του βάρους από τις γενικές ασφάλειες σε προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν σε σηµερινά ζητήµατα όπως η κλιµατική αλλαγή και τα νέα µοντέλα λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ενώ για να αντέξουν στον ανταγωνισµό οι ασφαλιστικές υποχρεούνται, όπως λέει, να ακολουθήσουν τον δρόµο της δηµιουργίας µεγαλύτερων και πιο σύνθετων σχηµάτων.

Η αγορά των ασφαλιστικών brokers βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού. Ποιες οι νέες προκλήσεις που έχετε μπροστά σας και ποιες οι εκτιμήσεις για την πορεία του συγκεκριμένου segment;

Η αγορά των brokers δίνει σήµερα ένα διαφορετικό στίγµα. Ο ρόλος τους έχει αναβαθµιστεί και όσοι παραµένουν µεσίτες, µετά και τις πρόσφατες αλλαγές της ΤτΕ λόγω της Οδηγίας για την Ασφαλιστική Διαµεσολάβηση (IDD), υπηρετούν τον ρόλο αυτό. Ακόµη, βέβαια, πολλοί δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η υπεραξία που πρέπει να προσφέρουν στον πελάτη. Η πανδηµία θα δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα, και αν δεν έχουν προβλέψει την επόµενη ηµέρα για την εταιρεία τους, θα βρεθούν σε δυσµενή θέση. Εποχές µε παλαιάς κοπής µοντέλα διοίκησης και τεχνικές πωλήσεων έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Οι πελάτες πλέον αναζητούν µεσίτες που µαζί τους µπορούν να πάνε στην επόµενη ηµέρα. Έχουν και οι ίδιοι τις ίδιες ανησυχίες για το αύριο. Αν δεν γίνεις καλύτερος, δεν εξελιχθείς, δεν ακολουθήσεις τις προκλήσεις, η αγορά θα σε ξεπεράσει. Το να υπόσχεσαι µόνο έκπτωση στα ασφάλιστρα δεν σε διαφοροποιεί από τη µάζα. Θεωρώ ότι βρισκόµαστε σε ένα µεταβατικό στάδιο. Η αγορά θα περάσει στην εποχή του συνδυασµού δυνάµεων, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν µεγαλύτερα, πιο δυναµικά σχήµατα.

Πώς, λοιπόν, διαμορφώνεται το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά λόγω COVID- 19; Ποιες αλλαγές ήρθαν για να μείνουν και πού θα δοθεί ειδικό βάρος τα επόμενα χρόνια;

Η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια υφίσταται, ούτως ή άλλως, σηµαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Παγκοσµίως παρουσιάζεται µια δυναµική τάση συγκέντρωσης και συνεργασίας, της οποίας ανάλογα χαρακτηριστικά βλέπουµε στην Ελλάδα. Σε αυτό το περιβάλλον η πανδηµία των τελευταίων µηνών ήρθε να επιταχύνει τη δυναµική αυτή και οδηγούµαστε πιο γρήγορα στον µετασχηµατισµό. Θεωρώ ότι η τάση για µεγαλύτερα, πιο δυναµικά σχήµατα εταιρειών θα είναι πιο έντονη τα επόµενα χρόνια. Την ίδια στιγµή, η ασφαλιστική αγορά θα κληθεί να αντιµετωπίσει µεγάλες προκλήσεις, µε κυριότερες από αυτές τον µετασχηµατισµό του ασφαλιστικού συστήµατος, καθώς και τη µετατόπιση του βάρους από τις γενικές ασφάλειες σε προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν σε σηµερινά ζητήµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή και τα νέα µοντέλα λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

«Οι πελάτες αναζητούν μεσίτες Για να πάνε στην επόμενη ημέρα.
Εποχές με παλαιάς κοπής μοντέλα διοίκησης έχουν περάσει».

