Οι πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στην Ελλάδα: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος η ικανοποίηση των εργαζοµένων µας αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο σηµαντικούς µας στόχους.

Special Advertising Section

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος για περισσότερο από επτά δεκαετίες λειτουργούµε µε συνέπεια και πρωτοπορούµε προσφέροντας στους πελάτες µας την ποιότητα και την ποικιλία ΑΒ. Παράλληλα, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε καινοτόµα προγράµµατα και υπηρεσίες µε πρωταρχικό γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Όλα αυτά τα χρόνια, διαγράφουµε µία υγιή οικονοµική τροχιά – είµαστε ένα δίκτυο µε πάνω από 350 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα- στηρίζουµε διαχρονικά την ελληνική αγορά/οικονοµία και είµαστε δίπλα στους 13,304 ανθρώπους µας, στους προµηθευτές/συνεργάτες και τους καταναλωτές προσφέροντας το καλύτερο για όλους.

Η επιτυχηµένη µας πορεία, η εκτίµηση των συνεργατών µας, η προτίµηση και η αγάπη των καταναλωτών είναι µερικά από τα συστατικά που µας κάνουν να κατέχουµε ηγετική θέση στο εγχώριο λιανεµπόριο, το οποίο αποτυπώνεται και στην πρόσφατη διάκρισή µας, για 2η συνεχή χρονιά, καταλαµβάνοντας την 4η θέση ανάµεσα στις πιο αξιοθαύµαστες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2015, σύµφωνα µε το περιοδικό Fortune. Οι εταιρείες αξιολογήθηκαν βάσει 9 κριτηρίων, όπως ορίζονται από το Αµερικάνικο Fortune: Καινοτοµία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού, Αξιοποίηση Πόρων και Εταιρικών Παγίων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Εξωστρέφεια/ Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Το «Ανθρώπινο Δυναμικό» είναι ένας τοµέας για τον οποίο είµαστε πολύ περήφανοι και επενδύουµε συστηµατικά όλα τα χρόνια της λειτουργίας µας. Οι άνθρωποί µας αποτελούν αδιαµφισβήτητα το ανταγωνιστικό µας πλεονέκτηµα και από αυτούς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και η αξιοπιστία της εταιρείας µας.

Με κριτήριο την καινοτοµία, την πρωτοπορία, αλλά και µε υπευθυνότητα, επιδιώκουµε να προσφέρουµε α) ένα άρτιο εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό μας επενδύοντας στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και την εξέλιξη των εργαζομένων μας και β) ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των υπαλλήλων μας όσο και των οικογενειών τους.

Έχοντας βασικό πυλώνα της στρατηγικής µας την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των ταλέντων στον οργανισµό, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωµένο πλάνο ανάπτυξης προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις δεξιότητες του κάθε εργαζοµένου. Ενδεικτικά αναφέρουµε το πρόγραµµα «Γενικές Αρχές Διοίκησης Λιανεµπορίου», το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εταιρία µας σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και υλοποιείται τα τελευταία 13 χρόνια. Σκοπός του προγράµµατος, που έχει διάρκεια 2,5 µηνών, είναι να ενισχύσει το ακαδηµαϊκό υπόβαθρο των συµµετεχόντων σε όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε τη διοίκηση ενός καταστήµατος λιανεµπορίου και συµπληρώνεται από τεχνική εκπαίδευση (on the job) στα διάφορα τµήµατα που διαρκεί περίπου 4 µήνες και υλοποιείται στα καταστήµατα, τις κεντρικές αποθήκες και το εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρίας.

Παράλληλα καθηµερινή µας φροντίδα και επιδίωξη είναι οι εργαζόµενοί µας να νιώθουν ασφαλείς, υγιείς και ξεχωριστοί. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την στρατηγική Αειφορίας, το 2009 σχεδιάσαµε και ξεκινήσαµε την υλοποίηση του προγράµµατος ‘’Υγεία & Ευεξία’’. Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει µία ολιστική προσέγγιση στο κοµµάτι της Υγείας & Ευεξίας όπως αποτυπώνεται από τους 4 βασικούς του πυλώνες: την Πρόληψη, τη Φυσική Άσκηση, τη Διατροφή και τη Συναισθηµατική Υγεία. Μέσα από µία σειρά εναλλακτικών ενεργειών, στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι να ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες ενώ παράλληλα συµβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τα ΑΒητικά µας µέλη και τις οικογένειές τους.

