Οι μετοχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κερδίζουν την κούρσα με τα ορυκτά καύσιμα

Οι μετοχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κερδίζουν την κούρσα με τα ορυκτά καύσιμα

Οι καλύτερες αποδόσεις από την πράσινη ενέργεια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να παράσχουν το απαραίτητο κεφάλαιο για να αυξήσουν τις πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα επόμενα χρόνια.

Η επένδυση σε μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι περισσότερο από τρεις φορές καλύτερη από μια στρατηγική επενδύσεων επικεντρωμένη στα ορυκτά καύσιμα την τελευταία δεκαετία.

Οι καλύτερες αποδόσεις από την πράσινη ενέργεια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να παράσχουν το απαραίτητο κεφάλαιο για να αυξήσουν τις πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του Imperial College Business School πάνω σε ένα δείγμα εκατοντάδων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν σε απόδοση τα ορυκτά καύσιμα καθώς και την ευρύτερη αγορά», δήλωσε η Milica Fomicov, ερευνήτρια στο Imperial College London, που ήταν προηγουμένως διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη BlackRock Inc.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα σε όλες τις περιοχές – παγκοσμίως, στις ανεπτυγμένες οικονομίες και στις αναδυόμενες αγορές. Διαπίστωσαν επίσης ότι η επένδυση στην πράσινη ενέργεια είναι λιγότερο ασταθής από τις ρυπογόνες πηγές ενέργειας στις προηγμένες αγορές.

«Δεν βλέπουμε αρκετές επενδύσεις παγκοσμίως σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο Charles Donovan, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για την Κλιματική Χρηματοδότηση και τις Επενδύσεις στο Imperial College Business School. «Μήπως δεν έχουν νόημα από οικονομική άποψη; Η απάντηση είναι όχι. Είναι σαφώς καλύτερες».

Ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σημείωνε ετήσια μέση απόδοση 18% τη δεκαετία έως τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με 4,7% για τις μετοχές εταιρειών ορυκτών καυσίμων. Η συνολική απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την περίοδο ήταν 426% – περισσότερο από επτά φορές μεγαλύτερη από εκείνη για τα ορυκτά καύσιμα.

Ενώ οι επενδυτές αναζητούν όλο και περισσότερο επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, προς την κοινωνία και προς τη διακυβέρνηση – όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – οι επενδύσεις δε σημειώνονται αρκετά γρήγορα για να περιορίσουν την επικίνδυνη υπερθέρμανση του πλανήτη. Με τον τρέχοντα ρυθμό των επενδύσεων συνολικά 11 τρισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν στην πράσινη ενέργεια μέχρι το 2050 και η θερμοκρασία στον πλανήτη θα αυξηθεί κατά 3,3 βαθμούς Κελσίου έως το 2100, σύμφωνα με το BloombergNEF.

Καθώς οι κυβερνήσεις δαπανούν τρισεκατομμύρια για να ανακάμψουν από την οικονομική επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού, διαθέτουν ελάχιστα κονδύλια για τη μείωση της ρύπανσης. Τα σχέδια ανάκαμψης θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έναντι των ορυκτών καυσίμων, κατέληξαν οι συγγραφείς της μελέτης.