Οι ελληνικές εταιρείες στην «μάχη» της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Οι ελληνικές εταιρείες στην «μάχη» της Εταιρικής Υπευθυνότητας

Αύξηση 23% των εταιρειών που Εκδίδουν Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα.

Σημαντική αύξηση 23% των εταιρειών που εκδίδουν Εκθέσεις για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Κοινωνικοί Απολογισμοί) προέκυψε από την ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) που διεξάγεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα.

Η έρευνα εστιάζει στη χρήση συγκεκριμένων προτύπων για τη σύνταξη των εκθέσεων όπως το GRI, στις πρακτικές αναζήτησης εξωτερικής διασφάλισης για τις εκθέσεις, καθώς και σε βασικά στοιχεία και κενά της διαδικασίας σύνταξης Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η έρευνα διεξήχθη μέσω ανάλυσης μοναδικών εκθέσεων που έχουν εκδοθεί και αφορούν την περίοδο 2013-2014. Οι εκθέσεις αυτές έχουν εκδοθεί από εταιρείες, όλων των μεγεθών (πολυεθνικές, μεγάλες εθνικές και μικρομεσαίες) και ανήκουν κυρίως στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (19%), των κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών (11%), των εξορύξεων και μεταλλευτικών υλικών (9%) και των ομίλων εταιρειών (9%), των λιανικών πωλήσεων (7%) και της ενέργειας (7%).

Στα θετικά συμπεράσματα, ξεχωρίζει ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, υπήρξε αύξηση κατά 23%, σε σχέση με την περίοδο 2011-2012, στον αριθμό των εταιρειών που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ 22% των εταιρειών που οι εκθέσεις τους εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας εξέδωσαν για πρώτη φορά Έκθεση. Η πλειοψηφία αυτών των εκθέσεων (76%) έχουν συνταχθεί με βάση τις εκδόσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου του Global Reporting Initiative. Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σχετικά χαμηλό ποσοστό εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις στην Ευρώπη και θα πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες ενόψει της εφαρμογής της νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας για υποχρεωτική έκδοση εκθέσεων για εταιρείες άνω των 500 εργαζομένων.

Από τις εκθέσεις που έχουν συνταχθεί με βάση το πρότυπο του GRI, μόλις το 46% έχει διασφαλιστεί εξωτερικά, ποσοστό που παραμένει ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (2011-2012). Το ποσοστό αυτό βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τις διεθνής τάσεις (αύξηση 13% μεταξύ 2011 και 2013 και συνολικό ποσοστό 59%). Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία όχι μόνο των Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας αλλά και της στρατηγικής των εταιρειών προς τη βιωσιμότητα είναι η θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. Συγκεκριμένα, 67% των εκθέσεων περιλαμβάνει μελλοντικούς στόχους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι ποιοτικοί παρά ποσοτικοί.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αειφορίας (CSE) είναι επίσημος εκπαιδευτικός συνεργάτης του GRI στην Ελλάδα και διοργανώνει στην Αθήνα στις 12&13 Νοεμβρίου 2015, το διεθνώς αναγνωρισμένο και πλήρως ανανεωμένο GRI (G4) Certified Training on Sustainability Reporting.

Η έρευνα έγινε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI)