Η Seat οδηγεί την επέκταση του Ομίλου Volkswagen στη Βόρεια Αφρική

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ισπανική εταιρεία θα συντονίσει τη στρατηγική του oμίλου προκειμένου να εντοπίσει πιθανές συνέργειες και να προωθήσει τις εταιρικές σχέσεις με άλλες εταιρείες.

 

Η Seat ορίστηκε από την Volkswagen υπεύθυνη για να οδηγήσει την ανάπτυξη του Ομίλου στη Βόρεια Αφρική.

Η ισπανική εταιρεία θα συντονίσει τη στρατηγική του Ομίλου προκειμένου να εντοπίσει πιθανές συνέργειες και να προωθήσει τις εταιρικές σχέσεις με άλλες εταιρείες.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου Volkswagen για αποκέντρωση της οργανωτικής του δομής με στόχο την επίτευξη αναπτυξιακής ταχύτητας και αποτελεσματικότητας.

Σχετικά άρθρα