Η κουλτούρα ως συστατικό επιτυχίας των διοικητικών συμβουλίων

Η κουλτούρα ως συστατικό επιτυχίας των διοικητικών συμβουλίων
Photo: pixabay.com
Ήρθε η ώρα για τους διευθυντές να αγκαλιάσουν την ίδια την αίσθηση της ιδιοκτησίας, αλλά της δικής τους κουλτούρας στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Έναν «οδηγό» με βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών να «αφομοιώσουν» την κουλτούρα ως συστατικά επιτυχίας του διαμόρφωσε η αμερικανική επιτροπή NACD Blue Ribbon Commission.

«Τα διοικητικά συμβούλια αναμένουν από καιρό από τη διοίκηση να αναλάβει την ευθύνη για τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις συμπεριφορές και τους κανόνες που συνθέτουν την κουλτούρα εντός ενός οργανισμού. Τώρα, ήρθε η ώρα για τους διευθυντές να στραφούν προς τα μέσα και να αγκαλιάσουν την ίδια την  αίσθηση της ιδιοκτησίας, αλλά της δικής τους κουλτούρας στην αίθουσα συνεδριάσεων» σημειώνεται στη σχετική έκθεση.

Ακόμα, η NACD σημείωσε ότι τα Δ.Σ. χρειάζονται ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κουλτούρες με σταθερά εδραιωμένα πρότυπα συμπεριφοράς και αξίες για την προώθηση της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας, της ένταξης, της εμπιστευτικότητας και της υπευθυνότητας, ιδίως σε μια εποχή που οι εταιρείες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν (diversify) τα μέλη τους, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι πρωτοεμφανιζόμενοι διευθυντές εισέρχονται σε μεγαλύτερους αριθμούς στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Ακολουθούν οι 10 προτάσεις της NACD:

  1. Αξιολογήστε την τρέχουσα κουλτούρα του διοικητικού συμβουλίου και καθορίστε σκόπιμα την επιθυμητή κατάσταση.
  2. Συμφωνήστε σε κανόνες συμπεριφοράς που υποστηρίζουν μια σαφή οριοθέτηση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης.
  3. Διαγνώστε και, όταν χρειάζεται, βελτιώστε περιοδικά την κουλτούρα του διοικητικού συμβουλίου ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό της σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  4. Αποσαφηνίστε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των καθορισμένων ηγετών του διοικητικού συμβουλίου για την ενίσχυση (και αλλαγή) της κουλτούρας του διοικητικού συμβουλίου.
  5. Αναθέστε την κύρια ευθύνη για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κουλτούρα του διοικητικού συμβουλίου στην επιτροπή διορισμών και διακυβέρνησης.
  6. Δημιουργήστε πρακτικές πρόσληψης και ένταξης χωρίς αποκλεισμούς για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων διευθυντών στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και στην κουλτούρα του.
  7. Διασφαλίστε ότι οι αξιολογήσεις του διοικητικού συμβουλίου αξιολογούν τις επιδόσεις και τις συμπεριφορές των μεμονωμένων διευθυντών και των ρόλων τους.
  8. Δεσμευτείτε για την αντιμετώπιση ανθυγιεινών συμπεριφορών και δυναμικών (ομαδικών και ατομικών), συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών διευθυντών.
  9. «Απο-στιγματοποιήστε» την απόφαση μεμονωμένων διευθυντών να εγκαταλείψουν μια ηγετική θέση ή να αποχωρήσουν από το διοικητικό συμβούλιο.
  10. Προσπαθήστε να επιτύχετε συναίνεση στις βασικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, αλλά αναγνωρίστε την αξία της σχολαστικής συζήτησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: cnbc.com