Οι γυναίκες στην τεχνολογία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξέλιξη της καριέρα τους

Οι γυναίκες στην τεχνολογία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξέλιξη της καριέρα τους
Photo: pixabay.com
Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες που εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα πιστεύουν ότι οι συνέπειες της COVID-19 έχουν καθυστερήσει την εξέλιξη της καριέρας τους, παρά ένα παρόμοιο ποσοστό που πιστεύει ότι η απαραίτητη ισότητα των φύλων είναι πιθανότερο να επιτευχθεί μέσω απομακρυσμένων εργασιακών δομών.

Η ζωή σε καραντίνα προβλεπόταν ότι γενικά θα επιφέρει μια θετική μετατόπιση της βιομηχανίας στον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Η δημιουργία ενός τοπίου ίσων ευκαιριών από κοινωνική σκοπιά και λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός θα οδηγούσε στην κατάρριψη των παραδοσιακών στερεοτύπων γύρω από την επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών. Στερεοτύπων που αμφισβητούν μεταξύ άλλων τη διαθεσιμότητά τους και τη μακροβιότητα της καριέρας τους. Ο αντίκτυπος της COVID σήμαινε ότι οι εταιρείες επιταχύνθηκαν ή ακόμη και εξαναγκάστηκαν σε αυτόν τον νέο κανόνα από τη μια μέρα στην άλλη, και σε κάποιο βαθμό, αυτή η πρόβλεψη απέδωσε θετικά βήματα προόδου όσον αφορά τη συνολική νοοτροπία της βιομηχανίας.

Η νέα έκθεση της Kaspersky «Women in Tech, Where are we now? Understanding the evolution of women in technology, διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας προτιμούν πράγματι την εργασία από το σπίτι από την εργασία στο γραφείο. Ένας παρόμοιος αριθμός αναφέρει ότι λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν εργάζονται από το σπίτι, και το 33% αποκάλυψε ότι έχουν περισσότερη αυτονομία όταν δεν εργάζονται σε γραφείο.

Ωστόσο, περισσότερο ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία αυτής της έκθεσης υπογραμμίζουν πώς η προοπτική της απομακρυσμένης εργασίας για τις γυναίκες στην τεχνολογία δεν συνάδει με την κοινωνική πρόοδο σε αυτήν τη δυναμική της «εργασίας από το σπίτι». Σχεδόν οι μισές γυναίκες που εργάζονται στην τεχνολογία έχουν δώσει μάχη για να ισορροπήσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή από τον Μάρτιο του 2020 – αυτό είναι πιο έντονο στη Βόρεια Αμερική, αλλά είναι μια σταθερή παγκόσμια τάση.

Όταν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν για τις καθημερινές εργασίες που μειώνουν την παραγωγικότητα ή την εξέλιξη της εργασίας, το 60% δήλωσε ότι είχε αναλάβει την πλειονότητα των δουλειών του σπιτιού σε σύγκριση με το 47% των ανδρών, το 63% ήταν υπεύθυνο για το διάβασμα των παιδιών σε σύγκριση με το 52% των ανδρών και το 54% των γυναικών έπρεπε να προσαρμόσουν τις ώρες εργασίας τους περισσότερο από τον άνδρα σύντροφό τους για να φροντίσουν την οικογένεια. Ως αποτέλεσμα, το 50% των γυναικών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα της COVID-19 έχουν πράγματι καθυστερήσει, αντί να βελτιώσουν, τη συνολική εξέλιξη της καριέρας τους.

«Η επίδραση της πανδημίας διέφερε σε μεγάλο βαθμό για τις γυναίκες. Μερικές εκτιμούσαν τη μεγαλύτερη ευελιξία και την έλλειψη μετακίνησης, ενώ άλλες μοιράστηκαν ότι ήταν στα πρόθυρα της εξάντλησης. Είναι υψίστης σημασίας οι εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οι διευθυντές τους ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική τους για την υποστήριξη των υπαλλήλων με ευθύνες φροντίδας».