AB_Infographic_10x21cm_FINAL_newΑξίζει να σηµειώσουµε ότι η βελτίωση της ευεξίας και της συναισθηµατικής υγείας των εργαζοµένων µας αποτελεί στρατηγικό στόχο για την πενταετία 2015-2020. Επιπλέον, αποτελεί για εµάς προστιθέµενη αξία όπως διαφαίνεται από το υψηλό αίσθηµα δέσµευσης και την υψηλή απόδοσή τους. Και αυτό αποτυπώνεται και στην Έρευνα Δέσµευσης Συνεργατών 2015, καθώς το 87% των συµµετεχόντων δηλώνει ότι το ζήτηµα της ευεξίας είναι υψηλά στην ατζέντα των προϊσταµένων τους µε φανερό το προσωπικό τους ενδιαφέρον για τους υφισταµένους τους.

Και επειδή για εµάς στην ΑΒ, η γνώµη των εργαζοµένων µας έχει µεγάλη βαρύτητα, φροντίζουµε για τη συστηµατική µέτρηση της δέσµευσής τους, µέσω της Ετήσιας Έρευνας Δέσµευσης Συνεργατών που προαναφέρθηκε, εξετάζοντας διαρκώς τα περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τοµείς. Αξίζει δε να αναφερθούµε στα εκπληκτικά αποτελέσµατα της έρευνας που διεξάγει η Tower’s Watson το Νοέμβριο 2015, σύµφωνα µε την οποία 9 στους 10 εργαζόμενούς μας συνιστούν την ΑΒ ως ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, ποσοστό κατά πολύ µεγαλύτερο του µέσου όρου παγκοσµίως για τον κλάδο µας αλλά και σε σύγκριση µε τις high performing εταιρίες άλλων κλάδων σε όλον τον κόσµο.

Σήµερα, η εταιρεία αριθµεί, µε βάση τα στοιχεία του Μαρτίου 2016, 13.070 εργαζομένους µε 1.800 προσλήψεις µόνο τον τελευταίο χρόνο. Στοχεύοντας στην έµπρακτη επιβράβευση, τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου δέσµευσης, αλλά και τη δηµιουργία κινήτρων έχει σχεδιαστεί και διαρκώς ανανεώνεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παροχών, το οποίο διατηρείται αυτούσιο χωρίς καµία µεταβολή τα τελευταία χρόνια. Για το 2015, ενδεικτικά, δαπανήθηκαν συνολικά πάνω από 13.600.000€ σε οικειοθελείς παροχές, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης, υγείας, καθώς και προγράμματα ψυχαγωγίας (κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά των εργαζομένων), τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο οι εργαζόμενοί μας όσο και οι οικογένειές τους. Επιπλέον στις παροχές  περιλαμβάνονται υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιβράβευση της απόδοσης, πλήρες συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, αποζηµίωση συνταξιοδότησης άνω του 40%, στήριξη εργαζοµένων που έχουν παιδιά µε αναπηρίες, χρηµατικά ποσά για αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας και προωθητικές ενέργειες ειδικά σχεδιασµένες για το προσωπικό µας. Επιπλέον το 2005, καθιερώσαµε το θεσµό της «πολυετίας» µε σκοπό να επιβραβεύουµε την προσπάθεια, την απόδοση, την αποτελεσµατικότητα και την αφοσίωση των εργαζοµένων µας στην εταιρεία, στην ανάπτυξη της οποίας έχουν συµβάλλει οι ίδιοι µε την καθηµερινή προσπάθεια και την πολύτιµη εµπειρία τους ( 1.100 εργαζόμενοι έχουν βραβευθεί µέχρι σήµερα και µέσα στο 2016 θα προστεθούν επιπλέον 227 εργαζόμενοι, που θα τιµηθούν για τα 20 χρόνια συνεισφοράς τους ).

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία µας, µέσα από δράσεις που υλοποιεί προσπαθεί να παρέχει στους εργαζοµένους της τη δυνατότητα εξέλιξης και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Ηµέρα Εθελοντισµού της ΑΒ, που διενεργείται κάθε χρόνο, είναι µία τέτοια δράση, καθώς παροτρύνει τους εργαζόµενούς της να συµµετέχουν προσωπικά, προσφέροντας στήριξη σε διαφορετικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µόνο φέτος υλοποιήθηκαν 214 δράσεις από 8.000 εθελοντές, πανελλαδικά

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουµε και θα συνεχίσουµε να επενδύουµε σταθερά στους ανθρώπους µας, γιατί πιστεύουµε ότι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας µας και τη µεγάλη µας δύναµη. Η δέσµευση, η συνέπεια και η αφοσίωσή τους στις αξίες της Εταιρίας είναι πηγή έµπνευσης και δείχνουν το µονοπάτι που µε σταθερά βήµατα µας οδηγεί στην επίτευξη των στόχων και του οράµατός µας.