Οι εισαγωγές αύξησαν το εμπορικό έλλειμμα του Αυγούστου

Οι εισαγωγές αύξησαν το εμπορικό έλλειμμα του Αυγούστου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ανήλθε σε 14.548,6 εκατ. ευρώ.

 

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Αύγουστο 2018 ανήλθε στο ποσό των 4.461,9 εκατ. ευρώ (5.137,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.701,1 εκατ. ευρώ (4.356,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,6%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Αύγουστο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 455,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 318,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2018 ανήλθε στο ποσό των 2.542,8 εκατ. ευρώ (2.945,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.033,9 εκατ. ευρώ (2.408,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,0%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Αύγουστο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 145 εκατ. ευρώ δηλαδή 10,5% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 157,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,5%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Αύγουστο 2018 ανήλθε σε 1.919,1 εκατ. ευρώ (2.192,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.667,2 εκατ. ευρώ (1.948,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,1%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2018 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 310,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,6%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 160,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ανήλθε στο ποσό των 36.509,9 εκατ. ευρώ (43.583,0 εκατ. δολάρια) έναντι 33.488,2 εκατ. ευρώ (36.757,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 9,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 900,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.122,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ανήλθε στο ποσό των 21.961,3 εκατ. ευρώ (26.377,2 εκατ. δολάρια) έναντι 18.674,7 εκατ. ευρώ (20.656,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 17,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.667,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.618,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 ανήλθε σε 14.548,6 εκατ. ευρώ (17.205,8 εκατ. δολάρια) έναντι 14.813,5 εκατ. ευρώ (16.100,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 767,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 504,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%.