Η ΑVIS επενδύει στο green mobility

Αυτή την ιδιαίτερη για όλους μας χρονιά με τις πιεστικές προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, η Avis συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες και στην κοινωνία και κατορθώνει να εξελίσσεται μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εταιρικής της ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις στην πράσινη κινητικότητα

Η Avis συµβάλλει µε συντονισµένο πλάνο στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του στόλου της και αναπτύσσει την πράσινη κινητικότητα. Έτσι, το ετήσιο πλάνο της για τη νέα χρονιά περιλαµβάνει την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της µε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Με οδηγό λοιπόν την πράσινη κινητικότητα, µελετά επενδύσεις τόσο µε επιχειρησιακά οφέλη, όσο και µε οφέλη για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον – το µεγαλύτερο σπίτι µας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξασφάλισε πρόσφατα χρηµατοδότηση ύψους €130 εκατ. µε µέσο επιτόκιο µικρότερο από 1,4%, µε έκδοση τίτλων που καλύφθηκε από διεθνείς θεσµικούς επενδυτές. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη τιτλοποίηση ενεργητικού (Asset-backed Securitization, ABS) που έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα εκτός του τραπεζικού τοµέα, τοποθετώντας παράλληλα την Εταιρία ανάµεσα στις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, µε εξαιρετικούς όρους. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της σύνθετης συναλλαγής πιστοποιεί τις ισχυρές οικονοµικές επιδόσεις της εταιρίας και αναγνωρίζει τις προσπάθειές της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτοµία. Μεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του στόλου µε υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φυσικά για την εκπαίδευση του κοινού και των πελατών της για τα οφέλη των πράσινων αυτοκινήτων, καθώς και για το οικονοµικό όφελος που απορρέει από τη χρήση τους.

Νέες υπηρεσίες και βραβεύσεις

Η Avis πρωτοπορεί και συνεχίζει να προσφέρει νέες υπηρεσίες, προσαρµοσµένες στα σύγχρονα δεδοµένα της εποχής αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Μέσα στο 2020 παρουσίασε τη νέα συνδροµητική υπηρεσία,
Switch by Avis, µε την οποία, εύκολα και γρήγορα µπορεί να γίνει κάποιος συνδροµητής, να έχει το αυτοκίνητο που επιθυµεί, όταν το θέλει και για όσο χρονικό διάστηµα το χρειάζεται. Το Switch προσφέρει σταθερότητα και ευελιξία, χωρίς µακροχρόνιες δεσµεύσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τα προνόµια µιας συνδροµητικής υπηρεσίας.

Η Avis εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση ύψους €130 εκατ., που θα αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό για την ενίσχυση του στόλου με υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η εταιρία κατάφερε να ξεχωρίσει και να βραβευτεί για τις υπηρεσίες της, την καινοτοµία και την αποτελεσµατικότητά της σε 5 κορυφαίες διοργανώσεις του επιχειρηµατικού κόσµου αποσπώντας, σηµαντικές διακρίσεις.

Συγκεκριµένα, η Avis απέσπασε 8 βραβεία µέσα από τη συµµετοχή της στις εξής διοργανώσεις: True Leaders 2020, Peak Performance Marketing Awards 2020 (4 βραβεία), Social Media Awards 2020, Sports Marketing Awards 2020 και Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 2020.

Ψηφιακή Επικοινωνία

 Η εξέλιξη της πανδηµίας επιτάχυνε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, ενώ µέσα σε λίγους µήνες σηµειώθηκε πρόοδος πολλών ετών. Παράλληλα, το e-commerce, αναπτύχθηκε σε εξίσου γρήγορους ρυθµούς. Η Avis αναγνώρισε πολύ γρήγορα αυτή την ανάγκη και επενδύει πλέον συστηµατικά στον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών της καθώς και στις ψηφιακές πλατφόρµες.

Το site MyAvis.gr αποτελεί το βασικό «όχηµα» επικοινωνίας µε τους πελάτες της, ώστε να επιλέξει ο καθένας ακριβώς αυτό που θέλει µε ευνοϊκούς όρους εύκολα και γρήγορα. Το myavis.gr εύχρηστο και φιλικό στην περιήγηση παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει το αυτοκίνητο που επιθυµεί σε προνοµιακές τιµές ανάµεσα σε περισσότερα από 100 Top Deals. Ακόµα και στη περίπτωση που ο κάθε πελάτης, ιδιώτης ή επαγγελµατίας, χρειάζεται εξατοµικευµένη λύση, έχει τη δυνατότητα να διαµορφώσει ο ίδιος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου του µέσω του σύγχρονου configurator.

Τα καινοτόµα εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσα από το myavis.gr δε σταµατούν εδώ, καθώς νέες υπηρεσίες ακόµα πιο φιλικές προς τον πελάτη σχεδιάζονται και θα είναι σύντοµα διαθέσιµες από την εταιρία.

Στην Avis στόχος παραµένει η δηµιουργία µοναδικών οδηγικών εµπειριών, αλλά και η παροχή mobility υπηρεσιών για όλους εµάς, αλλά και για τις µελλοντικές γενιές.