 

Δεδομένου ότι η πανδημία έφερε στο προσκήνιο το ευμετάβλητο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τι σας ζητούν πλέον οι εταιρικοί πελάτες για ασφαλιστικές καλύψεις  και πώς αντιλαμβάνονται το ρίσκο;

Υπάρχουν δύο διαφορετικές πλευρές που διακρίνουµε ως βασικές τάσεις. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει είναι ότι οι εταιρείες αντιλαµβάνονται έντονα το ρίσκο ως ενεργό µέρος του επιχειρηµατικού τους πλάνου. Από τη µια πλευρά, λοιπόν, αντιλαµβάνονται την ασφαλιστική υπηρεσία ως κοµµάτι της ανάπτυξής τους. Ως εναλλακτική ή διαφορετική λύση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι ασφάλειες εγγυήσεων (Surety Bonds), ένα προϊόν µε µεγάλη ζήτηση, το οποίο ως εταιρεία εισαγάγαµε από τους πρώτους στην ελληνική αγορά και ήρθε ως εναλλακτική λύση έµµεσης χρηµατοδότησης ενός επιχειρηµατικού πλάνου ή project. Από την άλλη, οι εταιρείες διαµορφώνουν τα αιτήµατά τους για την προστασία τους από νέα δεδοµένα που δεν είχαν στη σκέψη και στον προγραµµατισµό τους τα προηγούµενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το cyber security, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια µε την τηλεργασία και την τάση των επιχειρήσεων να θωρακιστούν απέναντι στη νέα εργασιακή πραγµατικότητα. Επιπλέον, µεγάλη ζήτηση παρουσιάζεται για προϊόντα οµαδικών ασφαλίσεων, καθώς και προϊόντα διασφάλισης των επιχειρήσεων έναντι εξωγενών παραγόντων, όπως η ασφάλεια πιστώσεων.

Πώς εκτιμάτε ότι η εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα επηρεάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και, κατ’ επέκταση, των επιχειρήσεων;

Η αλήθεια είναι ότι το αποτύπωµα µιας περιόδου χωρίς αντιστοιχία στο παρελθόν δεν µας επιτρέπει να κάνουµε ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και, ως εκ τούτου, και των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, δεν µπορούµε να υπολογίσουµε ακόµη το µέγεθος των πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη των άµεσων και βραχυπρόθεσµων αναγκών της οικονοµίας. Εντούτοις, η κατεύθυνση των πόρων στην υλοποίηση δοµικών αλλαγών στην ελληνική αγορά, όπως η ψηφιακή µετάβαση και η ενίσχυση της απασχόλησης, θα δηµιουργήσουν νέες, θετικές συνθήκες για την αγορά. Το µεγάλο στοίχηµα, σε κάθε περίπτωση, είναι η δηµιουργία των συνθηκών για επενδύσεις και την υλοποίηση µεγάλων έργων. Χρειαζόµαστε µια σηµαντική ώθηση, η οποία θεωρώ ότι θα έρθει µέσα από µεγάλης κλίµακας έργα, που θα τονώσουν άµεσα την οικονοµική δραστηριότητα.

Η ΝΑΚ Κατσιμπέρης αποτελεί μια διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία χρόνο με τον χρόνο διευρύνει το πελατολόγιό της, αλλά και το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει. Πώς κλείνει το 2020 και τι περιλαμβάνει η στρατηγική για το 2021;

