Η Ryanair κέρδισε τη δικαστική μάχη για τις κρατικές ενισχύσεις στις KLM και TAP

Η Ryanair κέρδισε τη δικαστική μάχη για τις κρατικές ενισχύσεις στις KLM και TAP
FILED - 01 February 2020, Hessen, Frankfurt/Main: A Ryanair aircraft is reflected on the rain-soaked runway at Frankfurt Airport (FRA). On April 23, 2020, the European Court of Justice rulings on transparency in air fares. The Italian authorities accuse Ryanair of having indicated too low prices in the booking portal because the airline had classified fees for web check-in and administrative costs for credit card payments as "optional fees". Photo: Andreas Arnold/dpa (Photo by Andreas Arnold / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) Photo: AFP

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ακύρωσε, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η κρατική ενίσχυση της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας υπέρ των αεροπορικών εταιρειών KLM και TAP αντιστοίχως.

Η αεροπορική εταιρία Ryanair άσκησε προσφυγές με αίτημα την ακύρωση των εν λόγω αποφάσεων της Επιτροπής, τις οποίες τις οποίες έκανε δεκτές το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Με δύο ξεχωριστές αποφάσεις, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, ζητά από την Επιτροπή να εκδώσει νέα απόφαση για να δικαιολογήσει καθεμία από αυτές τις έκτακτες κρατικές ενισχύσεις, που αποσκοπούν στον περιορισμό της οικονομικής ζημίας από την πανδημία covid19.

«Το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας, την απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η οικονομική ενίσχυση της Ολλανδίας υπέρ της αεροπορικής εταιρίας KLM στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου COVID-19. Εντούτοις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρως επιζήμιων συνεπειών της πανδημίας για την ολλανδική οικονομία, το Γενικό Δικαστήριο αναστέλλει τα αποτελέσματα της ακύρωσης έως ότου η Επιτροπή εκδώσει νέα απόφαση», αναφέρει η απόφαση για την KLΜ.

«Η απόφαση της Επιτροπής με την οποία η ενίσχυση της Πορτογαλίας υπέρ της αεροπορικής εταιρίας TAP κηρύχθηκε συμβατή με την εσωτερική αγορά ακυρώνεται λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας Εντούτοις, τα αποτελέσματα της ακύρωσης (μεταξύ των οποίων η επιστροφή της ενίσχυσης) αναστέλλονται εν αναμονή νέας απόφασης», αναφέρει η απόφαση για την TAP.

Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Ryanair κατά των κρατικών ενισχύσεων που παρείχε η Ισπανία σε αερομεταφορέα, κρίνοντας ότι το Ταμείο στήριξης της φερεγγυότητας των ισπανικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας είναι «σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ».

«Το Ταμείο στήριξης της φερεγγυότητας των ισπανικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσχέρειες λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19, είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης. Το επίμαχο μέτρο, το οποίο αποσκοπεί στη λήψη μέτρων ανακεφαλαιοποίησης και έχει προϋπολογισμό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνιστά καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, αλλά είναι αναλογικό και δεν εισάγει δυσμενείς διακρίσεις», επισημαίνει η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ.