Οι ΗΠΑ έδωσαν ώθηση στα κέρδη του ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 672,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19,9%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ανοδική πορεία πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ στο πρώτο εξάμηνο του 2015, κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 672,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19,9%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 18,3% και ανήλθαν στα 105,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν στα 24,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων έγινε πιο εμφανής το 2ο τρίμηνο του έτους, μετά από την αρνητική επίδραση των καιρικών συνθηκών στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε στα 389 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αυξήθηκαν κατά 40,2%, φθάνοντας τα 82,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2014.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ενισχύθηκαν σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Λειτουργικά αποτελέσματα

Στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κατανάλωση δομικών υλικών το 1ο εξάμηνο του έτους προήλθε, κυρίως, από τα δημόσια έργα, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική. Σημειώνεται ότι ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 7% των πωλήσεων του ομίλου.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους παραγωγής, καθώς και από τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών. Τα έσοδα από εξαγωγές ευνοήθηκαν και από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 4,2% και ανήλθε στα 146,7 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ από 16 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Στις ΗΠΑ συνεχίστηκε η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών. Η συνεπαγόμενη αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες επενδύσεις του ομίλου στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και την ενδυνάμωση του δολαρίου, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 42,5% και ανήλθε στα 313,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 42,1 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναπλήρωσε στο δεύτερο τρίμηνο ένα μέρος του χαμένου εδάφους του πρώτου τριμήνου που οφειλόταν στο δριμύ χειμώνα, αλλά, γενικά, η ζήτηση παρέμεινε αδύναμη. Έτσι, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασε κάμψη 8,5% και ανήλθε στα 90,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 25,2 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 16,6%.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου παρουσίασε μικρή αύξηση. Ο συντελεστής λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων σημείωσε βελτίωση σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα του 2ου εξαμήνου του 2014, χάρη στη λειτουργία με στερεά καύσιμα της μίας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες διακοπές στην προμήθεια καυσίμων στις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής των εργοστασίων, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος ενέργειας, περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 20,6%, στα 121,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ από 24,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Στην Τουρκία, το πρώτο εξάμηνο του 2015, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν σχεδόν αντίστοιχα του περασμένου έτους.

Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν στα 82 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών και κατά 53 εκατ. ευρώ υψηλότερες της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, σε επενδύσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας στην Αίγυπτο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, διαμορφώθηκε στα 630 εκατ. ευρώ, υψηλότερος κατά 89 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας τον υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων το τρέχον έτος, την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη, καθώς και τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

«Στις 29 Ιουνίου 2015, ο οίκος Standard and Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου ως «ΒΒ» και, παράλληλα, αναβάθμισε τις προοπτικές του από «σταθερές» σε «θετικές»», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Προοπτικές για το 2015

Η εφαρμογή της μακροχρόνιας στρατηγικής του Τιτάνα για γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του δίνει τη δυνατότητα σήμερα στον όμιλο να βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.

Η διεθνής σημερινή παρουσία του Τιτάνα δημιουργεί προσδοκίες για βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων το 2015, με κύριο άξονα τις ΗΠΑ. Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ συνεχίζεται, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης και τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο όμιλος προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν στην επέκταση δραστηριοτήτων και στη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο όμιλος υλοποιεί τα σχέδια σταδιακής ανάκτησης της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων του, μέσω επενδύσεων για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα. Η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας θα δώσει στον όμιλο τη δυνατότητα να επωφεληθεί της ανερχόμενης ζήτησης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα παραμείνει υποτονική, ενδεχομένως σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του περασμένου έτους. Η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα σημειώσει περαιτέρω σημαντική κάμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, από το χαμηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο. Η οξεία έλλειψη ρευστότητας, η οποία κορυφώθηκε με το προσωρινό κλείσιμο των τραπεζών, επηρεάζει τόσο τα δημόσια έργα όσο και την ιδιωτική κατανάλωση. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, ο όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του στην Ελλάδα, των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται προς το παρόν σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Μητρική εταιρεία ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών της «ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 8,4%, στα 145 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 22 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ανήλθαν στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ καθαρών κερδών το πρώτο εξάμηνο του 2014, τα οποία τότε είχαν ενισχυθεί από την είσπραξη μερισμάτων 20 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού.