Η Premia επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις με την οινοποιία Μπουτάρη

Επιβεβαιώνει η Premia με επιστολή της στο χρηματιστήριο τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της ακίνητης περιουσίας της Μπουτάρης. Αναλυτικά:

Σε απάντηση της από 10.02.2022 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με δημοσίευμα Τύπου, ενημερώνουμε ότι η Premia Properties (“Εταιρεία» ή “PREMIA”) επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε διερευνητικές συζητήσεις με την εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. («ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ») και τους πιστωτές της, για ενδεχόμενη συναλλαγή που αφορά την απόκτηση της ακίνητης περιουσίας της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για την έκβαση των συζητήσεων.

Επίσης, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει η Εταιρεία, η Sterner Stenhus Greece ΑΒ, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της PREMIA, διερευνά σε συνεργασία με λοιπούς επενδυτές τη συμμετοχή της στη δραστηριότητα οινοποιίας ΜΠΟΥΤΑΡΗ, με στόχο την εξυγίανση και τη μελλοντική ανάπτυξη μιας ιστορικής επιχείρησης.

Η PREMIA παραμένει συνεπής στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, διερευνώντας τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με ακίνητα τα οποία εντάσσονται στους στρατηγικούς κλάδους ενδιαφέροντος της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα βιομηχανικά (light industrial) ακίνητα και ιδιαίτερα όσα πληρούν κριτήρια βιωσιμότητας.

Σε περίπτωση θετικής έκβασης των διαπραγματεύσεων, η PREMIA θα υλοποιήσει μια πρωτοποριακή και επωφελή συναλλαγή στον κλάδο του real estate. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε μελλοντική εξέλιξη.