Η κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών για τον Οκτώβριο

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών σχετικά με τις συναλλαγές του μηνός Οκτωβρίου με μερίδιο αγοράς 27,24%. Ακολούθησαν η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ με ποσοστό 15,56%, η Euroxx Χρηματιστηριακή με 15,10%, η Εθνική Χρηματιστηριακή με 8,30% και η ‘Αλφα Finance με ποσοστό 5,94%.

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης των χρηματιστηριακών εταιρειών και για την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου, με ποσοστό 19,58%, και ακολουθούν η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ με ποσοστό 18,62%, η Euroxx Χρηματιστηριακή με 11,62%, η Εθνική Χρηματιστηριακή με 9,75% και η ‘Αλφα Finance με ποσοστό 6,95%.