Οι πράσινες επενδύσεις «ξεκλειδώνουν» τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ταμείου Ανάκαμψης

AFP

Σήμερα ολοκληρώνεται η διαβούλευση για τα κριτήρια χορήγησης δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης – Στο «πράσινο» η μερίδα του λέοντος – Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια.

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαβούλευση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και ανοίγει ο δρόμος για τις πράσινες επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός πυλώνας του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0» είναι αυτός της πράσινης μετάβασης με προϋπολογισμό ύψους 6,17 δισ. ευρώ, που προβλέπεται να κινητοποιήσει πόρους ύψους 11,58 δισ. ευρώ.

Ήδη στις αρχές Αυγούστου, εν μέσω καταστροφικών πυρκαγιών, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να διαθέσει 224 εκατ. ευρώ για την αναδάσωση 165.000 στρεμμάτων με στόχο αύξησης του σχετικού κονδυλίου. Πέρα από το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης σημαντικές επενδύσεις κατευθύνονται ευρύτερα στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με τα αντιπλημμυρικά έργα να τίθενται σε προτεραιότητα ενόψει φθινοπώρου και με fast track διαδικασίες, μέσω περιφερειαρχών στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο επίκεντρο είναι επίσης εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, καθώς και έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επενδύσεις του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα εκτεταμένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και για δημόσια κτίρια και υποδομές. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» προβλέπει επενδύσεις 1,081 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών για εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%.

Περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των ελληνικών νησιών η οποία θα μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, καθώς και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης που θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε ΑΠΕ. Προωθούνται επιπλέον στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, επενδύσεις σε αντιπλημμυρικά με αλλαγές στη χρήση των δικτύων άρδευσης και εγκατάσταση τηλεμετρητών για τον εντοπισμό διαρροών και την έξυπνη διαχείριση του νερού. Στο επίκεντρο είναι επίσης πρωτοβουλίες για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και υποδομές και εξοπλισμός της Πολιτικής Προστασίας ενώ ειδικού βάρους είναι οι επενδύσεις για την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων που θα πληροφορούν έγκαιρα για τις δυνατότητες χρήσης γης για τα 4/5 της χώρας.

Πώς θα γίνουν οι επενδύσεις

Εντωμεταξύ, αναφορικά με την χρηματοδότηση των επενδύσεων στο σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προ των πυλών είναι η υπογραφή των συμβάσεων συμμετοχής στο ελληνικό πρόγραμμα διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Εξάλλου, τα διοικητικά τους συμβούλια έχουν δώσει ήδη το πράσινο φως για συμμετοχή με δάνεια 5 δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Ανάλογο αναμένεται να είναι το ποσό με το οποίο θα συμμετέχουν οι τράπεζες, οι οποίες θα λαμβάνουν πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε δόσεις των 200-300 εκατ. ευρώ για δάνεια τα οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται ως προς την αξιολόγηση και έγκριση ιδιωτικών επενδύσεων πριν λάβουν την επόμενη δόση.

Με βάση τον προγραμματισμό μέχρι μεθαύριο, 30.9.21 θα υπάρξει υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, για την θέσπιση των κριτηρίων με βάση τα οποία οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια από μια δεξαμενή 12,7 δισ. ευρώ. Αναμένεται δε να κινητοποιήσουν κεφάλαια 35 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και θα κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες:

α) ψηφιακός μετασχηματισμός,

β) πράσινη μετάβαση,

γ) εξωστρέφεια,

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,

ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε κάθε μια από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους ενώ το υπουργείο Οικονομικών θα διαθέτει τα κεφάλαια των δανείων με επιτόκιο 0,35%. Εξάλλου, για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων. Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα.