Οι γυναίκες κατέχουν 1 στις 4 διοικητικές θέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι γυναίκες κατέχουν 1 στις 4 διοικητικές θέσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις
Photo: Ingram Publishing

Σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton η εκπροσώπηση των γυναικών αυξήθηκε το 2017, ωστόσο σε βάθος χρόνου τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά.

Στο 26% διαμορφώθηκε το 2017 το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα, έναντι 24% παγκοσμίως. Μάλιστα, η μεταβολή του ποσοστού (6%) αυτού στη χώρα μας σε σχέση με το 2016 είναι υψηλότερη σε σχέση με την μεταβολή του συγκεκριμένου μεγέθους στη Γερμανία (5%) και τη Γαλλία (2%).

Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton, υπό τον τίτλο: «Γυναικείο επιχειρείν: Από τη θεωρία στην πράξη».

«Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 26%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση από το 20% που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος. Ως Grant Thornton, έχουμε ως στόχο να ενισχύσουμε και να λάβουμε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού» αναφέρει ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Grant Thornton στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την μελέτη, τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών σε διοικητικές θέσεις εμφανίζουν η Ιταλία στο δυτικό ημισφαίριο και η Ταϊλάνδη στο ανατολικό, με 34% και 42% αντίστοιχα.

Ωστόσο, σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα του δείκτη που αφορά στο ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, καθώς η αύξηση που έχει καταγραφεί από το 2004 έως σήμερα, σύμφωνα με την έρευνα που έχει διενεργήσει η Grant Thornton, είναι 18%. Το ίδιο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχεται σε 58%, γεγονός που καταδεικνύει τον δρόμο που έχουμε να διανύσουμε ως χώρα, σύμφωνα με την Grant Thornton.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα στερεότυπα που αφορούν στους ρόλους των δύο φύλων κατέχουν ισχυρή θέση στην αντίληψη των Ελλήνων. Στην ερώτηση για το ποιο, θεωρούν οι επιχειρηματίες, ως βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή πρακτικών ισότητας, το 30% υποστήριξε ότι είναι τα στερεότυπα του ρόλου που επιβάλλονται από την κοινωνία για τα δύο φύλα. Εξίσου μεγάλο ποσοστό καταγράφηκε και στη Γαλλία (29%). Υπάρχει όμως εμφανής απόκλιση από τα αντίστοιχα ποσοστά σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (19% και 21% αντίστοιχα), γεγονός που αποτελεί πρόκληση για εμάς να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή νοοτροπίας στο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση από το τέλος στην κατάταξη των χωρών που δεν έχουν καμία γυναίκα σε διοικητική θέση, με ποσοστό 10%, ενώ τις υπόλοιπες θέσεις από το τέλος καταλαμβάνουν οι Ρωσία (9%), Φιλιππίνες (8%), Πολωνία (7%) και Νιγηρία (5%). Αντίθετα, στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ιαπωνία με 69%.

Στην ερώτηση για το ποιες πρακτικές ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις, ποσοστό 100% κατέλαβε η ισόποση αμοιβή γυναικών και ανδρών που βρίσκονται στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο. Αμέσως μετά αναδείχθηκαν οι πολιτικές κατά των διακρίσεων στη διαδικασία πρόσληψης (96%) και η αμειβόμενη γονική άδεια (92%).

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο κύριος λόγος που οι ελληνικές επιχειρήσεις αποφασίζουν να εφαρμόσουν πρακτικές που ενισχύουν την πολυμορφία των φύλων είναι κατά πόσο αυτές μπορούν να εναρμονιστούν με τις επιχειρησιακές αξίες τους (70%), ακολουθώντας μάλιστα τη γενικότερη τάση που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο (64,5%). Επιπρόσθετα, οι ελληνικές επιχειρήσεις συμβαδίζουν με τη γενικότερη τάση (με το παγκόσμιο ποσοστό να είναι 41,9% και το ευρωπαϊκό 44,8%) ότι τόσο ο επιχειρηματικός κόσμος όσο και το κράτος θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουν να εισάγουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ισότητας των φύλων και μάλιστα αυτό γίνεται εμφανές από το ποσοστό που σημειώνει η Ελλάδα (50%).

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τους Έλληνες επιχειρηματίες προέκυψε ότι η χώρα μας προσφέρει ευκαιρίες σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν διοικητικές θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 4% καλύπτεται από γυναίκες κάτω των 25 ετών και το 12% από γυναίκες ηλικίας 25-29 ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αντίστοιχα ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 1,4% και 6,9%, τα οποία δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από αυτά που σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο (1,3% και 6%). Την παγκόσμια τάση ακολουθούν και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, οι οποίες σημειώνουν πολύ χαμηλά ποσοστά και μάλιστα οι δυο πρώτες παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 25 σε διοικητική θέση.

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο καθώς, παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα, δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα μετατραπούν στους μελλοντικούς ηγέτες (future leaders), όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα. Αυτή η τάση υποστηρίζεται και εκ του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ηλικία των μελών των διοικητικών ομάδων τους με ποσοστό που ανέρχεται στο 26%, ήτοι, πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτό που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (11% και 16% αντίστοιχα).