Οι κλάδοι με τις περισσότερες επαγγελματικές κλίκες

Αυτά είναι τα επαγγέλματα στα οποία η δικτύωση παίζει σημαντικό ρόλο.

Η αναζήτηση εργασίας δε βασίζεται πια μόνο σε ένα καλό βιογραφικό. Για να ξεκινήσει κάποιος ένα νέο «επαγγελματικό κεφάλαιο» χρειάζεται μια στρατηγική και όχι απλά να κάνει αιτήσεις.

Απ’ τη στρατηγική αυτή δε μπορεί να λείπει και το «δίκτυο». Η δικτύωση είναι σήμερα απαραίτητη για εκείνους που θέλουν να ανελιχθούν στην εργασία τους. Σε έρευνα του LinkedIn διαφαίνονται εκείνα τα επαγγέλματα στα οποία οι δικτύωση και οι γνωριμίες έχουν το μεγαλύτερο αντίκρισμα. Ο ειδικός αναλυτής Peter Rigano εξέτασε ένα ευρύ φάσμα επαφών στο Linkedin οι οποίοι είχαν βρει δουλειά το φθινόπωρο (Οκτώβριο 2014). Στόχος της έρευνας αυτής ήταν να διαπιστώσει τι ποσοστό απ’ τα άτομα αυτά είχε καλλιεργήσει κάποια σχέση με κάποιο στέλεχος της εταιρείας στην οποία προσελήφθη, τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη πρόσληψη.

Βάσει των δεδομένων που συνέλεξε, έδειξε πως περίπου το 16% των συμμετεχόντων είχαν δημιουργήσει σχέσεις και είχαν μια διαδικτυακή αλληλεπίδραση με τους μελλοντικούς εργοδότες τους. Σύμφωνα με τον Rigano, κάποιες απ’ αυτές τις επαφές οδήγησαν σε επίσημες συστάσεις για δουλειά. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, οι υποψήφιοι μάθανε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανεπίσημα, μέσα απ’ το επαγγελματικό τους δίκτυο και άλλες επαφές.

Κοιτάζοντας διεξοδικά τα αποτελέσματα, μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους κλάδους, σχετικά με το πόσο πιθανό είναι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι να μπορούν να προσεγγίσουν τους εργοδότες τους.

Οι κλάδοι που χρησιμοποιούν περισσότερο τις επαφές τους είναι εκείνοι των computer games, ασφάλεια υπολογιστών και δικτύου, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και πολιτικές οργανώσεις, όπου οι προσλήψεις εντός δικτύου φτάνουν ακόμα και τ0 26%.

Industries-LI-most