Η δέσμευση της ΔΕΗ για το μέλλον και το ρεύμα σε 4,5 εκατ. νοικοκυριά από ΑΠΕ για μία ημέρα

Η δέσμευση της ΔΕΗ για το μέλλον και το ρεύμα σε 4,5 εκατ. νοικοκυριά από ΑΠΕ για μία ημέρα
Εξοικονόμηση 8.000 τόνων CO2 - Η ενέργεια για την Ημέρα της Γης και οι δεσμεύσεις για μακροπρόθεσμη στρατηγική με γνώμονα τους εθνικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Ημέρα της Γης σήμερα και στην Ελλάδα η ΔΕΗ είναι η εταιρεία που ηγείται των δράσεων για ένα πιο υγιές περιβάλλον, με ενέργεια από καθαρές πηγές, που θα περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, τώρα και στο μέλλον.

Συντονισμένη με τις δράσεις μεγάλων οργανισμών σε όλο τον κόσμο, η ΔΕΗ τιμά τη «Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης», όπως ορίστηκε η 22α Απριλίου από τα Ηνωμένα Έθνη το 2009, ηλεκτροδοτώντας 4.500.000 νοικοκυριά (πελάτες ΔΕΗ) για 24 ώρες με ενέργεια που προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της δωρεάν διάθεσης της υπηρεσίας GreenPass.

Η καινοτόμα πρωτοβουλία, που αφορά ενέργεια 35GWh (Gigawatt hours / γιγαβατώρες), σημαίνει πρακτικά ότι οι εκπομπές CO2 από οικιακή χρήση θα μειωθούν κατά 8.000 τόνους σε μια μόλις ημέρα, αφού όλη η ενέργεια που θα φτάνει στους πελάτες της ΔΕΗ θα προέρχεται από υδροηλεκτρικά, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αξία αυτών των πηγών είναι μεγάλη, γι’ αυτό και η εκτεταμένη αξιοποίησή τους αποτελεί δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μέσα από αυτή την μεγάλης κλίμακας δράση, με την πρόσθετη υπηρεσία GreenPass, η ΔΕΗ δηλώνει με ξεκάθαρο τρόπο τη δέσμευση της να αυξήσει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα με στόχο να φτάσει σε μερίδιο αγοράς 20% το 2023. Πρόκειται για δέσμευση που υπηρετείται με απόλυτη συνέπεια, καθώς οι ποσότητες CO2 που εκπέμπει περιορίζονται σταθερά και από 20 εκατ. τόνους που ήταν το 2019, θα μειωθούν σταδιακά σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024.

Η δέσμευση

Η μετατόπιση της στρατηγικής της ΔΕΗ σε ένα πλαίσιο στόχων που συνεισφέρουν στους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί δέσμευση που ξεκινά από την ηγεσία. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Γεώργιο Ι. Στάσση, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, μέσω του μετασχηματισμού και του νέου της στρατηγικού πλάνου, η ΔΕΗ έχει θέσει τα θεμέλια για μια ασφαλή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση με την αναδιάταξη της παραγωγής της, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και στο δίκτυό της.

Όπως σημειώνει, με αφορμή τη σημερινή μέρα, «στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη ΑΠΕ μέσω οργανικής ανάπτυξης και συνεργασιών προκειμένου να φτάσει τα 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2023. Η σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική αλλαγή της εικόνας της ΔΕΗ, μειώνοντας τις ποσότητες CO2 που εκπέμπει, από 20 εκατομμύρια τόνους το 2019, σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024. Ο ηγετικός ρόλος της ΔΕΗ στον ενεργειακό τομέα επιτάσσει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, προς όφελος της χώρας, των καταναλωτών και φυσικά του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις 22 Απριλίου, δίνουμε έμπρακτα μία ανάσα για τη Γη, με μια δράση που έχει ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο».

Η ηγεσία της ΔΕΗ και το Ανθρώπινο Δυναμικό της, από τα στελέχη που σχεδιάζουν τη στρατηγική μέχρι τους τεχνικούς, συντονίζονται με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ υπηρετώντας το κοινό όραμα ότι η «Γη είναι το σπίτι μας και το Περιβάλλον είναι η ζωή μας». Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία επενδύει με γνώμονα την ευημερία του Πλανήτη και των Ανθρώπων, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι η βάση για τη δική της βιώσιμη ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει θέσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στον πυρήνα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει.

  • Μειώνει δραστικά την λιγνιτική παραγωγή.
  • Επενδύει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • Ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας για την προστασία της βιοποικιλότητας.
  • Δίνει ανάσες για τη Γη, για ένα κλιματικά ουδέτερο ενεργειακό μέλλον.

Η ενέργεια για την Ημέρα της Γης

Ειδικότερα με τη μεγάλης κλίμακας ενέργεια για την Ημέρα της Γης, η ΔΕΗ δηλώνει την πάγια δέσμευσή της στην υλοποίηση δράσεων με περιβαλλοντικό αντίκτυπο που περιλαμβάνουν:

  • την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο μίγμα ενέργειας στο 20% έως το 2023,
  • τη δημιουργία 1.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεσοπρόθεσμα και 10.000 μακροπρόθεσμα,
  • την υλοποίηση επενδύσεων για την αντικατάσταση παλαιών Θερμικών Μονάδων Παραγωγής με νέες σύγχρονης τεχνολογίας,
  • τη συνέχιση των εκτεταμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής αποκατάστασης των εδαφών με διαμορφώσεις τελικών επιφανειών, δενδροφυτεύσεις, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και δημιουργία ζωνών πρασίνου, όπως και της προστασίας των υδάτων και της πανίδας, με τη δημιουργία κατάλληλων έργων υποδομής (λιμνών και υδροβιοτόπων)

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραπάνω δέσμευση της ΔΕΗ υπηρετείται με συνέπεια, καθώς κατά το διάστημα 2018-2020 η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κατά 61,9%, ενώ οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 47,6%. Μόνο το 2019, έγιναν περισσότερες από 100.000 δενδροφυτεύσεις σε ορυχεία, ανακυκλώθηκε το 55% του νερού στις πετρελαϊκές μονάδες, ενώ παράχθηκαν 3,715TWh ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι τελευταίες βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων επενδύσεων που δρομολογεί η εταιρεία. Εξάλλου οι ΑΠΕ συνεισφέρουν στη μείωση της εξάρτησης από τις συμβατικές μορφές ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενισχύοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτάρκεια σε εθνικό επίπεδο. Τα έργα ΑΠΕ οδηγούν επίσης σε ενεργειακά και χρηματικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες που τα φιλοξενούν, προσελκύουν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.