Η κυκλική οικονομία βρίσκει εφαρμογή στην παραγωγή μπίρας

Οι δράσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας απαντούν στο μεγάλη ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιστροφή-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, μιας έννοιας που κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο για την ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την παγκόσμια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή να αυξάνεται, αυξάνονται αντίστοιχα και οι φωνές που συζητούν για τη μεταβολή του μοντέλου με το οποίο παράγονται και διανέμονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Σε αυτή την συζήτηση, αξίζει να αναδειχθούν πρακτικές που εφαρμόζουν τις παραπάνω αρχές και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, που βασίζεται στη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και  διέπεται από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας οι οποίες εφαρμόζονται συστηματικά και με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια,  καθιστώντας την Αθηναϊκή Ζυθοποιία μία από τις πιο ευαισθητοποιημένες εγχώριες βιομηχανίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με κεντρικό σύνθημα «Παράγουμε Έναν Καλύτερο Αύριο», η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προωθεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τις επενδύσεις της στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτικής κυκλικών πρακτικών, που ξεκινάει από τη χωράφι και φτάνει μέχρι το τελικό προϊόν στον καταναλωτή.

Προστασία των φυσικών πόρων

Η παραγωγή της μπίρας είναι μια 100% φυσική διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες βύνη από κριθάρι, λυκίσκο, μαγιά και νερό. Η διαχείριση των συστατικών αυτών και η αξιοποίησή τους αποτελεί βασική επιμέλεια των ανθρώπων που παράγουν της μπίρες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας καθώς εκτός από την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεριμνούν ιδιαίτερα για την προστασία των πόρων καθώς και για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της διαδικασίας.

Αρχικά, ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία έχει εστιάσει η εταιρεία είναι η μείωση κατανάλωσης νερού, του σημαντικότερου φυσικού πόρου. Το νερό αποτελεί το 90% του περιεχομένου της μπίρας, συνεπώς για την παραγωγή της  χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες. Βασικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να μειώσει σημαντικά την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί και ήδη έχει επιτύχει συνολική μείωση 14% σε σχέση με το 2008.

Εκτός όμως από τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην επαναχρησιμοποίηση του νερού σε διαφορετικές δραστηριότητες για την καλύτερη αξιοποίησή του. Τα δυο ζυθοποιεία της εταιρίας σε  Θεσσαλονίκης και Πάτρα, διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης του νερού μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίησής του νερού είτε στην παραγωγική διαδικασία ή είτε σε άλλες δραστηριότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το το νερό που περισσεύει από τη ζυθοποίηση, καθαρίζεται βιολογικά και χρησιμοποιείται στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα φρέσκου νερό από το δίκτυο.

Επίσης, εκτός από το νερό η διαδικασία της ζυθοποίησης δημιουργεί επιπλέον υπολείμματα τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη σε άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, τα υπόλοιπα του  κριθαριού και της βύνης μένουν στο Ζυθοβραστήριο,  έχουν σημαντική διατροφική αξία και αποτελούν πρώτης τάξης  ζωοτροφή που παραλαμβάνουν κτηνοτρόφοι κοντά στα εργοστάσια της εταιρίας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η διαχρονικότερη κυκλική πρακτική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πριν από 56 χρόνια. Πρόκειται για τις επιστρεφόμενες γυάλινες φιάλες στις οποίες διατίθενται οι μπίρες της εταιρίας. Οι γυάλινες φιάλες αποτελούν παραδοσιακά τη χαρακτηριστικότερη συσκευασία για τη μπίρα και έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν δημιουργώντας σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κυκλικής οικονομίας. Σήμερα, το 95% των φιαλών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι επιστρεφόμενες, ενώ περισσότερο από το 60% της συνολικής παραγωγής διατίθεται σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες

Πράσινη λειτουργία των εργοστασίων

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προσπαθεί συστηματικά και περιορίζει τις εκπομπές CO2 που δημιουργούνται από τη λειτουργία της σε όλο το φάσμα της διαδικασίας, από το εργοστάσιο μέχρι και τα τελικά σημεία πώλησης. Σε αυτό το πεδίο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει πετύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα καθώς μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων της έχει  μειώσει συνολικά κατά 27% το ανθρακικό της αποτύπωμα στην παραγωγή συγκριτικά με το 2008 οπότε και ξεκίνησε η σχετική προσπάθεια. Επίσης, σημαντικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί τόσο στη διακίνηση όπου με μείωση 10% στις εκπομπές CO2  και κατά 39% στην ψύξη των προϊόντων της, μέσω της χρήσης «πράσινων» ψυγείων στα σημεία πώλησης.

Η προσπάθεια όμως δεν σταματάει εδώ καθώς η εταιρία έχει ήδη θέσει τους στόχους για τα επόμενα χρόνια που εστιάζουν σε συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες προτεραιότητας. Αρχικά, μέχρι το 2020 σκοπεύει να μειώσει επιπλέον 30% την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων της, ενώ μέχρι το 2030, σε ευθυγράμμιση και με την Εθνική Πολιτική, στοχεύει στη μηδενική παραγωγή αποβλήτων και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε να καλύπτουν το 70% των συνολικών σχετικών αναγκών της. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται  εξετάζονται επενδύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στα εργοστάσια της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης τα οποία θα αποτελούν σημαντικό μέρος του επενδυτικού πλάνου της εταιρίας την επόμενη τριετία.

Άλλωστε, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιλέγονται και χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας φιλικά προς το περιβάλλον και χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμες συσκευασίες ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από τα προϊόντα της.

Ως συνέπεια των δράσεων της, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει λάβει  πολυάριθμες διακρίσεις που αναγνωρίζουν τη δέσμευση της εταιρίας στην επίτευξη ανάπτυξης που βασίζεται στης αρχές της υπευθυνότητας και της αειφορίας. Είναι πλέον αναγνωρισμένο απ’ όλους τους φορείς, οτις σε αυτές τις αρχές θα πρέπει να βασιστεί το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας που έχει τη δυναμική να δημιουργήσει ισχυρή ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας.