Οι χώρες με τους καλύτερα αμειβόμενους εκπαιδευτικούς – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Στη χειρότερη θέση της λίστας του ΟΟΣΑ βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας.

Έκθεση για τις αμοιβές των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη του δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στην πρώτη θέση με τους καλύτερα αμειβόμενους εκπαιδευτικούς είναι το Λουξεμβούργο, με συνολικό ετήσιο εισόδημα 74.758 ευρώ ως πρώτο βασικό μισθό. Στη συνέχεια ακολουθεί η Γερμανία, η Δανία, οι ΗΠΑ και η Νορβηγία.

Στην τελευταία θέση της έκθεσης μαζί με την Ουγγαρία, την Σλοβακία και την Εσθονία βρίσκεται η Ελλάδα. Μάλιστα, στη χώρα μας ένας εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ, ενώ ένας εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα του μισθολογίου λαμβάνει 34.000 ευρώ ως ετήσιο εισόδημα.

Ο επικεφαλής στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, Andreas Schleicher, σημείωσε ότι η οικονομική ύφεση βλάπτει την ποιότητα της εκπαίδευσης και συμπλήρωσε ότι οι αμοιβές των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι τέτοιες που να κάνουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ελκυστικό. Ακόμη, η έκθεση, η οποία παρουσιάζει τις ετήσιες αποδοχές των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, χρησιμοποιεί τα εισοδήματα των εκπαιδευτικών του 2013.

Με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης η Ελλάδα και η Ουγγαρία είναι χώρες που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες περικοπές μισθών στους εκπαιδευτικούς, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ έχουν κάνει μικρές αυξήσεις.