Η Ελλάδα τελευταία στην ΕΕ για την προσωπική ευημερία το 2022

Η Ελλάδα τελευταία στην ΕΕ για την προσωπική ευημερία το 2022
Greek and EU flags at Athens International Airport in Athens, Greece on March 17th, 2024. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Photo: AFP
Οι χαμηλότερες βαθμολογίες αναφέρθηκαν στην Ελλάδα (5,5), τη Βουλγαρία (5,7) και την Κύπρο (6,2).

Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συνολική ικανοποίηση των πολιτών από τον ελεύθερο τους χρόνο βρέθηκε η Ελλάδα για το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, για το 2022 η συνολική ικανοποίηση από τον ελεύθερο χρόνο στην ΕΕ ανήλθε κατά μέσο όρο σε 6,8 μονάδες, με βάση μια κλίμακα από το 0 (καθόλου ικανοποιημένος) έως το 10 (πλήρως ικανοποιημένος).

Η βαθμολογία ήταν η ίδια σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα του 2018.

Η Eurostat σημειώνει πως οι πληροφορίες σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καλύπτουν ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές.

Στην έρευνα υπήρχαν συνολικά 20 μεταβλητές, οι οποίες κάλυπταν θέματα από την προσωπική ευημερία (ικανοποίηση από διάφορους τομείς της ζωής, θετικά και αρνητικά συναισθήματα όπως η ευτυχία, η ένταξη και η μοναξιά) έως την κοινωνική και πολιτιστική συμμετοχή.

Υπήρχαν 11 χώρες της ΕΕ που συγκέντρωσαν 7,0 μονάδες ή περισσότερες στη συνολική ικανοποίηση από την ποσότητα του ελεύθερου χρόνου. Οι υψηλότερες βαθμολογίες σημειώθηκαν στη Φινλανδία (7,7), τη Δανία και τη Σλοβενία (και οι δύο 7,5).

Οι χαμηλότερες βαθμολογίες αναφέρθηκαν στην Ελλάδα (5,5), τη Βουλγαρία (5,7) και την Κύπρο (6,2).

Ανά νοικοκυριά, ηλικία και φύλο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2022, τα νοικοκυριά της ΕΕ χωρίς εξαρτώμενα παιδιά ήταν περισσότερο ικανοποιημένα από τον ελεύθερο χρόνο τους (7,0 μονάδες) σε σχέση με τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά (6,4 μονάδες).

Τα άτομα με κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 0-2) κατέγραψαν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης (6,9), ακολουθούμενα από τα άτομα με ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 3-4), με 6,8 μονάδες.

Όσον αφορά την ηλικία, το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης από την ποσότητα χρήσης του ελεύθερου χρόνου καταγράφηκε μεταξύ των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω), με 7,6 μονάδες, ακολουθούμενο από τη νεότερη ομάδα (16-24 ετών), με 7,1 μονάδες. Τα άτομα ηλικίας 25 έως 64 ετών ήταν τα λιγότερο ικανοποιημένα από την ποσότητα του ελεύθερου χρόνου (6,4).

Τόσο το 2018 όσο και το 2022, άνδρες και γυναίκες έχουν το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης από την ποσότητα του ελεύθερου χρόνου τους, με μέσο όρο 6,8.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: