Η P&G κάνει «στροφή» σε φυσικές λύσεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από τις δραστηριότητές της, μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Η Procter & Gamble ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από τις δραστηριότητές της, μέχρι το τέλος της δεκαετίας μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, αναφέρει σε ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«Αναγνωρίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, η P&G υπερβαίνει τον στόχο που είχε θέσει για μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντας επιπρόσθετες «φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή».

Οι προσπάθειες αυτές θα αντισταθμίσουν τις εναπομένουσες εκπομπές από τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, επιτυγχάνοντας τελικά μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η εταιρεία καλείται να αντισταθμίσει περίπου 30 εκατομμύρια μετρικούς τόνους άνθρακα από το 2020 έως το 2030.

Η μείωση των εκπομπών ρύπων εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την P&G. Οι στόχοι της Εταιρίας για τη δεκαετία προβλέπουν ήδη τη μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της και την κάλυψη του 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές – στόχοι που από τη μέχρι σήμερα πορεία φαίνονται εφικτοί. Η P&G συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε λύσεις αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας προκειμένου να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές. Όλες αυτές οι ενέργειες οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά το 2030, ακολουθούν τις οδηγίες που υπαγορεύει η επιστημονική κοινότητα προκειμένου η P&G να συμβάλλει με τις απαιτούμενες δράσεις και στο βαθμό που της αναλογεί, στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, οι λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, δεν επιτρέπουν την πλήρη εξάλειψη των εκπομπών ρύπων έως το 2030.

Με τις περαιτέρω επενδύσεις της σε φυσικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή, η P&G θα επιταχύνει τα αποτελέσματά της σε αυτό το διάστημα.

Σχετικά άρθρα