Οι επιστήμονες της υγείας στρέφονται στα Healthcare Analytics για ακόμη καλύτερες προοπτικές καριέρας

Οι επιστήμονες της υγείας στρέφονται στα Healthcare Analytics για ακόμη καλύτερες προοπτικές καριέρας
Επαγγέλματα Υγείας & Ανάλυση Δεδομένων: Η περιζήτητη ειδικότητα του Healthcare Data Analyst, εντάσσεται στην «νέα γενιά» των επιστημών της Υγείας και παρέχει μία πολλά υποσχόμενη επαγγελματική ανέλιξη.

Ο κλάδος της Υγείας έχει πρόσβαση στα δεδομένα από περισσότερο από ποτέ, με τις πληροφορίες να ρέουν μέσω των οργανισμών σε μαζική κλίμακα. Η Ανάλυση Δεδομένων Υγείας δίνει τη δυνατότητα τόσο στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα τα νοσοκομεία, όσο και στις κλινικές και τους προμηθευτές, όπως για παράδειγμα φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες ιατρικού λογισμικού, να καταλήγουν σε ασφαλή και ακριβή συμπεράσματα και να μπορούν να προβλέψουν το αποτέλεσμα ιατρικών αλλά και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Aυτή τη στιγμή ο κλαδος των Healthcare Analytics είναι στην κορυφή των trends στην αγορά της Υγείας παγκοσμίως, με το μέγεθος της αγοράς να ανέρχεται στα 23,51 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, το οποίο προβλέπεται να φτάσει τα 96.90 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030 . Παρέχει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες, προοπτικές και τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με πάρα πολλά παραδείγματα Ελλήνων τηλεργαζομένων που δουλεύουν για εταιρείες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Πλήθος αγγελιών αφορά τον κλάδο των Healthcare Analytics. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τον ρόλο και τις απαιτήσεις των υποψηφίων, καταγράψαμε σημαντικές ερωτήσεις, τις οποίες απαντήσαμε με τη βοήθεια του Workearly, της μοναδικής υπηρεσίας στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην εκπαίδευση Healthcare Data Analysts, σύμφωνα με τα τωρινά πρότυπα της αγοράς.

Τι σημαίνει Healthcare Data Analyst;

Ο Healthcare Data Analyst είναι ο επαγγελματίας που συλλέγει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, τα ερμηνεύει, τα αναλύει και εξάγει συμπεράσματα. Σκοπός την ανάλυσης δεν είναι πάντοτε ο ίδιος. Κάποιες φορές σκοπός είναι να εξηγηθεί μία κατάσταση, άλλες να προβλεφθεί μία μελλοντική ενέργεια και κάποιες άλλες να βρεθεί η ιδανική λύση με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Σε κάθε περίπτωση, ο Healthcare Data Analyst είναι ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει την «μετατροπή» μεγάλου όγκου ιατρικών ή φαρμακευτικών δεδομένων σε συμπεράσματα.

Για παράδειγμα, χάρη στον Healthcare Data Analyst, είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων με ακρίβεια και σαφήνεια σχετικά με το δείκτη θνησιμότητας μιας ασθένειας, τον μέσο όρο χρόνου νοσηλείας των ασθενών με συγκεκριμένες παθήσεις, την αποτελεσματικότητα μιας φαρμακευτικής αγωγής καθώς επίσης και την πρόβλεψη δαπανών σε συνάρτηση με συγκεκριμένες ανάγκες ενός οργανισμού Υγείας.

Επομένως, ένας επαγγελματίας που συνδυάζει το υπόβαθρο στον τομέα της Υγείας και τις δεξιότητες Ανάλυσης Δεδομένων είναι ο τέλειος υποψήφιος θέσεις εργασίας όπως οι ακόλουθες:

  • Αναλυτής Υγείας
  • Αναλυτής Δεδομένων Υγείας (HDA)
  • Αναλυτής Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας (HIM)
  • Επιχειρηματικός Αναλυτής Υγείας
  • Αναλυτής Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας (EHR)
  • Αναλυτής Διαχείρισης Κλινικών Δεδομένων

Πού μπορεί να απορροφηθεί ένας Healthcare Data Analyst?

Η Ανάλυση Δεδομένων στον χώρο της Υγείας φαίνεται να συνδράμει καταλυτικά στην βελτίωση της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως ενδεικτικά: Νοσοκομεία και Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της έρευνας, Ασφαλιστικές εταιρείες, Εταιρείες παροχής λογισμικών παρακολούθησης Υγείας, όπως για παράδειγμα με έξυπνες συσκευές – Internet of Things, εταιρείες Ιατρικού Λογισμικού,  Healthcare Consulting Companies και Health Insurance Companies.

Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητούν Healthcare Data Analysts είτε remotely είτε διά ζώσης, με πολύ υψηλές απολαβές.

Γιατί οι επαγγελματίες Υγείας έχουν πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφίων;

Όπως είναι αναμενόμενο, το ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό υπόβαθρο σε επαγγέλματα Υγείας δίνει σημαντικό προβάδισμα σε έναν υποψήφιο, λόγω του ότι γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο της ανάλυσης και κατανοεί πλήρως τον επιδιωκόμενο στόχο. Έτσι, συμμετέχει σε περισσότερα βήματα της διαδικασίας, αντιλαμβανόμενος σφαιρικά το ζητούμενο από το πρώτο βήμα έως το τελευταίο.

Ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προϋπηρεσία ή ακαδημαϊκή εξοικείωση με τον κλάδο της Υγείας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως: SQL – Databases), Tableau – Data Visualization, βασικές γνώσεις προγραμματισμού – Python, καθώς και άλλα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση, το Reporting και το Machine Learning. Εκτός από τις τεχνικές δεξιότητες, είναι απαραίτητο το critical thinking, το ομαδικό πνεύμα και η έμφαση στη λεπτομέρεια.

Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας του κλάδου της Υγείας να αποκτήσει τις παραπάνω δεξιότητες και να πιστοποιηθεί σε αυτές;

Το Workearly, μέλος δικτύου εταιρειών σχετικά με την εκπαίδευση, την εύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες, με παρουσία σε παραπάνω από 6 χώρες, έχει δημιουργήσει το πρώτο ειδικό πρόγραμμα ειδικό για Healthcare Data Analysts, με πολύ μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευομένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα συνίσταται σε εξατομικευμένη εκπαίδευση, δηλαδή ατομική προετοιμασία κάθε υποψηφίου, ανάλογα με το γνωσιακό και επαγγελματικό υπόβαθρο καθενός.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος, λαμβάνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση, και επίσης έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά, μέσω του συνεργαζόμενου ομίλου Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent, με έδρα στο Λονδίνο και παραρτήματα στην Αθήνα και το Λος Άντζελες, που είναι από τα ελάχιστα πρακτορεία  ευρέσεως εργασίας παγκοσμίως που ειδικεύεται στην στελέχωση εταιρειών σε Healthcare Analytics ρόλους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, είναι ο μοναδικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προετοιμασία εξ αποστάσεως εργασίας για χώρες του Εξωτερικού και αναλαμβάνει να καθοδηγήσει όσους θέλουν να μπουν στον χώρο των Healthcare Analytics και να απευθυνθούν όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Παγκόσμια αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Workearly συμπληρώνοντας την αίτηση εδώ.