«Η άλλη σημαντική τάση που έχει επιταχύνει η πανδημία είναι η συνύπαρξη απομακρυσμένων και υβριδικών υπαλλήλων στον ίδιο οργανισμό. Αυτό μπορεί να είναι μια πρόκληση για τις γυναίκες που εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς μπορεί να έχουν λιγότερη πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη που εργάζονται σε γραφεία. Αυτό μπορεί να μειώσει τις πιθανότητές τους να ληφθούν υπόψη για το είδος των απαιτητικών εργασιών που οδηγούν σε προαγωγές. Οι εργοδότες πρέπει να έχουν επίγνωση αυτών των μειονεκτημάτων και να σχεδιάσουν ανάλογα τη στρατηγική τους για να τα ελαχιστοποιήσουν», σχολιάζει η Δρ. Patricia Gestoso, Επικεφαλής Επιστημονικής Υποστήριξης Πελατών στη BIOVIA, νικήτρια του Women in Software Changemakers 2020 και εξέχον μέλος του επαγγελματικού δικτύου γυναικών, Ada’s List.

Παρόλο που αυτά τα παραδείγματα κοινωνικής ανισότητας δεν αφορούν μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας, δείχνουν ένα εμπόδιο για τις γυναίκες να επωφεληθούν από τη μετάβαση στην τηλεργασία. Το 41% των γυναικών στην τεχνολογία (σε σύγκριση με το 34% των ανδρών) πιστεύουν ότι ένα ίσο εργασιακό περιβάλλον θα ήταν καλύτερο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και το 46% πιστεύουν ότι η τηλεργασία είναι ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η ισότητα. Ο τομέας της τεχνολογίας πρέπει τώρα να αξιοποιήσει τη δική του ενθαρρυντική δυναμική με την ελπίδα ότι τα κοινωνικά στερεότυπα θα επιτρέψουν σε αυτήν την αλυσίδα γεγονότων τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Η Merici Vinton, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Ada’s List, προσθέτει: «Οι εταιρείες πρέπει να επισημάνουν, τόσο μέσω της κουλτούρας όσο και της πολιτικής τους, ότι θα δώσουν στους εργαζόμενους γονείς και των δύο φύλων την ευελιξία που χρειάζονται κατά τη διάρκεια του COVID (και πέραν αυτού). Οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι η εκπροσώπηση έχει σημασία και ότι οι γυναίκες στην ηγεσία, οι ομάδες γυναικών και οι γυναίκες σε συνεντεύξεις αποδεικνύουν ότι υπάρχει χώρος για τις γυναίκες στην εταιρεία τους. Τέλος, βλέπουμε πολλές επιτυχημένες εταιρείες να συνεργάζονται με εξωτερικές γυναικείες οργανώσεις που μπορούν να σας προκαλέσουν, να σας δώσουν ώθηση και να παρέχουν εξωτερική έμπνευση για τους υπαλλήλους σας».

«Εάν ο τεχνολογικός τομέας πρωτοστατήσει και διασφαλίσει ένα πιο ευέλικτο και ισορροπημένο περιβάλλον για τις γυναίκες, τότε θα αυτό θα αποτελέσει κανόνα πιο γρήγορα, κάτι που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει μια αλλαγή στην κοινωνική δυναμική. Όπως πάντα, δεν θα αλλάξει εν μία νυκτί, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι γυναίκες αισθάνονται πιο ενδυναμωμένες να απαιτούν δικαίως αυτόν τον τρόπο εργασίας. Προχωρώντας προς τα εμπρός, εμείς ως βιομηχανία πρέπει να βασιστούμε σε αυτήν τη δυναμική, να εξαγάγουμε τα θετικά από τη μετάβαση στην ευέλικτη εργασία και να είμαστε καταλύτης για ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές ως αποτέλεσμα», καταλήγει η Evgeniya Naumova, Vice President of Global Sales Network στην Kaspersky.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση «Where are we now? Understanding the evolution of women in technology».