Η «πράσινη» ρήτρα ανεβάζει το ενδιαφέρον για το ομόλογο της ΔΕΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υψηλή ζήτηση για την έκδοση που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας – Αύριο κλείνει το βιβλίο προσφορών.

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για το ομόλογο της ΔΕΗ, πενταετούς διάρκειας και ύψους 500 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται από χρηματιστηριακούς παράγοντες τόσο στο κουπόνι, που εκτιμάται να διαμορφωθεί σε ένα εύρος 3,5 – 4%, όσο και στους στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) που θέτει η εταιρεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έκδοσης.

Πρόκειται εξάλλου για το πρώτο του είδους στη χώρα, μέσω του οποίου η επιχείρηση καλεί τους επενδυτές να τη δανείσουν έναντι δέσμευσης να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα περιορίζοντας τις εκπομπές CO2 κατά 40% από τα 23,1 εκατ. τόνους το 2019 σε 13,9 εκατ. τόνους το 2022.

Εάν η εταιρεία δεν καλύψει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευθεί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης το επιτόκιο δανεισμού επιβαρύνεται με ένα ποσοστό έως 0,50%, αλλά εκτιμάται ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην υψηλή βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης, έχει σχέδιο για να επιταχύνει τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της απολιγνητοποίησης και τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την έκδοση και το οποίο, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, είναι πιθανό να οδηγήσει σε υπερκάλυψη της έκδοσης πιθανόν πάνω από 2 φορές, είναι μια έμπρακτη απόδειξη της αναδυόμενης τάσης για την υιοθέτηση κριτηρίων ESG στις επενδύσεις. Η έκδοση – το βιβλίο προσφορών για την οποία αναμένεται να είναι ανοιχτό μέχρι αύριο – φαίνεται να ευνοείται και από το θετικό momentum στις αγορές αλλά και τις θετικές εκθέσεις για τα ελληνικά χρεόγραφα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας για την έκδοση των ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας και λήγουν το 2026, τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς. Σκοπεύει να εισάγει τις ομολογίες βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Αlpha Bank, Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, Eurobank, J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα και τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor).