Η Intracom Ventures της οικ. Κόκκαλη μπαίνει στην ABC της ΤΕΜΕΣ

Η Intracom Ventures της οικ. Κόκκαλη μπαίνει στην ABC της ΤΕΜΕΣ

Μια επένδυση ανά 13 ημέρες πραγματοποίησε από την ίδρυσή της έως το τέλος του 2022 η Intracom Ventures, ο επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Κόκκαλη, η οποία πριν από λίγες ώρες γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα ακόμη deal.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Intracom Ventures, η LITTI εταιρεία με έδρα την Κύπρο, και η ΤΕΜΕΣ συμφερόντων της οικογένειας Κωνταντακόπουλου και μοναδική μέτοχος επί του παρόντος της εταιρείας «ATHENS BEACH CLUB Μονοπρόσωπη Α.Ε.» αποκτούν τον κοινό έλεγχο της ABC.

Η «ATHENS BEACH CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E» ιδρύθηκε την 26η Μαρτίου 2019. Κύριοι τομείς δραστηριότητας της είναι η ίδρυση, αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων. Η μίσθωση ή υπομίσθωση ιδιωτικών, δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων παραλιακών εκτάσεων και τμημάτων αιγιαλού και/ή παραλίας προς τον σκοπό της εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Η απόκτηση, ναύλωση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ως και χώρων ελλιμενισμού των καθώς και η ναύλωση, μεσιτεία, πρακτόρευση ή/και εκμετάλλευση αεροπορικών σκαφών ή/και ελικοπτέρων για τις ανάγκες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ξενοδοχείων.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην υπομίσθωση των τριών τμημάτων (Ζώνες 1, 2 και 3) της έκτασης της Ακτής Β ́ Βούλας με διάρκεια 14 έτη με δυνατότητα επέκτασης.

Κεντρικός πυρήνας της ανάπτυξης που προγραμματίζει για την Ακτή Β ́ Βούλας είναι η ανάπλαση της Ακτής με όρους ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης και με τρόπο που θα σέβεται τις ανάγκες και επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα, θα δημιουργηθεί και ένας παραθαλάσσιος χώρος για τους ενοίκους του ξενοδοχείου και των μελλοντικών κατοικιών του νέου προορισμού στο κέντρο της Αθήνας, στις εγκαταστάσεις της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις που σήμερα διαχειρίζεται η Hilton, θυγατρική του Όμιλου ΤΕ.ΜΕΣ.

Η εταιρεία πραγματοποίησε την περασμένη Άνοιξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 450.000 ευρώ με μετρητά σύμφωνα με την από 27/3/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Intracom Ventures, από τη σύστασή της στις 10 Νοεμβρίου του 2022 μέχρι το τέλος του 2022 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 678 χιλ. ευρώ, των οποίων η εύλογη αξία την 31/12/2022 ξεπερνούσε τα 2 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα έχει επενδύσει 269.821,44 ευρώ (κόστος κτήσης) στην A.K MARATHON I VENTURE CAPITAL FUND (η αποτίμηση αυτής της επένδυσης στο τέλος του 2022 ήταν 1,608 εκατ. ευρώ, 269.821,44 ευρώ στην A.K MARATHON II VENTURE CAPITAL FUND, 80.169,30 ευρώ VENTURE FRIENDS 3 COOPERATIEF U.A. και 180.000 ευρώ στην MARATHON VENTURE CAPITAL SPV I LLP.

Η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Κόκκαλη επικεντρώνεται σε τομείς όπως η Τεχνολογία, Ναυτιλία, Τουρισμός και Ψυχαγωγία και κοινές επενδύσεις με στρατηγικούς εταίρους μέσω συναλλαγών διαφόρων τύπων και μεγεθών με σημαντική θέση μειοψηφίας σε δυναμικές και καλά διοικούμενες επιχειρήσεις.