Η ελληνική αγορά εισέρχεται στο 2021 απολαμβάνοντας την ψηφιακή της ωρίμανση

Η ελληνική αγορά εισέρχεται στο 2021 απολαμβάνοντας την ψηφιακή της ωρίμανση
Εντείνεται η ανάγκη για επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Tο 2020 ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα κλήθηκε να σταµατήσει τον χρόνο. Παράλληλα, ήταν η χρονιά που χρειάστηκε µε τον πιο γρήγορο, αναπάντεχο και σοκαριστικό τρόπο να εφαρµοστούν ριζικές αλλαγές στις συνήθειες που καθορίζουν το πώς εργαζόµαστε και το πώς ζούµε.

Τελικά, ο χρόνος δεν σταµάτησε ολοκληρωτικά, καθώς όπως αποδείχτηκε το εµπόριο δεν σταµατάει ποτέ.

Αντίθετα, εν µέσω αυτών των πρωτοφανών αλλαγών, η χρήση υποδοµών της ανθρωπότητας που προϋπήρχαν διευρύνθηκε. Προς όλους τους τοµείς. Από τις γραµµές των εταιρειών τηλεπικοινωνίας µέχρι τη συνολική κατανάλωση της ανθρωπότητας σε πετρέλαιο. Και οι ηγέτες του επιχειρηµατικού – και όχι µόνο- κόσµου µπόρεσαν να αξιολογήσουν ακριβώς όπως έπρεπε το πασίγνωστο γνωµικό του Δαρβίνου ότι τελικά «δεν επιβιώνει ο πιο δυνατός ούτε ο πιο έξυπνος, αλλά αυτός που προσαρµόζεται καλύτερα στις αλλαγές». Και αυτό ακριβώς έκαναν.

«Φιλί ζωής» στην ελληνική αγορά από την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Μεταφέροντας τη συζήτηση στο ζήτηµα του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι ξεκάθαρο ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα µας στράφηκαν και ενίσχυσαν το κοµµάτι των ηλεκτρονικών καταστηµάτων τους.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα ευρήµατα έρευνας αγοράς την οποία πραγµατοποίησε το Market Research Unit της Generation Y, για τη χώρα µας:

  • Στο πρώτο εξάµηνο του 2020 οι ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα έτρεξαν µε θετικό ρυθµό 182% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρονιάς, περισσότερες κατά 3,3 δισ. ευρώ.
  • Το αντίστοιχο ποσοστό το καλοκαίρι κυµάνθηκε θετικά από 35% έως και 68% και την εβδοµάδα προσφορών της Black Friday έγιναν περισσότερες ψηφιακές αγορές σε σχέση µε το 2019 κατά 73%.
  • Το 2020 σταθεροποιήθηκε η πελατειακή βάση των online αγοραστών στο 65% των χρηστών διαδικτύου (σε σχέση µε 24% το 2019)

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουµε είναι ότι η ταχύτητα εκπαίδευσης σε διαφορετικές συνήθειες ως προς τη χρήση της τεχνολογίας για online αγορές εξαπλασιάστηκε στο ελληνικό κοινό, ενώ την ίδια περίοδο, ανέβηκε ψηλότερα στην ατζέντα των CEOs η ανάγκη για επένδυση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, που ειδικά για κάποιους κλάδους όπως το retail, βασική υποδοµή για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξή τους σ’ αυτή τη νέα εποχή αποτελεί το ηλεκτρονικό εµπόριο.

Ευοίωνες οι προβλέψεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο με Ή χωρίς lockdown

Το 2020 το ηλεκτρονικό εµπόριο κατέγραψε αύξηση της τάξης του 30%. Αυτή η «εκτόξευση» των ηλεκτρονικών πωλήσεων υποκινήθηκε, όπως ήταν φυσικό, από την πανδηµία, τα lockdowns και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, επισπεύδοντας την εφαρµογή των πολυκαναλικών µοντέλων αγορών και συµβάλλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο στην ψηφιακή ωρίµανση της ελληνικής αγοράς.

Αυτό που έχει πραγµατικά ενδιαφέρον, είναι ότι το καταναλωτικό κοινό µέσα από αυτή την εκπαίδευση που προαναφέρθηκε, αναγνώρισε πρωτίστως το added value που προσφέρει η αγορά µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, µέσα από κάποιες συγκεκριµένες αξίες, όπως την ευκολία αγορών υπό οποιαδήποτε συνθήκη, τη διεύρυνση της ποικιλίας σε σχέση µε τα φυσικά καταστήµατα, την άνεση παράδοσης, καθώς και την υγειονοµική ασφάλεια, δεδοµένης της τρέχουσας συγκυρίας.

Η κατανόηση αυτών των USPs, ανάµεσα σε άλλα, υποδηλώνει ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο θα συνεχίσει να οδηγεί το καταναλωτικό κοινό, ακόµα κι αν ο ιός µαγικά εξαφανιστεί, διαπίστωση που ενισχύει αυτό που οι σύµβουλοι ψηφιακού µετασχηµατισµού διαβλέπαµε πολλά χρόνια πριν, δηλαδή την ισχυροποίηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αυτό δεν σηµαίνει ασφαλώς ότι το φυσικό εµπόριο θα καταργηθεί. Μπορεί να κληθεί να µετασχηµατιστεί ή να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις επιταγές της κάθε εποχής, ωστόσο το ηλεκτρονικό εµπόριο θα εξακολουθεί να συνυπάρχει συµπληρωµατικά ή ισάξια µε το φυσικό εµπόριο.

2021: Τι να περιμένουμε

Σύµφωνα µε τα Market Research και Data Analysis & Reporting Units της Generation Y, για το 2021 θα υπάρξει πολλαπλασιαστική αύξηση των online αγορών και περαιτέρω διεύρυνση του αγοραστικού τοπίου online, το οποίο πλέον διαµορφώνουν και µεγάλοι αλλά και µικρότεροι οργανισµοί.

Τα δε κανάλια Digital Marketing, τα οποία ήδη είναι από τα πλέον αποδοτικά σε επίπεδο return on investment, θα µετασχηµατίσουν τον τρόπο επικοινωνίας µε τους καταναλωτές,  επιδιώκοντας περισσότερο προσωποποιηµένη στόχευση, διευκολύνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την ποιοτική και ευχάριστη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας.

Παράλληλα, οι µεγάλοι οργανισµοί έχουν αποφασίσει να αξιοποιήσουν σηµαντικές νέες τεχνολογίες, όπως οι virtual reality, augmented reality, AI κ.ο.κ, επιταχύνοντας την εµπειρία του χρήστη απέναντι στο προϊόν και σ’ αυτή τους την προσπάθεια επιτάχυνσης των επενδύσεων αυτών, πολλοί έχουν απευθυνθεί στην Generation Y ως πάροχο αυτών των τεχνολογιών, τις οποίες µε έρευνα, τεχνογνωσία και κυρίως αντίληψη της νέας τάξης πραγµάτων, εφαρµόζουµε επιτυχώς στο διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον.