Η Κομισιόν εγκρίνει αποζημίωση 20 εκατ. ευρώ στο Ελ. Βενιζέλος λόγω πανδημίας

Η Κομισιόν εγκρίνει αποζημίωση 20 εκατ. ευρώ στο Ελ. Βενιζέλος λόγω πανδημίας
Passengers seen with the obligatory face masks at the main departure hall in the terminal of Athens International Airport ATH LGAV in Greece. Many countries Greece included reintroduce Coronavirus measures like lockdown, quarantine and travel restrictions. Passengers wearing face masks and gloves, using hand sanitizers as a preventive measure against the spread of the COVID-19 pandemic. Greece and Europe closed the borders for people outside of Europe and the Schengen zone for a long time but Greece started lifting the traffic ban since June 2020 to boost the economy, travel and tourism industry resulting higher cases every day and facing a second wave with bigger numbers in contrast with the low cases during the first wave. Arriving passengers in the Greek airports are subject to coronavirus test. The world passenger traffic declined during the coronavirus covid-19 pandemic with the industry struggling to survive. October, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) Photo: AFP
Κατά την περίοδο των lockdowns, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αντιμετώπισε απότομη πτώση της κίνησης και της κερδοφορίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ένα ελληνικό μέτρο ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ υπέρ του φορέα εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποζημίωση του φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα για τις ζημίες που υπέστη κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Κατά την περίοδο αυτή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αντιμετώπισε απότομη πτώση της κίνησης και της κερδοφορίας εξαιτίας των εν λόγω συνθηκών. Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης.

Η Κομισιόν αξιολόγησε το μέτρο βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή τομέων για τις άμεσες ζημίες που προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα, όπως η πανδημία του κορωνοϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο αφορά αποζημίωση για ζημίες που συνδέονται άμεσα με την Covid-19.

Έκρινε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την επανόρθωση της ζημίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αποζημίωσης συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