Η Motor Oil εξαγόρασε την Ηλέκτωρ για 114,7 εκατ. ευρώ

Η Motor Oil εξαγόρασε την Ηλέκτωρ για 114,7 εκατ. ευρώ
Η εξαγορά θα γίνει από την Manetial Limited, θυγατρική της Motor Oil.

Σε συμφωνία για την εξαγορά του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ κατέληξε η Motor Oil με την Ελλακτωρ, με το τίμημα να ανέρχεται στα 114,7 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά θα γίνει από την Manetial Limited, θυγατρική της Motor Oil, όπως αποφάσισε σε χθεσινή του συνεδρίαση το ΔΣ της τελευταίας. Ειδικότερα, η Manetial Limited θα αποκτήσει 185.793 μετοχές της ΗΛΕΚΤΩΡ, η οποία ανήκει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έναντι του ποσού των 114.731.111 ευρώ. Οι εν λόγω 185.793 μετοχές αντιστοιχούν στο 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Είχε προηγηθεί έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte ότι τα 114,7 εκατ. ευρώ ανταποκρίνονται στην εύλογη αξία του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Η Motor Oil και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης.

Κεφαλαιακό κέρδος 106 εκατ. για ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Κεφαλαιακό κέρδος 106 εκατ. ευρώ θα εγγράψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς έχει αποτιμημένο στα βιβλία της το 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ (31/12/2023).

Το equity value της ΗΛΕΚΤΩΡ με βάση την προσφορά της Motor Oil διαμορφώνεται σε 121,5 εκατ. ευρώ ( σ.σ. για το 100%). Η εταιρεία είχε πέρσι EBITDA 14,2 εκατ. ευρώ ( πτώση κατά 7,3%) και καθαρά κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ (+75% σε ετήσια βάση). Το προσφερόμενο τίμημα αντιστοιχεί σε 8,5x τα περσινά EBITDA. Στις 31/12/23 η ΗΛΕΚΤΩΡ είχε καθαρό ταμείο (σ.σ. μετά την αφαίρεση δανεισμού) 5,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της προς το επενδυτικό κοινό της 22ας Μαΐου 2024, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 10ης Ιουνίου 2024, παρείχε ειδική άδεια προκειμένου η θυγατρική της με την επωνυμία MANETIAL LIMITED να προβεί σε απόκτηση ποσοστού 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» («ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έδωσε την έγκρισή του προκειμένου η MANETIAL LIMITED (Αγοραστής) να καταρτίσει Σύμβαση Αγοραπωλησίας για την απόκτηση 185.793 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κυριότητος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλητής και συμβαλλόμενο μέρος) έναντι ποσού Ευρώ 114.731.111,11. Οι εν λόγω 185.793 μετοχές αντιστοιχούν στο 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η πρώτη συμμετέχει με ποσοστό 29,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, σύμφωνα με οριζόμενα στα άρθρα 99 έως και 101 του Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2024, έκρινε το τίμημα των Ευρώ 114.731.111,11 για την απόκτηση μέσω της MANETIAL LIMITED του 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως δίκαιο και εύλογο για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών το ποσό των 114.731.111,11 Ευρώ, όπως θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους στις συναλλαγές αυτού του είδους οι οποίοι προβλέπονται στο σχέδιο της Σύμβασης Αγοραπωλησίας, ανταποκρίνεται στην εύλογη αγοραία αξία του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η έκθεση αξιολόγησης της Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της παραπάνω συναλλαγής και μεταβίβασης των 185.793 μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: