Η διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα

Η διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα
Η ποικιλομορφία, η ισότητα και η συμπερίληψη στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Mastercard.

Από την Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα

Οι τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, αλλά και γεγονότα όπως η πανδημία, επιδρούν δραστικά στο επιχειρηματικό μοντέλο εργασίας, αναδιαμορφώνοντας έτσι το τοπίο σε κάθε κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, εταιρείες και οργανισμοί, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει πλέον να είναι προετοιμασμένες να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές προκλήσεις, έτσι ώστε να καταφέρουν να εξελιχθούν μέσα από αυτές.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη των αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, η «διαφορετικότητα» είναι μία έννοια που ακούγεται όλο και συχνότερα, με τις εταιρείες να επιδιώκουν τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία. Πολλές εταιρείες ορίζουν μια ομάδα ανθρώπων ως «διαφορετική» με βάση  το φύλο ή την εθνικότητα. Ωστόσο, η έννοια της διαφορετικότητας είναι πολύπλευρη συμπεριλαμβανομένων τόσο εκ γενετής όσο και επίκτητων χαρακτηριστικών.

Στη Mastercard αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα. Ένα πλεονέκτημα που μας επιτρέπει να αποκτούμε νέες, διαφορετικές οπτικές απέναντι σε καταστάσεις και ζητούμενα, μέσα από φρέσκιες, καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις. Παράλληλα, κατανοούμε ότι η ποικιλομορφία, η ισότητα και η συμπερίληψη είναι κάτι παραπάνω από το να φέρνουμε μαζί ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο. Μία πραγματικά ποικιλόμορφη εταιρεία που σέβεται και υποστηρίζει ουσιαστικά τη διαφορετικότητα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων, δεν αρκεί να απασχολεί απλά ένα σύνολο από διαφορετικούς εργαζομένους, αλλά πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν, να εξελίσσονται και να ενδυναμώνονται καθημερινά, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν.

Μέσα από τη δραστηριότητά μας, στοχεύουμε στη δημιουργία μίας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής οικονομίας, όπου όλοι, σε κάθε σημείο του κόσμου, έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Mastercard υλοποιεί ποικίλες δράσεις με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της κοινωνίας. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο, αφορούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού, την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο και τη στήριξη της LGBTQΑI+ κοινότητας.

Την αρχή σε όλα αυτά την κάνουμε μέσα από την ίδια τη Mastercard, όπου υλοποιούμε σε παγκόσμιο επίπεδο μία σειρά από προγράμματα και πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου δυναμικού της και εγγυώνται την επιτυχημένη ένταξη των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε την ευκαιρία σε έμπειρους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που μπορεί να έκαναν ένα διάλειμμα για να φροντίσουν τις οικογένειες τους, να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν στην ομάδα μας, προσφέροντάς τους κατάλληλα εργαλεία και υποστήριξη προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στην επαγγελματική ζωή. Άλλη μία δυνατότητα που προσφέρεται στους εργαζόμενους της εταιρείας εδώ και χρόνια, είναι η άδεια πατρότητας, η οποία έχει υιοθετηθεί πλέον και από άλλες εταιρείες και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειάς μας για υποστήριξη της διαφορετικότητας.

Στην Ελλάδα, η Mastercard υλοποιεί, μεταξύ άλλων δράσεων, το πρόγραμμα Live A Legacy, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προετοιμασία τους, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια ισότιμη θέση εργασίας στον επαγγελματικό κόσμο. Παράλληλα, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Mastercard στέκεται δίπλα στις νέες γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν το δικό τους επαγγελματικό ξεκίνημα προσφέροντας τους θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης τόσο ως ισότιμα μέλη των ομάδων της, όσο και στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της. Μία ακόμη δράση στο πλαίσιο αυτό είναι το  Girls4Tech της Mastercard που αποτελεί πρόγραμμα εκπαίδευσης στον τομέα του STEM. Το πρόγραμμα διδάσκεται σε 49 χώρες και μέχρι σήμερα το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια κορίτσια. Χρησιμοποιώντας υπαλλήλους της Mastercard, ως μέντορες, το πρόγραμμα διδάσκει σε κορίτσια γυμνασίου σε όλο τον κόσμο τα βασικά των αρχών STEM πίσω από την τεχνολογία πληρωμών της Mastercard.

Μία ακόμη απόδειξη της δέσμευσής μας στο να διασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση των εργαζομένων μας ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού ή χρόνιων παθήσεων, είναι η πρόσφατη συνυπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας». Η συμμετοχή της Mastercard στη «Χάρτα Διαφορετικότητας», αποτελεί την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας για ίσες ευκαιρίες ένταξης στο ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο τη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, όπου ο κάθε εργαζόμενος νιώθει ασφάλεια να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του.

Συνεπώς, η δημιουργία διαφορετικών και χωρίς αποκλεισμούς ομάδων, είναι ένα μόνο μέρος της εξίσωσης. Μόνο κατανοώντας ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα μας ως πλεονέκτημα, για να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, αλλά και έναν κόσμο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Mastercard.