Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ετοιμάζεται να επιβάλλει ενιαίους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα

Οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι τραπεζικοί παράγοντες προετοιμάζουν μια πανευρωπαϊκή δέσμη μέτρων που θα παρεμβαίνει στις κρυπτο-συναλλαγές.

Η κορυφαία τραπεζική αρχή της Ευρώπης ζητά από τα πολιτικά όργανα να διερευνήσουν το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής δέσμης κανόνων που αφορούν τα ψηφιακά νομίσματα, όπως το Bitcoin και το Ethereum, ούτως ώστε να διασφαλίσουν και τα προστατέχουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε μια αναφορά η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σημείωσε ότι η δραστηριότητα των κρυπτονομισμάτων στην Ευρώπη παραμένει «σχετικά περιορισμένη» για την ώρα, επομένως δεν παρουσιάζεται κάποια άμεση απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Προσθέτει, όμως, ότι υπηρεσίες όπως τα κρυπτο-πορτοφόλια και οι πλατφόρμες συναλλαγής ψηφιακών νομισμάτων δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και, αν και υπάρχουν προβλέψεις από ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, δεν υφίστανται ακόμη ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Αυτά τα δεδομένα υποβόσκουν πιθανές απειλές, περιλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών, της λειτουργικής ανθεκτικότητας, της ακεραιότητας της αγοράς και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού», σημειώνει η αναφορά. «Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργηθεί μια ανάλυση κόστους/ανθεκτικότητας για να αξιολογηθεί κατά πόσο η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κατάλληλη και εφικτή σε αυτό το στάδιο, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που εκτίθενται ανωτέρω».

Η Αρχή σημειώνει επίσης ότι οι περισσότεροι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν της κατάλληλες προϋποθέσεις για τα «κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία» και τη χρήση τους μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Γεγονός το οποίο καθιστά την παρακολούθησή τους ακόμη πιο δύσκολη. Για αυτό το λόγο προτείνει μια «κοινή πλατφόρμα ελέγχου» την οποία θα ετοιμάσει μέσα στη χρονιά για να βοηθήσει περισσότερο.

Παλαιότερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είχε προτείνει να περάσουν όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και τα ψηφιακά πορτοφόλια στην ομπρέλα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος – και είναι ήδη στα σκαριά εφόσον ως την επόμενη χρονιά οι ευρωπαϊκές χώρες υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα