Η ΔΕΗ εξαγόρασε τις μειοψηφίες στις εταιρείες της ENEL Ρουμανίας

Η ΔΕΗ εξαγόρασε τις μειοψηφίες στις εταιρείες της ENEL Ρουμανίας
Το λογότυπο της ΔΕΗ στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
Η ΔΕΗ υπογράφει συμφωνία για την εξαγορά των συμμετοχών μειοψηφίας της Fondul Proprietatea S.A. στις εταιρείες E-Distributie Muntenia S.A., Enel Energie Muntenia S.A., E-Distributie Dobrogea S.A., E-Distributie Banat S.A., και ENEL Energie S.A.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι στις 19 Απριλίου 2023 υπέγραψε συμφωνία με τη Fondul Proprietatea S.A. (“Fondul”) για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από τη Fondul στις εταιρείες E-Distributie Muntenia S.A. (12%), Enel Energie Muntenia S.A. (12%), EDistributie Dobrogea S.A. (24,1%), E-Distributie Banat S.A. (24,1%), και ENEL Energie S.A. (12%) στη Ρουμανία, έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους 650 εκατομμυρίων RON (περίπου €130 εκατομμυρίων με βάση spot ισοτιμία FX 0,20).

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας της ΔΕΗ με την Enel στις 9 Μαρτίου 2023 για την πώληση όλων των συμμετοχών της Enel στη Ρουμανία. 

Η ολοκλήρωση της πώλησης με βάση τη συμφωνία με τη Fondul υπόκειται μεταξύ άλλων και στην ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Enel και της ΔEΗ. Περαιτέρω ανακοινώσεις θα γίνουν όταν και αν αυτό απαιτηθεί, καταλήγει η ανακοίνωση της Επιχείρησης στο Χρηματιστήριο.