Η MAS Α.Ε οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της ενέργειας

Η MAS Α.Ε οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της ενέργειας

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε επέλεξε το ACROSS Digital Energy Ecosystem για το υβριδικό ενεργειακό έργο Ναέρα στην Ικαρία.

Ο κλάδος της ενέργειας είναι ταχέως αναπτυσσόμενος με συνεχείς εξελίξεις, καθώς προσπαθεί να περάσει από τα ορυκτά καύσιμα σε πιο βιώσιμές μορφές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Η βιώσιμη ενέργεια και η ενεργειακή ασφάλεια απασχολούν όλο και περισσότερο την σύγχρονη πραγματικότητα, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), όπως είναι η αιολική, η υδροηλεκτρική, η ηλιακή κ.α., είναι μία αναγκαιότητα που έχει γίνει μέρος του πλάνου διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών των περισσοτέρων χωρών του κόσμου, οι οποίες έχουν «μπει στο κυνήγι» συγκεκριμένων χρονικών στόχων μηδενισμού των εκπομπών αερίων (2050 zero emissions).

Ο Ναέρας, το πρωτοποριακό ενεργειακό έργο στην Ικαρία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του στόχου μηδενικής εκπομπής αερίων, είναι ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που συνδυάζει την αιολική με την υδραυλική ενέργεια. Περιλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο, δυο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τρεις ταμιευτήρες νερού, ένα αντλιοστάσιο με δώδεκα αντλίες, καθώς επίσης και το κέντρο ελέγχου ενέργειας και διανομής, δημιουργώντας έτσι ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αποδοτικό.

Τέτοια – υβριδικά – συστήματα χρησιμοποιούνται συχνά σε απομονωμένες περιοχές και συνήθως περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Είναι η εναλλακτική λύση σε σχέση με τα συμβατικά, βασισμένα σε πηγές ορυκτών καυσίμων συστήματα, που περιορίζει τη ρύπανση και τα αέρια του θερμοκηπίου. Όμως, η εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων και παροχή σταθερής συχνότητας και τάσης δεν είναι εύκολη υπόθεση.  Η διαχείριση των καθαρών πηγών ενέργειας παρουσιάζει προκλήσεις λόγω της αστάθειας της παραγωγής τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση έξυπνων ψηφιακών λύσεων.

Το ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α

Μία τέτοια έξυπνη λύση είναι το ACROSS Digital Energy Ecosystem της MAS Α.Ε, ηγέτιδας εταιρείας τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας που εμπιστεύτηκε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για τον Ναέρα της Ικαρίας. Το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, το ποσοστό αυτής που έχει καταναλωθεί ή αποθηκευτεί, την επεξεργασία και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων, την ενεργή διαχείριση του φορτίου, καθώς και λειτουργία για την αγορά ενεργείας με ποικίλες ενεργειακές πηγές. Τέλος, διαθέτει εξελιγμένα μοντέλα πρόγνωσης παραγωγής και κοστολόγησης.

Η EMS suite (Energy Management System) του ACROSS Ecosystem, είναι υπεύθυνη για την ταυτόχρονη διαχείριση των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και του κέντρου ελέγχου και διανομής. Με την εγκατάσταση του ACROSS εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των μονάδων παραγωγής και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας στο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.   Επιπρόσθετα,  η MMS suite (Market Management System) του ACROSS Ecosystem, αναλαμβάνει την αυτόματη διαχείριση και βελτιστοποίηση των προσφορών ενέργειας προς τον διαχειριστή.

O Ναέρας, συνδυάζοντας πετυχημένα την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια, υπολογίζεται ότι θα παράγει 9,8 γιγαβατώρες καθαρής ενέργειας ανά έτος, και επομένως θα προσφέρει άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στο νησί της Ικαρίας. Η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων C02 ως αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης της λειτουργίας του πετρελαϊκού τοπικού σταθμού παραγωγής, η ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους και ο περιορισμός της εξάρτησής του από το πετρέλαιο είναι μερικά από αυτά.

Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα φέρνουν την παραγωγή ενέργειας πιο κοντά σε ένα «πράσινο» μέλλον, και αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται, ώστε να έχουν ευρύτερη εφαρμογή και χαμηλότερο κόστος.