Βρισκόµαστε µόλις στην αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης που έχουµε θέσει ως στρατηγική πενταετούς πλάνου. Ανέκαθεν βασικός µας προσανατολισµός ήταν η εξειδίκευση και η δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων, καθώς και η ενσωµάτωση τάσεων που βλέπουµε να έχουν ανάπτυξη στο εξωτερικό. Επιβεβαίωση της επιµονής µας για καινοτοµία και εξειδίκευση αποτελεί το γεγονός ότι µεγάλοι πολυεθνικοί όµιλοι µας ακολούθησαν στη δηµιουργία προϊόντων όπως τα surety bonds ή ακόµη τα εξειδικευµένα προϊόντα που εισάγαµε στην αγορά των ιχθυοκαλλιεργειών. Σήµερα συνεχίζουµε να επενδύουµε στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως το εµπόριο, οι κατασκευές, η ενέργεια, ο τουρισµός και οι υπηρεσίες. Το επόµενο βήµα είναι η µεγέθυνση της εταιρείας, είτε µέσω συνεργασιών είτε µέσω της ένωσης δυνάµεων µε άλλες εταιρείες του κλάδου. Τις επόµενες εβδοµάδες θα είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε µια σηµαντική συνεργασία, µε την εξαγορά εταιρείας που θα ενσωµατωθεί πλέον κάτω από την «οµπρέλα» της ΝΑΚ Katsiberis. Ακολουθώντας την τάση της διεθνούς πρακτικής, κινούµαστε προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης εταιρειών που έχουν σηµαντική ειδική τεχνογνωσία και δυναµικό πελατολόγιο. Τέλος, αναπτύσσουµε µια νέα προσέγγιση εξυπηρέτησης πελατών − τοµέα στον οποίο εντοπίζεται σηµαντικό κενό στη σηµερινή ασφαλιστική αγορά.

«Επιβεβαίωση της επιµονής µας για καινοτοµία ειναι ότι µεγάλοι όµιλοι
µας ακολούθησαν στη δηµιουργία προϊόντων όπως τα surety bonds».

 

Έννοιες όπως κοινωνική αλληλεγγύη, ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και η φιλοσοφία «Doing Well by Doing Good», έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Εσείς είστε εθελοντής δασοπυροσβέστης. Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτό.

Τόσο για τη ΝΑΚ όσο και για εµένα η κοινωνική συνεισφορά είναι βασική αποστολή. Είµαι ιδρυτής της Εθελοντικής Οµάδας Δασοπυροσβεστών στην περιοχή των Αφιδνών. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2013 κυρίως από την αγάπη µου για την Πάρνηθα, όπου µε πήγαιναν οι γονείς µου από µικρό παιδί, αλλά και για το περιβάλλον, γενικότερα. Η οµάδα αυτήν τη στιγµή αριθµεί περί τα 60 ενεργά πιστοποιηµένα µέλη και εντός του 2021 θα αποτελεί το δεύτερο  Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο στην περιοχή της Αττικής.Θέλουµε να συνδράµουµε στις προσπάθειες όλων των εµπλεκόµενων φορέων, κρατικών ή µη (Πυροσβεστική, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυµού Πάρνηθας), και τις άλλες εθελοντικές οµάδες της περιοχής, σε περιστατικά φυσικών καταστροφών. Είναι ουσιαστικά µια δεύτερη δουλειά για εµένα, στην οποία αφιερώνω πολύ χρόνο, είτε πρόκειται για εκπαίδευση είτε επιχειρησιακά, σε δασικές πυρκαγιές. Έχοντας ζήσει από κοντά τις περισσότερες φυσικές καταστροφές στην Αττική τα τελευταία χρόνια και έχοντας δει τις ανάγκες που δηµιουργούνται τις κρίσιµες αυτές ώρες, µπορώ να σας πω µε σιγουριά ότι όσο µπορώ θα προσφέρω απλόχερα την εθελοντική µου εργασία. Παράλληλα, µε την επιχειρηµατική µας δραστηριότητα διατηρούµε ενεργή την κοινωνική µας συνεισφορά. Τη χρονιά που διανύουµε στηρίζουµε την περιβαλλοντική οργάνωση «Αρκτούρος», στην προσπάθειά της για τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, τη φροντίδα και την προστασία άγριων και προστατευόµενων ζώων ή ειδών πανίδας υπό εξαφάνιση που ζουν στην Ελλάδα.