Η Εξέλιξη του E-commerce: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ψηφιακή Εποχή

Η Εξέλιξη του E-commerce: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ψηφιακή Εποχή
Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αναβαθμίζοντας τις τεχνολογικές τους υποδομές και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Από τον Νικόλαο Χατζηδάκη*

Εάν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη του e-commerce τα τελευταία χρόνια, θα διαπιστώσει ότι έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. Παίρνοντας ως αφετηρία την πανδημία του Covid-19, οι καταναλωτές ανεξαρτήτως ηλικίας έμαθαν πολύ γρήγορα να ψωνίζουν online. Την ίδια στιγμή, όμως, έγιναν και πολύ απαιτητικοί, τόσο σχετικά με την ταχύτητα όσο και με την ποιότητα εξυπηρέτησης. Αυτό οδήγησε τις επιχειρήσεις να αλλάξουν την οπτική τους, καθώς αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι το customer experience. Ο τεράστιος όγκος παραγγελιών που έπρεπε να εξυπηρετηθεί έδωσε το έναυσμα για το digital transformation.

Η αλλαγή των καταναλωτών και η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως αύξησε σημαντικά το διασυνοριακό εμπόριο. Πλέον, οι επιχειρήσεις έχουν να ανταγωνιστούν, εκτός από τους εγχώριους ανταγωνιστές, και leaders της παγκόσμιας αγοράς, με τελείως διαφορετική τεχνολογία, νοοτροπία και τιμολογιακή πολιτική. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες συνθήκες, αναβαθμίζοντας τις τεχνολογικές τους υποδομές και βελτιώνοντας τις υπηρεσίες τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Σήμερα, βλέπουμε δύο νέες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, καθεμία με τις δικές της προϋποθέσεις, που ωθούν σε έναν νέο μετασχηματισμό: το ESG (Environmental, Social, and Governance) και το ευρύτερο digital transformation.

Αυτά, πέρα από τις νέες επενδύσεις που θα απαιτήσουν, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδια ή δοκιμασίες, αλλά ως ευκαιρίες. Είναι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να καλλιεργήσουν μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας, να εξελιχθούν, να διαφοροποιηθούν και να μετασχηματιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους μεγαλύτερους παίκτες της εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.

Για να γίνει αυτό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πρέπει να επενδύσουν σε εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν καλύτερα τα καθημερινά τους operations, καθιστώντας τες πιο ευέλικτες στις περιόδους με υψηλά peaks, όπως οι εκπτωτικές περίοδοι. Επιπλέον, για να μπορούν να επεμβαίνουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τυχόν δυσλειτουργίες, τόσο εσωτερικά – στα επιμέρους τους τμήματα, όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον (συνεργάτες, μεταφορικές εταιρείες, προμηθευτές), χρειάζεται να έχουν αναλυτική και σχεδόν real-time εικόνα για την απόδοση των παραπάνω. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατό feature των εργαλείων που ήδη χρησιμοποιούν, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και το βέλτιστο customer experience.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι η συνεργασία με παρόμοιες εταιρείες στον χώρο. Η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων μπορεί να ενισχύσει τη θέση της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω στρατηγικών συνεργασιών, συγχωνεύσεων ή συνεργιών.

Συνοψίζοντας, η μετάβαση και η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις του e-commerce δεν είναι απλώς ένα αναγκαίο κακό, αλλά μια μοναδική ευκαιρία για εξέλιξη και ανάπτυξη. Μέσω της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, της βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών και της εστίασης στο customer experience, οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν ανταγωνιστικές και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται στο μέλλον.

Για αυτό και η ομάδα μας, με την εμπειρία που έχει στον χώρο του e-commerce τις τελευταίες δεκαετίες, στοχεύει σε τέτοιου είδους λύσεις και εργαλεία που θα κάνουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων πιο εύκολη.

Ο Νικόλαος Χατζηδάκης είναι Co-founder & CTO της AfterSalesPro και μέλος του Fortune Greece Network