Οι κολοσσοί τεχνολογίας χρησιμοποιούν νομικά «παραθυράκια» για να γλιτώσουν φόρους 100 δισ. δολαρίων

Πολλές χώρες αρχίζουν να ανησυχούν για την απώλεια φορολογικών εσόδων και αναζητούν τρόπους για να αντιστρέψουν την κατάσταση.

του Erik Sherman

Μία νέα έκθεση σχετικά με την Amazon, την Apple, το Facebook, τη Google, τη Microsoft και το Netflix – οι Silicon Six, όπως αποκαλούνται – από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Fair Tax Mark αναφέρει ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των φόρων που θα έπρεπε να πληρώσουν και των φόρων που κατέβαλλαν στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, την περίοδο 2010-2019 οι φόροι που καταβλήθηκαν συνολικά από τις συγκεκριμένες εταιρείες σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ήταν 155,3 δισ. δολάρια λιγότεροι σε σχέση με το ποσό που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί βάσει της ισχύουσας εταιρικής φορολογίας. Ο τρόπος που το κατάφεραν αυτό; Η χρήση νόμιμων στρατηγικών φοροαποφυγής, οι οποίες είναι δημοφιλέστατες μεταξύ των επιχειρήσεων.

«Πήραμε τους φόρους που καταβλήθηκαν, βάσει των αναφορών ταμειακών ροών, καθώς και τις προβλέψεις φόρων από τις δηλώσεις εταιρικού εισοδήματος» από έγγραφα που υποβλήθηκαν στις αμερικανικές αρχές, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της Fair Tax Mark, Paul Monaghan. Στη συνέχεια, τα ποσά αυτά αντιπαραβλήθηκαν με τα κέρδη των εταιρειών τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το αποτέλεσμα είναι η διαφορά μεταξύ των φόρων που θα πλήρωναν οι εταιρείες βάσει της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας και των φόρων που κατέβαλλαν στην πράξη οι εταιρείες χρησιμοποιώντας τεχνικές νόμιμης φοροαποφυγής.

«Το μεγαλύτερο μέρος της φοροαποφυγής προέκυψε εκτός των ΗΠΑ, δεδομένου ότι οι «ξένες δραστηριότητες» ισοδυναμούν με πάνω από τα μισά έσοδα και πάνω από τα 2/3 των κερδών» αναφέρει η έκθεση.

Η εταιρική φορολόγηση έχει υπάρξει ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα εδώ και καιρό, με κάποιες κερδοφόρες εταιρείες της λίστας Fortune 500 να μην πληρώνουν φόρους σε πολλαπλά έτη, νόμιμα. Οι εταιρείες εξοικονομούν χρήματα από την αποφυγή φόρων μέσω σύνθετων στρατηγικών που παίρνουν κέρδη από περιοχές με υψηλή φορολόγηση και τα «σπρώχνουν» σε περιοχές με χαμηλή φορολόγηση.

Πολλές χώρες, όμως, αρχίζουν να ανησυχούν για την απώλεια φορολογικών εσόδων και αναζητούν τρόπους για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Η Γαλλία, για παράδειγμα, αποπειράται να φορολογήσει τους ψηφιακούς γίγαντες ενώ ο ΟΟΣΑ θέλει να αλλάξει τις διασυνοριακές φορολογικές πρακτικές και κανόνες.

Εάν αυτές οι απόπειρες υλοποιηθούν, τότε οι εταιρείες της τεχνολογικής ελίτ θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους και οι επενδυτές ίσως βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Η Google ανέφερε σε δήλωσή της στο Fortune ότι η συγκεκριμένη έκθεση «αγνοεί την πραγματικότητα του σημερινού σύνθετου φορολογικού συστήματος και διαστρεβλώνει τα στοιχεία που καταγράφονται στα έγγραφα που υποβάλαμε στις εποπτικές αρχές» και ότι «καταβάλουμε το μεγαλύτερο μέρος – άνω του 80% – του φόρου εταιρικού εισοδήματός μας στη χώρα της έδρας μας».

Βεβαίως, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2018, περίπου το 54% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις διεθνείς αγορές. Αυτό εγείρει το εξής ερώτημα: Γιατί το 80% των φόρων καταβάλλεται επί του 46% των εσόδων; Το δεδομένο αυτό δείχνει ότι οι χώρες εκτός ΗΠΑ δεν λαμβάνουν το φορολογικό μερίδιο που τους αντιστοιχεί από τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Σχετικά άρθρα