Οι CEOs των αμερικανικών κολοσσών απορρίπτουν πλέον το δόγμα «οι μέτοχοι πρώτα»

Οι CEOs των μεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η συμβολή των επιχειρήσεων στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και υπογράφουν μία νέα «διακήρυξη» για τις αξίες και τον σκοπό που πρέπει να υπηρετούν οι εταιρείες τους.

του Alan Murray

Το Business Roundtable (Επιχειρηματική Στρογγυλή Τράπεζα), το οποίο αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, δημοσίευσε χθες μια νέα δήλωση σχετικά με τον σκοπό μιας εταιρείας, και απέσυρε την παλιά.

Η προηγούμενη εκδοχή, η οποία συντάχθηκε το 1997, έβαζε πρώτους τους μετόχους, πάνω από όλα τα άλλα εταιρικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η νέα, η οποία είναι 300 λέξεις, δεν αναφέρει τους μετόχους παρά μόνο στη 250η λέξη. Πριν από αυτή, η ομάδα αναφέρεται στη δημιουργία «αξίας για τους πελάτες», στην «επένδυση στους εργαζομένους», στην υιοθέτηση της «ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης», στη «δίκαιη και ηθική αντιμετώπιση των προμηθευτών», στην «υποστήριξη των κοινοτήτων στις οποίες εργαζόμαστε» και στην «προστασία του περιβάλλοντος». Όλο αυτό συνιστά, αναμφισβήτητα, μια μεγάλη και σημαντική αλλαγή.

Πολλοί από τους εμπλεκόμενους διευθύνοντες συμβούλους, όπως ο Jamie Dimon της JPMorgan Chase, ο Alex Gorsky της Johnson & Johnson, και η Mary Barra της GM, μας είπαν ότι η αναθεωρημένη δήλωση αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο διοικούν τις εταιρείες τους σήμερα. Η διευθύνουσα σύμβουλος της IBM, Ginni Rometty, δήλωσε ότι το Business Roundtable θέλει επίσης να «ανεβάσει τον πήχυ» για όλες τις εταιρείες ώστε να εστιάσουν καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας.

Σε μια εποχή όπου η πολιτική ηγεσία στις ΗΠΑ γίνεται ολοένα και περισσότερο πολωμένη, αποτελεί μια καλή εξέλιξη το να αρχίσουν οι εταιρείες να εστιάζουν συνειδητά την ισχύ τους στην επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων της κοινωνίας.

Ιδού η νέα δήλωση:

Δήλωση σχετικά με τον Σκοπό μιας Εταιρείας

Δημοσιεύτηκε από το Business Roundtable, 19 Αυγούστου 2019

Οι Αμερικανοί αξίζουν μια οικονομία που να επιτρέπει σε κάθε άτομο να πετύχει με σκληρή δουλειά και δημιουργικότητα και να ζήσει μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια. Πιστεύουμε ότι το σύστημα της ελεύθερης αγοράς είναι το καλύτερο μέσο για τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομίας, καινοτομίας, ενός υγιούς περιβάλλοντος, και οικονομικών ευκαιριών για όλους.

Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προωθώντας την καινοτομία και παρέχοντας βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις παράγουν και πωλούν καταναλωτικά προϊόντα, κατασκευάζουν εξοπλισμό και οχήματα, υποστηρίζουν την εθνική άμυνα, καλλιεργούν και παράγουν τρόφιμα, παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, παράγουν και διανέμουν ενέργεια, και προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες επικοινωνίας, και άλλες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη.

Αν και καθεμία από τις μεμονωμένες εταιρείες μας εξυπηρετεί τον δικό της εταιρικό σκοπό, μοιραζόμαστε μια θεμελιώδη δέσμευση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεσμευόμαστε:

Να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας. Θα προωθούμε την παράδοση που έχουν οι αμερικανικές εταιρείες στο να ηγούνται της προσπάθειας κάλυψης ή και υπέρβασης των προσδοκιών των πελατών.

Να επενδύουμε στους εργαζομένους μας. Αυτό ξεκινά με τη δίκαιη αμοιβή τους και με άλλες παροχές. Περιλαμβάνει επίσης την παροχή υποστήριξης μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης που βοηθούν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Προωθούμε την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό.

Να αντιμετωπίζουμε δίκαια και ηθικά τους προμηθευτές μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να είμαστε καλοί εταίροι για τις άλλες επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, που μας βοηθούν να ανταποκρινόμαστε στις αποστολές μας.

Να υποστηρίζουμε τις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε. Σεβόμαστε τους ανθρώπους στις κοινότητές μας και προστατεύουμε το περιβάλλον υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους. Αυτοί παρέχουν το κεφάλαιο που επιτρέπει στις εταιρείες να επενδύουν, να αναπτύσσονται και να καινοτομούν. Δεσμευόμαστε στη διαφάνεια και την αποτελεσματική εμπλοκή με τους μετόχους.

Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος είναι απαραίτητο. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τη μελλοντική επιτυχία των εταιρειών μας, των κοινοτήτων μας, και της χώρας μας.